Utskrift fra Windows

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 23. aug 2010 kl. 13:55 av Jonathal (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden tar for seg hva man trenger å vite om utskrift i windows.


Innhold

Skrive ut

Når du skal skrive ut noe, bruker du programmets innebygde utskriftsfunksjon. Du finner den under filmenyen øverst til venstre i programvinduet, eller du kan bruke hurtigtasten ctrl-p. Da skal du få frem utskriftsmenyen.


Print1.png


Dersom du bare klikker på OK, blir hele dokumentet skrevet ut tosidig. I menyen kan du endre hvilke sider som skal skrives ut under Page range, og hvor mange kopier du skal ha under Copies.

Hvordan endre antall sider per ark

Dersom du ønsker å ha flere sider på samme arket, kan du ordne dette under Zoom i utskriftsmenyen.


Print2.png


Dersom du ønsker å kun skrive på den ene siden av arket, klikker du først på Properties i utskriftsmenyen. Velg så Finishing i menyen øverst i det nye vinduet som kommer opp. Sørg så for at boksen med Print On Both Sides ikke er markert. Trykk så OK.


Print3.png


Hvordan sjekke skriverkøen

For å sjekke printerkøen,se denne siden.

Hvilke skrivere er tilgjengelige

Matnat har skrivere tilgjengelig for sine brukere. Det står skrivere på alle laveregradstermstuene. Disse heter:

Stue Printer Adresse
VB vb_selvbetjent (\\mikel\vb_selvbetjent)
VB (farge) vb_farge (\\mikel\vb_farge)
Fysikk ormestad (\\mikel\ormestad)
Abel abel (\\mikel\abel)
Inf inf (\\mikel\inf)

Hvordan legge til printer i Windows 7

Klikk på Start -> Control Panel

Win7skriver1.jpg


Klikk på View Devices and Printers


Win7skriver2.jpg


Klikk på Add a Printer.


Win7skriver3.jpg


Klikk på Add a network, wireless or Bluetooth printer.


Win7skriver4.jpg


Klikk på The printer that I want isn't listed.


Win7skriver5.jpg


Fyll inn følgende, og velg en av skriverne.


Skriver6.png


Vil du ha ha en fargeprinter, eller skrive ut på en annen printer? Bytt ut printeren med en fra denne lista: Liste over printere.

Windows 7 på hurtigmåten

Trykk på startknappen, fyll inn \\mikel\skrivernavn og trykk deretter entertasten

Win7skriver-rask.png

Hvordan legge til printer i Windows Vista

Klikk på Start -> Control Panel Eventuelt Klikk på Start -> Settings -> Control Panel


Vista print01.jpg


Klikk på Printer


Vista print02.jpg


Klikk på Add a Printer.


Vista print03.jpg


Klikk på Add a network, wireless or Bluetooth printer.


Vista print04.jpg


Klikk på The printer that I want isn't listed.


Vista print05.jpg


Fyll inn følgende.


Vista print06.jpg


Vil du ha ha en fargeprinter, eller skrive ut på en annen printer? Bytt ut printeren med en fra denne lista: Liste over printere.


Hvordan legge til printer i Windows XP

Klikk på Start -> Printers and Faxes.

Print3.gif


Da kommer dette vinduet opp, klikk så på Add a printer.


Print4.gif


Da åpnes vinduet "Add Printer Wizard", klikk Next. Velg A network printer, or a printer attached to another computer. Klikk så Next.


Print5.gif


Klikk så på Connect to this printer (or browse for a printer, select this option and click Next). Fyll inn \\mikel. En listen over tilgjengelige printere vil da komme opp. Velg så den printer som hører til den termstuen du sitter på, eventuelt til den termstue hvor du vil hente din utskrift. Klikk så Next.


Print6.gif


Man får da ett valg om du vil bruke denne printeren som default printer. Hva som velges her avhenger av om man sitter på samme termstue som printeren står, eller om man som nevnt over vil printe til ett annet sted for å hente utskriften der.

Klikk så Next. Så kommer vinduet "Completing the Add Printer Wizard" opp. Klikk på Finish og printeren er lagt til.


Print7.gif


Nå kan printeren som er lagt til brukes til å skrive ut dokumenter i ulike Windows-programmer.


Utskriftskvote

Mer utskriftskvote kan kjøpes på studentweb. For mer informasjon om utskriftskvote, se denne siden.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy