Utskrift fra Linux

Fra TermvaktWiki
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen)
 
(18 mellomrevisjoner av 9 brukere vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
==Skrive ut fra kommandolinjen==
 
==Skrive ut fra kommandolinjen==
I linux kan du bruke kommandolinja til å skrive ut. Du skriver da kommandoen '''print <filnavn>''' i et terminalvindu, f.eks slik:
+
I linux kan du bruke kommandolinja til å skrive ut. Du skriver da kommandoen '''print <filnavn>''' i et terminalvindu. Hvis filen er testfil.pdf blir det slik:
  '''paalen@timian ~ $'' '''print testtekstfil'''
+
  print testfil.pdf
  ''Queued 2 pages on printer onsager:''
+
Når jobben har blitt sent til skriveren, får man tilbakemelding om antall ark og skriver.
  ''  TEXT file testtekstfil.''
+
Queued 1 sheet on printer vb_selvbetjent:
  ''You are no 1 in the queue to onsager.''
+
  PDF file testfil.pdf.
 +
You are first in the queue to vb_selvbetjent.
 +
Når man skriver ut mange filer/én fil med mange sider, må man bekrefte det spesielt.
 +
bruker@maskin ~ $ print testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf
 +
You have requested printing 40 sheets;
 +
do you want to print them?
 +
Her svarer man simpelthen '''yes''' og man får opp beskjeden:
 +
  Queued 40 sheets on printer ormestad:
 +
  PDF files testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf.
 +
  You are first in the queue to ormestad.
  
 
+
'''print''' takler mange av de vanlige filformatene du kommer over, bortsett fra  
print takler mange av de vanlige filformatene du kommer over, bortsett fra  
+
Microsoft Office-formatene. (Filer fra word (.doc) takles (dog ikke .docx), men ikke like pent som det kunne vært. Excel(.xls/.xlsx) og powerpoint(.ppt/.pptx) takles ikke.
office-formatene. (Filer fra word(.doc) takles, men ikke like pent som det kunne vært. Excel(.xls) og powerpoint(.ppt) takles ikke.
+
For å skrive ut slike dokumenter, anbefales [http://termvakt.wiki.ifi.uio.no/Open_Office OpenOffice].)
For å skrive ut slike dokumenter, anbefales [http://termvakt.ifi.uio.no/wiki/index.php/Linux/Openoffice OpenOffice.org].)
+
  
 
De aller fleste programmer lar deg lagre det du jobber med til en utskrivbar  
 
De aller fleste programmer lar deg lagre det du jobber med til en utskrivbar  
 
fil, enten ved '''save as''', '''export''' eller '''print to file''' fra printmenyen.   
 
fil, enten ved '''save as''', '''export''' eller '''print to file''' fra printmenyen.   
 
Har programmet oppført seg merkelig når du har prøvd å skrive ut, kan du prøve
 
Har programmet oppført seg merkelig når du har prøvd å skrive ut, kan du prøve
å først skrive ut til fil, og deretter skrive ut fila med print.
+
å først skrive ut til fil, og deretter skrive ut fila med '''print'''.
  
==Kjekke opsjoner til print==
+
==Opsjoner til print==
Du kan spesifisere hvilken skriver du skal bruke ved å bruke opsjonen -P. Hvis du vil skrive ut på 'ormestad' gjør du slik:
+
For å gjøre litt mere avanserte utskriftskommandoer, inkluderer man såkalte ''opsjoner'' til print-kommandoen. Det er små tilleggskommandoer som blir tatt med mellom print og filnavn. Du kan f.eks spesifisere hvilken skriver du skal bruke ved å bruke opsjonen -P. Hvis du vil skrive ut på 'vbfarge' gjør du slik:
  '''print -Pormestad testtekstfil'''
+
  print -P vbfarge testfil.pdf
 
Du kan skrive ut fire sider på hver side av arket (8 sider pr ark) slik:
 
Du kan skrive ut fire sider på hver side av arket (8 sider pr ark) slik:
  '''print -multi4 testtekstfil'''
+
  print -multi 4 testfil.pdf
Du kan skrive ut et antall kopier slik:
+
Du kan skrive ut et flere kopier av en fil med opsjonen -n. For 4 kopier slik:
  '''print -N4 testtekstfil'''
+
  print -n 4 testfil.pdf
eller du kan kombinere, slik at du skriver ut 6 kopier, 4 ark på hver side, på
+
Opsjoner kan kombineres, slik at du skriver ut 6 kopier, 4 ark på hver side, på
skriveren ormestad slik:
+
skriveren vbfarge slik:
  '''print -Pormestad -multi4 -n6 testtekstfil'''
+
  print -P vbfarge -multi 4 -n 6 testfil.pdf
 
Du kan skrive ut f.eks side 1, 5 og 7 fra et dokument og få hver side på hvert sitt ark. Du bruker opsjonene -p som er 'page' og -ss som er 'singe side', og kommandoen blir:
 
Du kan skrive ut f.eks side 1, 5 og 7 fra et dokument og få hver side på hvert sitt ark. Du bruker opsjonene -p som er 'page' og -ss som er 'singe side', og kommandoen blir:
  '''print -ss -p 1 -p 5 -p 7 filnavn.txt'''
+
  print -ss -p 1 -p 5 -p 7 testfil.pdf
 
Du kan skrive ut f.eks side 3 til 9 fra et dokument:
 
Du kan skrive ut f.eks side 3 til 9 fra et dokument:
  '''print -p 3:9 filnavn.txt'''
+
  print -p 3:9 testfil.pdf
 +
Hvis du skal bruke noen opsjoner du ikke har brukt før, kan du inkludere opsjonen -preview. Jobben blir da ikke sent til skriveren, men kommer opp som en forhåndsvisning, så du kan kontrollere at ting ser ut som de skal. F.eks for å sjekke at dokumentet skriver ut 2 sider per ark, i landskapsformat (liggende A4 ark) og at du får sidene 14 til 28 slik:
 +
print -preview -multi 2 -landscape -p 14:28 testfil.pdf
 +
En beskrivelse av alt du kan gjøre med print får du ved å skrive '''man print''' i et terminalvindu.
  
 
En beskrivelse av alt du kan gjøre med print får du ved å skrive '''man print''' i
 
et terminalvindu
 
  
 
==Problemer med utskrift fra kommandolinjen når man sitter på Windows-maskin==
 
==Problemer med utskrift fra kommandolinjen når man sitter på Windows-maskin==
Linje 39: Linje 47:
 
printer som er nærmest. Kommandoen '''echo $PRINTER''' vil skrive ut hvilken printer
 
printer som er nærmest. Kommandoen '''echo $PRINTER''' vil skrive ut hvilken printer
 
print bruker. Angi isåfall printer på kommandolinjen som spesifisert ovenfor.
 
print bruker. Angi isåfall printer på kommandolinjen som spesifisert ovenfor.
 +
  
 
==Skrive ut fra et program==
 
==Skrive ut fra et program==
Linje 46: Linje 55:
 
retning av '''print'''.
 
retning av '''print'''.
  
Dersom dette ikke ser ut til å fungere, så har de fleste programmer på Linux med utskriftsmuligheter mulighet for å spesifisere program for utskrift.
 
Dette program skal i såfall være '''/store/bin/print -expert'''
 
  
 
==Hvordan sjekke skriverkøen==
 
==Hvordan sjekke skriverkøen==
Det er mulig å sjekke skriverkøen ved å skrive  
+
Det er mulig å sjekke skriverkøen ved å skrive '''ppq''' (på vb/fys/ifi) eller '''lpq''' (abel/ifi) i et terminalvindu.  Dette viser køen til den nærmeste skriveren, dvs. den skriveren utskriftene dine havner hos om du ikke spesifiserer noe annet.
'''lpq''' ('''ppq''' på maskiner utenfor Ifi/Abel/PO) i et terminalvindu.  Dette viser køen til den nærmeste skriveren, dvs. den skriveren utskriftene dine havner hos om du ikke spesifiserer noe annet.
+
  
  '''paalen@timian ~ $'' '''lpq'''
+
  ragnaroh@kuningas ~ $ ppq
  onsager:
+
  Server leggbit.uio.no:
 
   
 
   
  syre:    (serving onsager)
+
   
  Rank     Owner        Job  Name                    Size       Time
+
Generic queue vb_selvbetjent (vilhelm frimann), state running
  1        paalen@timian+60    60  testte=2p@timian-2698    3481  12:15:05 
+
   
 
+
     Jobname      QID        Pri Size   User                State
base:   (serving onsager)
+
  ----------------------------------------------------------------------------
 +
    <stdin>      cfd53162   100  183391 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing (vilhelm)
  
 
Du kan spesifisere hvilken skriver du skal se utskriftskøen til med  
 
Du kan spesifisere hvilken skriver du skal se utskriftskøen til med  
 
opsjonen '''-P''', slik:
 
opsjonen '''-P''', slik:
  
  '''paalen@timian ~ $'' '''lpq -Pormestad'''
+
  ragnaroh@kuningas ~ $ ppq -P vbfarge
  ormestad:  
+
  Server leggbit.uio.no:
 +
 +
 +
Queue vbfarge, state running, form 'default'
 
   
 
   
lepton:    (serving ormestad)
+
     Jobname      QID        Pri Size   User                State
Rank     Owner        Job  Name                    Size       Time
+
  ----------------------------------------------------------------------------
  1        paalen@timian+545  545  testte=2p@timian-2952    3481  12:23:56
+
    <stdin>      cf0f1cdb   100  292324 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing
quark:   (serving ormestad)
+
  
 
==Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen==
 
==Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen==
 
Du kan fjerne en utskrift du selv har sendt til printeren, men som ikke er
 
Du kan fjerne en utskrift du selv har sendt til printeren, men som ikke er
begynt å skrives ut ennå.  Dette gjør du med kommandoen '''lprm''' ('''pprm''' utenfor ifi) i et kommandovindu.
+
begynt å skrives ut ennå.  Dette gjør du med kommandoen '''pprm''' ('''lprm''' på abel/ifi) i et kommandovindu.
  
Først må du vite hva utkriften heter i køen (<job>).  Dette finner du med '''lpq'''.
+
Først må du vite hva utkriften heter i køen (<QID>/<Job>).  Dette finner du med '''ppq'''/'''lpq'''.
Deretter skriver du '''lprm <job>'''
+
Deretter skriver du '''pprm -P [PRINTER_NAVN] -r [QID]'''/'''lprm <Job>'''.
 
+
'''paalen@timian ~ $ '''lpq'''
+
onsager:
+
Rank    Owner        Job  Name                    Size      Time
+
1        paalen@timian+23    23  testte=2p@timian-3100    3481  12:29:16
+
 
   
 
   
  syre:    (serving onsager)
+
  pprm -P vbfarge -r cf0f1cdb
1        paalen@timian+990  990  testte=2p@timian-3097    3481  12:29:14
+
+
base:    (serving onsager)
+
 
+
'''paalen@timian ~ $ '''lprm 23'''
+
Printer onsager@ritari:
+
  checking perms 'paalen@timian+23'
+
  dequeued 'paalen@timian+23'
+
Printer syre@ritari:
+
Printer base@ritari:
+
  
 
lprm har i tillegg den kjekke funksjonen at dersom du kun skriver lprm,  
 
lprm har i tillegg den kjekke funksjonen at dersom du kun skriver lprm,  
 
fjerner den det siste du sendte til printerkøen.
 
fjerner den det siste du sendte til printerkøen.
 +
 +
eller så har du muligheten for å bruke [https://app.uio.no/utskrift/priss.cgi? oversikt over printing] for å '''Fjerne utskrift''' jobben fra køen.
 +
Dette gjøres ved å skrive inn printernavnet inn i søkefeltet. Deretter huke av jobbene som skal avbrytes og trykk på fjern.
  
 
[[Category:Linux]]
 
[[Category:Linux]]
 +
[[Category:Utskrift]]
 
[[Category:Termstue]]
 
[[Category:Termstue]]

Nåværende revisjon fra 19. apr 2016 kl. 14:59

Innhold

Skrive ut fra kommandolinjen

I linux kan du bruke kommandolinja til å skrive ut. Du skriver da kommandoen print <filnavn> i et terminalvindu. Hvis filen er testfil.pdf blir det slik:

print testfil.pdf

Når jobben har blitt sent til skriveren, får man tilbakemelding om antall ark og skriver.

Queued 1 sheet on printer vb_selvbetjent:
 PDF file testfil.pdf.
You are first in the queue to vb_selvbetjent.

Når man skriver ut mange filer/én fil med mange sider, må man bekrefte det spesielt.

bruker@maskin ~ $ print testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf 
You have requested printing 40 sheets;
do you want to print them?

Her svarer man simpelthen yes og man får opp beskjeden:

Queued 40 sheets on printer ormestad:
PDF files testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf.
You are first in the queue to ormestad.

print takler mange av de vanlige filformatene du kommer over, bortsett fra Microsoft Office-formatene. (Filer fra word (.doc) takles (dog ikke .docx), men ikke like pent som det kunne vært. Excel(.xls/.xlsx) og powerpoint(.ppt/.pptx) takles ikke. For å skrive ut slike dokumenter, anbefales OpenOffice.)

De aller fleste programmer lar deg lagre det du jobber med til en utskrivbar fil, enten ved save as, export eller print to file fra printmenyen. Har programmet oppført seg merkelig når du har prøvd å skrive ut, kan du prøve å først skrive ut til fil, og deretter skrive ut fila med print.

Opsjoner til print

For å gjøre litt mere avanserte utskriftskommandoer, inkluderer man såkalte opsjoner til print-kommandoen. Det er små tilleggskommandoer som blir tatt med mellom print og filnavn. Du kan f.eks spesifisere hvilken skriver du skal bruke ved å bruke opsjonen -P. Hvis du vil skrive ut på 'vbfarge' gjør du slik:

print -P vbfarge testfil.pdf

Du kan skrive ut fire sider på hver side av arket (8 sider pr ark) slik:

print -multi 4 testfil.pdf

Du kan skrive ut et flere kopier av en fil med opsjonen -n. For 4 kopier slik:

print -n 4 testfil.pdf

Opsjoner kan kombineres, slik at du skriver ut 6 kopier, 4 ark på hver side, på skriveren vbfarge slik:

print -P vbfarge -multi 4 -n 6 testfil.pdf

Du kan skrive ut f.eks side 1, 5 og 7 fra et dokument og få hver side på hvert sitt ark. Du bruker opsjonene -p som er 'page' og -ss som er 'singe side', og kommandoen blir:

print -ss -p 1 -p 5 -p 7 testfil.pdf

Du kan skrive ut f.eks side 3 til 9 fra et dokument:

print -p 3:9 testfil.pdf

Hvis du skal bruke noen opsjoner du ikke har brukt før, kan du inkludere opsjonen -preview. Jobben blir da ikke sent til skriveren, men kommer opp som en forhåndsvisning, så du kan kontrollere at ting ser ut som de skal. F.eks for å sjekke at dokumentet skriver ut 2 sider per ark, i landskapsformat (liggende A4 ark) og at du får sidene 14 til 28 slik:

print -preview -multi 2 -landscape -p 14:28 testfil.pdf

En beskrivelse av alt du kan gjøre med print får du ved å skrive man print i et terminalvindu.


Problemer med utskrift fra kommandolinjen når man sitter på Windows-maskin

Når man bruker Unix/xterm fra en Windows-maskin, kan print ha problemer med å gjette hvilken printer som er nærmest. Kommandoen echo $PRINTER vil skrive ut hvilken printer print bruker. Angi isåfall printer på kommandolinjen som spesifisert ovenfor.


Skrive ut fra et program

Du kan som regel skrive ut fra programmet du bruker, f.eks fra nettleseren, tekstbehandleren, matlab, maple etc. Enten har programmet et egen ikon for utskrift, eller så finner du et alternativ i "file"-menyen som heter noe i retning av print.


Hvordan sjekke skriverkøen

Det er mulig å sjekke skriverkøen ved å skrive ppq (på vb/fys/ifi) eller lpq (på abel/ifi) i et terminalvindu. Dette viser køen til den nærmeste skriveren, dvs. den skriveren utskriftene dine havner hos om du ikke spesifiserer noe annet.

ragnaroh@kuningas ~ $ ppq
Server leggbit.uio.no:


Generic queue vb_selvbetjent (vilhelm frimann), state running

  Jobname   QID     Pri Size  User         State
----------------------------------------------------------------------------
  <stdin>   cfd53162  100 183391 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing (vilhelm)

Du kan spesifisere hvilken skriver du skal se utskriftskøen til med opsjonen -P, slik:

ragnaroh@kuningas ~ $ ppq -P vbfarge
Server leggbit.uio.no:


Queue vbfarge, state running, form 'default'

  Jobname   QID     Pri Size  User         State
----------------------------------------------------------------------------
  <stdin>   cf0f1cdb  100 292324 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing

Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen

Du kan fjerne en utskrift du selv har sendt til printeren, men som ikke er begynt å skrives ut ennå. Dette gjør du med kommandoen pprm (lprm på abel/ifi) i et kommandovindu.

Først må du vite hva utkriften heter i køen (<QID>/<Job>). Dette finner du med ppq/lpq. Deretter skriver du pprm -P [PRINTER_NAVN] -r [QID]/lprm <Job>.

pprm -P vbfarge -r cf0f1cdb

lprm har i tillegg den kjekke funksjonen at dersom du kun skriver lprm, fjerner den det siste du sendte til printerkøen.

eller så har du muligheten for å bruke oversikt over printing for å Fjerne utskrift jobben fra køen. Dette gjøres ved å skrive inn printernavnet inn i søkefeltet. Deretter huke av jobbene som skal avbrytes og trykk på fjern.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy