Stillingsutlysning

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
m (oppdatert om karakterutskrift)
Linje 23: Linje 23:
 
** '''e-postadresse''' (vi ser helst at du bruker UiO-kontoen din, og vil kreve det i jobbsammenheng).
 
** '''e-postadresse''' (vi ser helst at du bruker UiO-kontoen din, og vil kreve det i jobbsammenheng).
 
** '''Telefonnummer''' du kan kontaktes på.
 
** '''Telefonnummer''' du kan kontaktes på.
* '''Karakterutskrift''' fra UiO (eventuelt andre høyskoler og universitet), ikke utskrift fra StudentWeb.
+
* '''Karakterutskrift''' fra UiO (eventuelt andre høyskoler og universitet), ikke utskrift fra StudentWeb. Spør i ekspedisjonen (4etg. OJD), så kan de lage til deg. Det er ikke nødvendig å bestille fra studentweb
 
* Eventuell '''CV''' og '''andre vedlegg'''.
 
* Eventuell '''CV''' og '''andre vedlegg'''.
  

Revisjonen fra 14. jan 2011 kl. 13:25

Innhold

Har du lyst til å bli terminalstuevakt?

Terminalstuene ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og Institutt for informatikk ansetter nye terminalvakter i begynnelsen av hvert semester. Søknadsfrist er oppgitt lenger ned på denne siden. Det er ved søknadsfristens utløp vanligvis ikke klart hvor mange nye som vil bli ansatt. Informasjon om det kommer pr. e-post når behandlingen av søknadene begynner.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet går ut på å sitte vakt på en terminalstue for lavergradsstudenter ca. 10 timer i uken. Dette omfatter daglig drift av terminalstuene samt hjelp og støtte til brukerne på stuene. Utover dette kan det også bli aktuelt å utføre andre oppgaver for IT-drift.

Krav

For stillingene kreves at du er student ved UiO, og har tatt minst ett INF-kurs (fortrinnsvis INF1000 eller tilsvarende). Du bør være utadvent, ha gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å hjelpe andre. Videre bør du uttrykke deg godt muntlig og skriftlig. Du bør ha kjennskap til ett eller flere av følgende OS: Windows, Linux eller andre UNIX-dialekter og bruk av deres applikasjoner. Faktorer som vil telle positivt er studieerfaring fra Universitetet i Oslo og kjennskap til bruk av IT i studiesammenheng og tidligere erfaring med IT, spesielt IT-tjenestene ved UiO. Pedagogisk kompetanse eller erfaring og kjennskap til programpakkene som brukes i de ulike kursene er en fordel men ikke et krav.

Arbeidssted

Fakultetets (MN) terminalstuer ligger i fysikkbygningen, og i matematikkbygningen (Abel). IFIs (bemannede) terminalstue befinner seg i Ole-Johan Dahls hus. På stuene er det til sammen ca. 30 termvakter.

Søknaden

En søknad skal bestå av følgende:

 • Selve søknaden
  • Brukernavn ved UiO.
  • e-postadresse (vi ser helst at du bruker UiO-kontoen din, og vil kreve det i jobbsammenheng).
  • Telefonnummer du kan kontaktes på.
 • Karakterutskrift fra UiO (eventuelt andre høyskoler og universitet), ikke utskrift fra StudentWeb. Spør i ekspedisjonen (4etg. OJD), så kan de lage til deg. Det er ikke nødvendig å bestille fra studentweb
 • Eventuell CV og andre vedlegg.

Ufullstendige søknader vil bli forkastet (elektronisk søknad aksepteres ikke).

Søknaden bør si noe om hvorfor du vil bli terminalvakt, dine studieplaner ved UiO, hvilke programmer og programpakker du kjenner til, om du har vært gruppelærer og eventuell annen relevant erfaring. Informér også om hvor mye du eventuelt har mulighet til å jobbe og om du har andre (deltids)jobber (som da vil begrense når du kan jobbe som termvakt).

Konvolutten merkes Termvaktjobb og leveres ekspedisjonen til Institutt for informatikk i 4 etg. i Ole-Johan Dahls hus.

Du kan også sende søknaden (ustiftet, i konvolutt) med vedlegg til:

Termvaktjobb
Student-IT-drift
Institutt for informatikk
PB 1080 Blindern
0316 OSLO 

MERK! Postgangen både til UiO og internt på UiO er ganske treg til tider, så det lønner seg å levere direkte til ekspedisjonen på IFI.

MERK! Ikke stift arkene sammen, bruk binders om nødvendig. Unngå også dobbeltsidige vedlegg.

Søknadsfrist

Vi ansetter i begynnelsen av hvert semester og fristene for å levere søknad er dermed de følgende:

 • Søknadsfrist for vårsemesteret er 15. januar.
 • Søknadsfrist for høstsemesteret er 20. august.

Søknader som ikke er mottatt av ansettelseskomiteen innen fristen vil nødvendigvis ikke bli tatt til følge, så derfor lønner det seg som nevnt over å levere søknaden direkte til ekspedisjonen.

Søk gjerne i god tid før dette. Intervjuer vil bli avviklet i påfølgende uke etter fristen.

Husk å oppgi e-postadresse/telefonnummer slik at vi får gitt beskjed om tid og sted for eventuelt intervju.

Lønn

Stillingene lønnes i lønnstrinn 20 til 28, per 2010-05-01 fra 133.20 til 148.70 pr. time. Nytilsatte får lønnstrinn 20, og man øker ett per semester man er ansatt.

Vaktfordeling

Fordeling av vakter skjer i begynnelsen av hvert semester og ingen kan arbeide mer enn 14 timer per uke.

Engasjementets varighet

Ny arbeidskontrakt skrives hvert semester etter vurdering av engasjementet. Engasjementet om våren varer fra 1. februar til 31. august og om høsten fra 1. september til 31. januar. Bortsett fra universitetets ferier, kan man ikke ha lengre planlagte fravær i engasjementsperioden.

Kontaktpunkt

Spørsmål kan rettes til termvaktene, eller til

Peder Stray
Tlf. 22840172
drift@ifi.uio.no
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy