Stuereglement

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 2. okt 2008 kl. 10:55 av Joakimsh (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Lokalt reglement for terminalstuer ved matnat-fakultetet

 1. Regler fra overordnede reglementer. Brudd på disse kan medføre utestenging fra IT-tjenestene.
  1. Det er kun tillatt å logge seg på maskinene med sitt personlige brukernavn og passord. Det er brudd på universitetets regler å låne bort brukernavn og passord til andre, eller å la andre bruke en maskin du er logget inn på.
  2. Det er ikke lov å slå av eller på maskiner og skjermer, restarte dem, eller koble ledninger til/fra. Utstyr som er merket "ute av drift" skal ikke røres.
  3. Det er ulovlig å koble eget utstyr til datanettet på terminalstua. Unntaket er merkede løse punkter.
  4. Det er ikke tillatt å forlate plassen uten å logge ut, med unntak av korte pauser. I slike tilfeller skal xlock/'lock workstation' benyttes. Studenter som ikke overholder dette vil bli logget ut av terminalvakten. Alle data som ikke er lagret vil gå tapt.
  5. Faglig aktivitet knyttet til laveregradsemner ved fakultetet (øvelser, eksperimenter, rapportskriving, oppgaveløsning, etc.) har forrang foran annen aktivitet og skal prioriteres når det er kø på terminalstua.
  6. Brukerne plikter å følge anvisninger fra driftspersonell. Terminalvakter er driftspersonell.
 2. Regler som gjelder orden på terminalstua. Brudd på disse kan medføre bortvisning fra terminalstuen(e).
  1. Forstyrrelser i forbindelse med mobiltelefonbruk skal ikke forekomme. Skru av lyden på telefonen, eller slå den helt av, før du går inn på terminalstua. Får du lydløse anrop, gå rolig ut før du eventuelt svarer.
  2. Det er ikke lov å spise eller drikke på terminalstua. Flasker er tillatt.
  3. Snakk så lavt som mulig. Terminalstua er et studie-/arbeidsrom.
  4. Det er hver enkelt students ansvar å holde orden rundt arbeidsplassen. Den skal være ryddet for søppel når du forlater den.
  5. Terminalvakten skal vise bort fra terminalstua brukere som sjenerer andre med støy eller annen forstyrrende adferd.
 3. Skrivere og utskrift
  1. Kun terminalvakten har fysisk adgang til skrivere som ikke er selvbetjente. Respekter utleggstidene og ta dem med i beregningen mht. frister for obliger, T-banetider o.l. Vær oppmerksom på til tider lange utskriftskøer og på at det finnes terminalstuer med lavt utskriftsvolum og korte utskriftskøer.
  2. Utskrifter til selvbetjente skrivere bør hentes med en gang. Hvis du må bla igjennom mange utskrifter for å finne din utskrift, husk å legge de andre utskriftene tilbake slik de lå.


Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy