Uioforside

Fra TermvaktWiki
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
m
 
Linje 14: Linje 14:
  
 
Eksempel:
 
Eksempel:
  > uioforside -a "Bjarne Betjent" -t "Om sang som fellesskapsfremmende aktivitet blant ansatte ved jernbanestasjoner i Norge" -dept "Institutt for togsosiologi" -o bjarnesforside.pdf
+
  > uioforside -a "Bjarne Betjent" -t "Om sang som fellesskapsfremmende aktivitet  
 +
  blant ansatte ved jernbanestasjoner i Norge" -dept "Institutt for togsosiologi"  
 +
  -o bjarnesforside.pdf
 
[[Bilde:uioforside2.png|border]]
 
[[Bilde:uioforside2.png|border]]
  

Nåværende revisjon fra 4. jun 2010 kl. 13:41

Uioforside er et lite program som produserer korrekte, offisielle forsider for bl.a. semesteroppgaver o.l. Det finnes spesialiserte versjoner som forenkler fremgangsmåten for å produsere forsider til f.eks. masteroppgaver og Ph.D.-avhandlinger, men de bygger alle sammen på uioforside. Programmet fungerer ved å produsere et LaTex-dokument basert på uiosloforside-pakken som så blir gjort om til en pdf- eller postscript-fil.

Innhold

Hvordan bruke uioforside

Uioforside kjøres som en kommando i et terminalvindu. Den enkleste metoden er:

> uioforside -t "en eller annen tittel"

Uioforside1.png

Dette gir deg en standard UiO-forside med navn, dato, tittel og institutt, lagret som filen forside.pdf. Institutt er av default satt til Institutt for informatikk, men kan lett endres med en parameter.

Nyttige parametere

Det finnes mange parametere man kan kjøre programmet med for å endre hvordan forsiden ser ut. Her er et lite utvalg av de man oftest får bruk for, men en utfyllende oversikt finnes på man-siden. Husk anførselstegn rundt teksten hvis den inneholder mellomrom.

Eksempel:

> uioforside -a "Bjarne Betjent" -t "Om sang som fellesskapsfremmende aktivitet 
 blant ansatte ved jernbanestasjoner i Norge" -dept "Institutt for togsosiologi" 
 -o bjarnesforside.pdf

Uioforside2.png

Kommandoen produserer forsiden over lagret som filen bjarnesforside.pdf.

For å endre inndata

 • -a navn Angir navnet på forfatteren. Default er satt til brukeren. Kan brukes flere ganger hvis det er flere forfattere.
 • -d dato Angir datoen. Default er dagens dato. Oppgis som en tekststreng, f.eks. "54. Manuar 3044" eller "Høst 2010", og kan altså være hva som helst.
 • -dept institutt Angir instituttet. Oppgis som en tekststreng på samme måte som datoen.
 • -t tittel Angir tittelen som står på forsiden. Denne parameteren er nødvendig for å få kjørt programmet.

For å legge til bilde

Hvis du vil plassere et bilde på den ledige plassen til venstre på forsiden, kan dette oppgis som en eps-fil med følgende parameter:

 • -ill filnavn

Andre filformater kan konverteres til eps-format med convert-kommandoen.

For å endre språk

Av default er forsiden på bokmål, men man kan endre dette til både nynorsk og engelsk. Språkendringen endrer kun standardinnstillingene, inkl. navn på universitetet.

 • -nn Angir nynorsk som foretrukken målform.
 • -e Angir engelsk som språk.

Andre språk enn norsk og engelsk blir verre ...

For å endre filnavn o.l.

 • -o filnavn Angir filnavnet på forsidefilen som produseres.
 • -ops filnavn Angir filnavnet på forsidefilen, samt at den kommer i postscript-format istedenfor pdf.
 • -P printer Angir printernavnet hvis man vil skrive ut forsiden direkte. Oversikt over hva printerne heter finnes på stuesidene.

Spesialiserte versjoner

 • drgradforside: For Ph.D.-avhandlinger.
 • masterforside: For masteroppgaver.
 • rrforside: Til forskningsrapporter.
 • srapforside: For studentrapporter.

Alle disse forsidene kan også produseres ved å bruke uioforside med utvalgte parametere, og de fungerer ellers helt likt som uioforside og tar imot de samme parametrene.

Se også

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy