Utskrift fra Linux

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk

Revisjonen fra 23. sep 2011 kl. 07:58

Innhold

Skrive ut fra kommandolinjen

I linux kan du bruke kommandolinja til å skrive ut. Du skriver da kommandoen print <filnavn> i et terminalvindu. Hvis filen er testfil.pdf blir det slik:

print testfil.pdf

Når jobben har blitt sent til skriveren, får man tilbakemelding om antall ark og skriver.

Queued 1 sheet on printer vb_selvbetjent:
 PDF file testfil.pdf.
You are first in the queue to vb_selvbetjent.

Når man skriver ut mange én fil/filer med mange sider, må man bekrefte det spesielt.

bruker@maskin ~ $ print testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf 
You have requested printing 40 sheets;
do you want to print them?

Her svarer man simpelthen yes og man får opp beskjeden:

Queued 40 sheets on printer ormestad:
PDF files testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf.
You are first in the queue to ormestad.


print takler mange av de vanlige filformatene du kommer over, bortsett fra Microsoft Office-formatene. (Filer fra word (.doc) takles (dog ikke .docx), men ikke like pent som det kunne vært. Excel(.xls/.xlsx) og powerpoint(.ppt/.pptx) takles ikke. For å skrive ut slike dokumenter, anbefales OpenOffice.)

De aller fleste programmer lar deg lagre det du jobber med til en utskrivbar fil, enten ved save as, export eller print to file fra printmenyen. Har programmet oppført seg merkelig når du har prøvd å skrive ut, kan du prøve å først skrive ut til fil, og deretter skrive ut fila med print.


Opsjoner til print

For å gjøre litt mere avanserte utskriftskommandoer, inkluderer man såkalte opsjoner til print-kommandoen. Det er små tilleggskommandoer som blir tatt med mellom print og filnavn. Du kan f.eks spesifisere hvilken skriver du skal bruke ved å bruke opsjonen -P. Hvis du vil skrive ut på 'vbfarge' gjør du slik:

print -P vbfarge testfil.pdf

Du kan skrive ut fire sider på hver side av arket (8 sider pr ark) slik:

print -multi 4 testfil.pdf

Du kan skrive ut et flere kopier av en fil med opsjonen -n. For 4 kopier slik:

print -n 4 testfil.pdf

Opsjoner kan kombineres, slik at du skriver ut 6 kopier, 4 ark på hver side, på skriveren vbfarge slik:

print -P vbfarge -multi 4 -n 6 testfil.pdf

Du kan skrive ut f.eks side 1, 5 og 7 fra et dokument og få hver side på hvert sitt ark. Du bruker opsjonene -p som er 'page' og -ss som er 'singe side', og kommandoen blir:

print -ss -p 1 -p 5 -p 7 testfil.pdf

Du kan skrive ut f.eks side 3 til 9 fra et dokument:

print -p 3:9 testfil.pdf

Hvis du skal bruke noen opsjoner du ikke har brukt før, kan du inkludere opsjonen -preview. Jobben blir da ikke sent til skriveren, men kommer opp som en forhåndsvisning, så du kan kontrollere at ting ser ut som de skal. F.eks for å sjekke at dokumentet skriver ut 2 sider per ark, i landskapsformat (liggende A4 ark) og at du får sidene 14 til 28 slik:

print -preview -multi 2 -landscape -p 14:28 testfil.pdf

En beskrivelse av alt du kan gjøre med print får du ved å skrive man print i et terminalvindu.


Problemer med utskrift fra kommandolinjen når man sitter på Windows-maskin

Når man bruker Unix/xterm fra en Windows-maskin, kan print ha problemer med å gjette hvilken printer som er nærmest. Kommandoen echo $PRINTER vil skrive ut hvilken printer print bruker. Angi isåfall printer på kommandolinjen som spesifisert ovenfor.


Skrive ut fra et program

Du kan som regel skrive ut fra programmet du bruker, f.eks fra nettleseren, tekstbehandleren, matlab, maple etc. Enten har programmet et egen ikon for utskrift, eller så finner du et alternativ i "file"-menyen som heter noe i retning av print.


Hvordan sjekke skriverkøen

Det er mulig å sjekke skriverkøen ved å skrive ppq (på vb/fys) eller lpq (på abel/ifi) i et terminalvindu. Dette viser køen til den nærmeste skriveren, dvs. den skriveren utskriftene dine havner hos om du ikke spesifiserer noe annet.

ragnaroh@kuningas ~ $ ppq
Server leggbit.uio.no:


Generic queue vb_selvbetjent (vilhelm frimann), state running

  Jobname   QID     Pri Size  User         State
----------------------------------------------------------------------------
  <stdin>   cfd53162  100 183391 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing (vilhelm)

Du kan spesifisere hvilken skriver du skal se utskriftskøen til med opsjonen -P, slik:

ragnaroh@kuningas ~ $ ppq -Pvbfarge
Server leggbit.uio.no:


Queue vbfarge, state running, form 'default'

  Jobname   QID     Pri Size  User         State
----------------------------------------------------------------------------
  <stdin>   cf0f1cdb  100 292324 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing


Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen

Du kan fjerne en utskrift du selv har sendt til printeren, men som ikke er begynt å skrives ut ennå. Dette gjør du med kommandoen pprm (lprm på abel/ifi) i et kommandovindu.

Først må du vite hva utkriften heter i køen (<QID>/<Job>). Dette finner du med ppq/lpq. Deretter skriver du pprm <QID>/lprm <Job>.


lprm har i tillegg den kjekke funksjonen at dersom du kun skriver lprm, fjerner den det siste du sendte til printerkøen.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy