Terminal

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
m
Linje 191: Linje 191:
 
* [[Filbehandling i Linux]] - rask innføring i vanlige operasjoner på filer
 
* [[Filbehandling i Linux]] - rask innføring i vanlige operasjoner på filer
 
* [[Vindusoppsett i Linux]] - Veiledning til hvordan endre utseendet på skrivebordmiljøet i Linux
 
* [[Vindusoppsett i Linux]] - Veiledning til hvordan endre utseendet på skrivebordmiljøet i Linux
* [[Printe i linux]] - Informasjon angående utskrift fra Linux-maskiner
+
* [[Utskrift fra Linux]] - Informasjon angående utskrift fra Linux-maskiner
 
* [[Scanning i linux]] - Informasjon angående scanning i Linux
 
* [[Scanning i linux]] - Informasjon angående scanning i Linux
 
* [[Linux-veiledning]] - Oversikt over relaterte artikler
 
* [[Linux-veiledning]] - Oversikt over relaterte artikler

Revisjonen fra 23. sep 2011 kl. 08:19

Med terminal mener vi her terminalen en bruker i linux for å kjøre kommandoer, vanligvis xterm.

xterm er standard terminalemulator for X Window System. En bruker kan ha flere instanser av xterm kjørende samtidig på samme display, hver med en uavhengig input/output for prosessen som kjører i det (vanligvis er prosessen et UNIX skall).

I linux kommer en ikke unna å måtte bruke en terminal. Når man bruker linux forstår man raskt hvorfor mange sverger til terminalen (eller kommandolinjen) fremfor grafiske programmer. En enkel kommandolinje gir brukeren kraften til å utføre alt fra enkle dagligdagse oppgaver til avanserte systemadministrasjonsoppgaver ved å kombinere mindre programmer og egen kode.

Når du logger deg inn på en linux maskin så åpnes automatisk en terminal, hvis ikke du kan åpne en selv.

Applications -> Accessories -> Terminal


Hvilke filer har jeg? Kommandoen ls (for «list files») gir en oversikt over de filene jeg har. Den benyttes i kommandovinduet:

  > ls
  brev  huskeliste   inf1000.info

Man kan bruke joker-notasjon med * for å angi bare noen filer. Hvis jeg vil se hvilke filer som begynner med b, skriver jeg

  > ls b*
  brev


Hvordan kan jeg se hva en fil inneholder?

Én mulighet er å hente filen inn i Emacs.

En annen mulighet er å bruke kommandoen more:


  > more huskeliste
  Huskeliste 12. august 2009
  2 skummet melk og 1 H
  1 kneippbrød

Lage kopi av filen

  > ls
  brev  huskeliste  inf1000.info
  > copy brev brev-anne
  > ls
  brev  brev-anne  huskeliste  inf1000.info

Lage en tom fil

  > touch nyfil

Fjerne filen

  > del huskeliste
  > ls
  brev  brev-anne  inf1000.info  nyfil

Innhold

Filtyper og filnavn

Det er vanlig å la slutten av filnavnet angi hva slags fil det er snakk om, men det er intet krav i Unix. De vanligste endelsene er:

filendelse beskrivelse
.java Filen inneholder Et Java-program
.class Et kompilert Java-program
.pdf En PDF-fil
.gz En fil som er komprimert med gzip
.Z En fil som er komprimert med compress

Programmer har vanligvis ingen endelse (f.eks. ls).

Å se filer på skjermen

Hvis vi bruker programmet more til å se på noe annet enn tekstfiler, vil vi bli skuffet:

   > more ~dag/www_docs/books/alice-tlg.pdf
    %âãÏÓ1.1
   /Resources << /Font << /F7 7 0 R
   /Subtype /t 0 50 275 1168 947 ]
   534 366 388 341 547 474 682 430 442
   293 268 367 267 367 867 0 867 730 730
   /T 0 objh 0 0 2 300 1122 901 ]

Dette skyldes at more forutsetter at filen er en tekstfil.

Programmet preview

preview er laget for å vise alle type filer på skjermen; det vil automatisk velge riktig verktøy for jobben:

    > preview ~dag/www_docs/books/alice-tlg.pdf

Beskyttelse av filer

Kommandoen ls forteller litt mer hvis vi gir den opsjonen -l:

   > ls -l
   total 0
   -rw-------  1 dag 52  Jan 12 11:34 brev
   -rw-------  1 dag 52  Jan 12 11:46 brev-anne
   -rw-------  1 dag  0 Jan 12 11:13 brev~
   -rw-r--r--  1 dag  0 Jan 12 11:13 inf1000.info

Her ser vi at bare jeg kan lese brevene, men alle kan lese inf1000.info. For å forstå beskyttelsen av filer i Unix, må man vite at Unix opererer med tre kategorier brukere: user (forkortet «u») er filens eier, dvs den som opprettet den. group (forkortet «g») er gruppen tilordnet filen. (Mer om dette siden.) other (forkortet «o») er alle andre brukere. Det finnes tre privilegier for filer: read (forkortet «r») er retten til å lese filen. write (forkortet «w») er retten til å skrive på filen, dvs endre den. execute (forkortet «x») er retten til å utføre den, dvs bruke den som et program. Privilegiene angis i bolker på 3×3 bokstaver:

u g o
rwx r-x r--

En bokstav angir at man har privilegiet, en «–» at man ikke har det. Hvis jeg ønsker å la alle få lese brev men ingen andre få lese inf1000.info, skriver jeg

  > chmod go+r brev
  > chmod go-r inf1000.info

Nå ser beskyttelsen slik ut:

  > ls -l
  total 0
  -rw-r--r--  1 dag  52 Jan 12 11:34 brev
  -rw-------  1 dag  52 Jan 12 11:46 brev-anne
  -rw-------  1 dag  0 Jan 12 11:13 brev~
  -rw-------  1 dag  0 Jan 12 11:13 inf1000.info

Filer og sikkerhet

Filer fjernet med del er ikke fortapt.

lsdel gir en oversikt over «fjernede» filer. undel henter filene tilbake. Filene forsvinner først når man logger ut.

print

Kommandoen print brukes til å skrive ut filer på laserskriver:

  > print filnavn


De viktigste skriverne

skrivers navn sted
abel Abels tårn terminalstuen kjelleren
inf Informatikkbygningen kjelleren
ormestad Fysikkbygningen terminalstuen
vbfarge VB (fargeskriver!)
vb_selvbetjent VB

Hvis du vil skrive ut mange filer, så anbefales det å skrive ut dem på én gang(da brukes bare ett ark av din kvote for forsideark).

For eksampel hvis du skal skrive ut fra abel skriveren:

>print -Pabel fil1 fil2 fil3 ...

Det froutsettes at du er på samme mappe(directory) som filene ligger. Lær deg mer om Filbehandling i Linux.

Se også

Eksterne linker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy