Terminal

Fra TermvaktWiki
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Omdirigerer til Filbehandling i linux)
(Erstatter siden med «#REDIRECT Filbehandling i linux»)
 
Linje 1: Linje 1:
 
#REDIRECT [[Filbehandling i linux]]
 
#REDIRECT [[Filbehandling i linux]]
 
Med ''terminal'' mener vi her terminalen en bruker i linux for å kjøre kommandoer, vanligvis xterm.
 
 
xterm er standard terminalemulator for X Window System. En bruker kan ha flere instanser av xterm kjørende samtidig på samme display, hver med en uavhengig input/output for prosessen som kjører i det (vanligvis er prosessen et UNIX skall).
 
 
I linux kommer en ikke unna å måtte bruke en terminal. Når man bruker linux forstår man raskt hvorfor mange sverger
 
til terminalen (eller kommandolinjen) fremfor grafiske programmer. En enkel kommandolinje gir brukeren kraften til å utføre alt fra enkle dagligdagse
 
oppgaver til avanserte systemadministrasjonsoppgaver ved å kombinere mindre programmer og egen kode.
 
 
Når du logger deg inn på en linux maskin så åpnes automatisk en terminal, hvis ikke du kan åpne en selv.
 
 
''Applications ->  Accessories -> Terminal ''
 
 
 
Hvilke filer har jeg?
 
Kommandoen '''ls''' (for «list files») gir en oversikt over de
 
filene jeg har. Den benyttes i kommandovinduet:
 
 
    > ls
 
    brev    huskeliste    inf1000.info
 
 
Man kan bruke joker-notasjon med * for å angi bare noen
 
filer. Hvis jeg vil se hvilke filer som begynner med b,
 
skriver jeg
 
    > ls b*
 
    brev
 
 
 
 
Hvordan kan jeg se hva en fil inneholder?
 
 
Én mulighet er å hente filen inn i [[Emacs]].
 
 
En annen mulighet er å bruke kommandoen '''more''':
 
 
 
   
 
    > more huskeliste
 
    Huskeliste 12. august 2009
 
    2 skummet melk og 1 H
 
    1 kneippbrød
 
 
Lage kopi av filen
 
 
 
    > ls
 
    brev  huskeliste  inf1000.info
 
    > copy brev brev-anne
 
    > ls
 
    brev  brev-anne  huskeliste    inf1000.info
 
 
Lage en tom fil
 
 
    > touch nyfil
 
 
Fjerne filen
 
 
    > del huskeliste
 
    > ls
 
    brev  brev-anne  inf1000.info    nyfil
 
 
==Filtyper og filnavn==
 
Det er vanlig å la slutten av filnavnet angi hva slags fil det
 
er snakk om, men det er intet krav i Unix. De vanligste
 
endelsene er:
 
{|{{Prettycentertable}} style="width:70%"7
 
|+
 
|-
 
! filendelse
 
! beskrivelse
 
 
|-
 
|.java || Filen inneholder Et Java-program
 
|-
 
|.class || Et kompilert Java-program
 
|-
 
|.pdf || En PDF-fil
 
|-
 
|.gz || En fil som er komprimert med gzip
 
|-
 
| .Z || En fil som er komprimert med compress
 
|}
 
 
Programmer har vanligvis ingen endelse (f.eks. ls).
 
 
==Å se filer på skjermen==
 
Hvis vi bruker programmet more til å se på noe annet enn tekstfiler, vil vi bli skuffet:
 
 
      > more ~dag/www_docs/books/alice-tlg.pdf
 
      %âãÏÓ1.1
 
      /Resources << /Font << /F7 7 0 R
 
      /Subtype /t 0 50 275 1168 947 ]
 
      534 366 388 341 547 474 682 430 442
 
      293 268 367 267 367 867 0 867 730 730
 
      /T 0 objh 0 0 2 300 1122 901 ]
 
Dette skyldes at more forutsetter at filen er en tekstfil.
 
 
 
===Programmet preview===
 
preview er laget for å vise alle type filer på skjermen; det vil automatisk velge riktig verktøy for jobben:
 
 
        > preview ~dag/www_docs/books/alice-tlg.pdf
 
 
==Beskyttelse av filer==
 
Kommandoen ls forteller litt mer hvis vi gir den opsjonen -l:
 
 
      > ls -l
 
      total 0
 
      -rw-------    1  dag  52  Jan 12 11:34 brev
 
      -rw-------    1  dag  52  Jan 12 11:46 brev-anne
 
      -rw-------    1  dag    0  Jan 12 11:13 brev~
 
      -rw-r--r--    1  dag    0  Jan 12 11:13 inf1000.info
 
 
Her ser vi at bare jeg kan lese brevene, men alle kan lese inf1000.info.
 
For å forstå beskyttelsen av filer i Unix, må man vite at
 
Unix opererer med tre kategorier brukere:
 
''user'' (forkortet «u») er filens eier, dvs den som opprettet den.
 
''group'' (forkortet «g») er gruppen tilordnet filen. (Mer om dette siden.)
 
''other'' (forkortet «o») er alle andre brukere.
 
Det finnes tre privilegier for filer:
 
''read'' (forkortet «r») er retten til å lese filen.
 
''write'' (forkortet «w») er retten til å skrive på filen, dvs endre den.
 
''execute'' (forkortet «x») er retten til å utføre den, dvs bruke den som et program.
 
Privilegiene angis i bolker på 3×3 bokstaver:
 
{|{{Prettycentertable}} style="width:70%"7
 
|+
 
|-
 
! u
 
! g
 
! o
 
|-
 
| <B>    rwx </B> || <B>    r-x </B> || <B>    r-- </B>
 
|}                           
 
                 
 
En bokstav angir at man har privilegiet, en «–» at man ikke har det.
 
Hvis jeg ønsker å la alle få lese brev men ingen andre få lese inf1000.info, skriver jeg
 
 
    > chmod go+r brev
 
    > chmod go-r inf1000.info
 
 
Nå ser beskyttelsen slik ut:
 
 
    > ls -l
 
    total 0
 
    -rw-r--r--    1 dag  52  Jan  12  11:34 brev
 
    -rw-------    1 dag  52  Jan  12  11:46 brev-anne
 
    -rw-------    1 dag    0  Jan  12  11:13 brev~
 
    -rw-------    1 dag    0  Jan  12  11:13 inf1000.info
 
 
==Filer og sikkerhet==
 
Filer fjernet med del er ikke fortapt. 
 
 
''lsdel'' gir en oversikt over «fjernede» filer.
 
''undel'' henter filene tilbake. Filene forsvinner først når man logger ut.
 
 
==print==
 
 
Se [[Utskrift i Linux]] for mer informasjon om print-kommandoen.
 
 
Lær deg mer om [[Filbehandling i Linux]].
 
 
== Se også ==
 
 
* [[SSH]] - fjerninnlogging til en terminal på en linux-maskin
 
* [[Filbehandling i Linux]] - rask innføring i vanlige operasjoner på filer
 
* [[Vindusoppsett i Linux]] - Veiledning til hvordan endre utseendet på skrivebordmiljøet i Linux
 
* [[Utskrift fra Linux]] - Informasjon angående utskrift fra Linux-maskiner
 
* [[Scanning i linux]] - Informasjon angående scanning i Linux
 
* [[Linux-veiledning]] - Oversikt over relaterte artikler
 
 
== Eksterne linker ==
 
* [http://linuxcommand.org/ LinuxCommand.org] - lær deg å bruke linux
 
 
[[Category:Linux]]
 

Nåværende revisjon fra 23. sep 2011 kl. 11:18

  1. REDIRECT Filbehandling i linux
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy