Stillingsutlysning

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 17. jan 2018 kl. 09:15 av Joern (Diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Har du lyst til å bli terminalstuevakt?

Terminalstuene ved Institutt for informatikk ansetter nye terminalvakter i begynnelsen av hvert semester. Søknadsfrist er oppgitt lenger ned på denne siden. Det er ved søknadsfristens utløp vanligvis ikke klart hvor mange nye som vil bli ansatt. Informasjon om det kommer pr. e-post når behandlingen av søknadene begynner.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet går ut på å sitte vakt på en terminalstue for laveregradsstudenter ca. 10 timer i uken. Dette omfatter daglig drift av terminalstuene samt hjelp og støtte til brukerne på stuene. Utover dette kan det også bli aktuelt å utføre andre oppgaver for IT-drift.

Krav

For stillingene kreves:

 • Du er student ved UiO.
 • Du har tatt minst ett INF- eller IN-kurs (fortrinnsvis INF1000/IN1000 eller tilsvarende).
 • Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.
 • Du bør være utadvent, ha gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å hjelpe andre.
 • Du må ha kjennskap til ett eller flere av følgende OS: Windows, Linux (eller andre UNIX-dialekter) og bruk av deres applikasjoner.

Faktorer som vil telle positivt er studieerfaring fra Universitetet i Oslo og kjennskap til bruk av IT i studiesammenheng og tidligere erfaring med IT, spesielt IT-tjenestene ved UiO. Pedagogisk kompetanse eller erfaring og kjennskap til programpakkene som brukes i de ulike kursene er en fordel, men ikke et krav.

Arbeidssted

IFIs resepsjon befinner seg i Ole-Johan Dahls hus.

Søknaden

En søknad skal bestå av følgende:

 • Selve søknaden.
  • Brukernavn ved UiO.
  • e-postadresse (vi ser helst at du bruker UiO-kontoen din, og vil kreve det i jobbsammenheng).
  • Telefonnummer du kan kontaktes på.
 • Eventuell CV og andre vedlegg.

Ufullstendige søknader vil bli forkastet (elektronisk søknad aksepteres ikke).

Søknaden bør si noe om hvorfor du vil bli terminalvakt, dine studieplaner ved UiO, hvilke programmer og programpakker du kjenner til, om du har vært gruppelærer og eventuell annen relevant erfaring. Informér også om hvor mye du eventuelt har mulighet til å jobbe og om du har andre (deltids)jobber (som da vil begrense når du kan jobbe som termvakt).

Konvolutten merkes Termvaktjobb og leveres ekspedisjonen til Institutt for informatikk i 4 etg. i Ole-Johan Dahls hus.

Du kan også sende søknaden (ustiftet, i konvolutt) med vedlegg til:

Termvaktjobb
Student-IT-drift
Institutt for informatikk
PB 1080 Blindern
0316 OSLO 

MERK! Postgangen både til UiO og internt på UiO er ganske treg til tider, så det lønner seg å levere direkte til ekspedisjonen på IFI.

MERK! Ikke stift arkene sammen, bruk binders om nødvendig. Unngå også dobbeltsidige vedlegg.

Søknadsfrist

Vi ansetter i begynnelsen av hvert semester og fristene for å levere søknad er dermed 15:00 siste arbeidsdag t.o.m.:

 • Vårsemesteret: 19. januar. MERK: Forlenget frist!
 • Høstsemesteret: 20. august.

Søknader som ikke er mottatt av ansettelseskomiteen innen fristen vil nødvendigvis ikke bli tatt til følge, så derfor lønner det seg som nevnt over å levere søknaden direkte til ekspedisjonen.

Søk gjerne i god tid før dette. Intervjuer vil bli avviklet i påfølgende uke etter fristen.

Husk å oppgi e-postadresse/telefonnummer slik at vi får gitt beskjed om tid og sted for eventuelt intervju.

Lønn

Stillingene lønnes i lønnstrinn 30 til 38, per 2015-05-01 fra 168,30 til 185,00 pr. time. Nytilsatte får lønnstrinn 30, og man øker ett per semester man er ansatt.

Vaktfordeling

Fordeling av vakter skjer i begynnelsen av hvert semester og ingen kan arbeide mer enn 14 timer per uke.

Engasjementets varighet

Ny arbeidskontrakt skrives hvert semester etter vurdering av engasjementet. Engasjementet om våren varer fra 1. februar til 31. august og om høsten fra 1. september til 31. januar. Bortsett fra universitetets ferier, kan man ikke ha lengre planlagte fravær i engasjementsperioden.

Kontaktpunkt

Spørsmål kan rettes til termvaktene, eller til

Jørn Hagerup
Tlf. 22840172
drift@ifi.uio.no
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy