StORM

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m (Lagt til i bildebehandling)
m (NIAM flyttet til StORM: NIAM er nå ORM, og stORM er verktøyet som benyttes ved UiO (artikkelen omhandler verktøyet))

Revisjonen fra 12. jan 2009 kl. 00:41

NIAM for Windowser et verktøy for å tegne ER-Modeller og for å generere SQL-tabller utifra modellene.

NIAM består av tre deler:

  • Tegne NIAM-digrammer
  • Oversette NIAM-digram til relasjoner/regler(konstraints) og skrive resultatet til en Model Dictioanary
  • Generere databaser på grunnlag av en Model Dictionary

Innhold

Hvordan starte Niam?

Niam startes fra start menyen på følgende måte: -> Start -> Programs -> Niam for Windows

Tegne diagrammer i Niam

For å tegne diagrammer i Niam må en først åpne ett nytt Niam dokument. Dette gjøres ved å velge: -> File -> New (Ctrl+N) Velg så å åpne et Niam Document.

a) velg ønsket figur:

Velg ønsket figur

Dobbel-klikk i siden.

Ved å høyre-klikke på Sirkelen kan man skrive tekst. Kun de tre første bokstavene vises. Hvis du vil se hele navnet kan du dobbel-klikke på figuren. For flytte på en figur, klikker du først på figuren, og deretter flytter den.


b)For å tegne setninger og sub-typer,

Tegne setninger og sub-typer

mellom to sirkler (ja du må først tegne to sirkler), drar du musa fra den ene sirkelen til den andre. Ikke klikk (velg) på sirkelen først, for da flytter du den. Når du lager en setning mellom to sirkler, får du typisk en slik figur: Setning mellom to sirkler

Du kan fjerne symbolene Fjerne symboler eller Fjerne symboler alt. ved å bevege musen over dem. Du ser da \/ eller ↔ . Høyre-klikk så en gang. Andre figurer fjernes ved å først velge dem, og deretter trykke delete knappen på tastaturen (eller Edit -> Delete).

Symbolene: Symboler som kan benyttes mellom setninger kan benyttes mellom setninger. Piler eller linjer går fra disse symbolene og inntil setningene.

c) Lager diagrammet File -> Save as Velg et passende navn. Filen får tiltypen .ias.


Gruppering

a) Gruppering -> Gruppering vil si å gruppere setninger med samme NOLOT i deres identifikasjons-rolle (se nederst). Regler blir gjort om til referanse integritetes regler mellom kolonner i samme eller forskjellige tabller. Grupperingsalgoritmen sjekker hvordan alle NOLOT er identifisert, og at modellen er refererbar.

Gruppering av NOLOT

b) Typer grupperinger -> Sterk-gruppering: grupperer sammen setninger, hvor identifiserbare-roller er forbindet med like regler(constraints).

-> Svak-gruppering: tar i betrakting roller med NULL verdi.

-> Operasjonen GRUOP utfører en modifiserbar sterk gruppering. Den tar i betraktning roller med NULL verdi. Hvis NULL verdi er tillatt, utføres det en svak gruppering.

c) Eksempel på en gruppering -> i) lag en ”Model Dictionary” fil

    File -> New -> Model Dictionary

ii) Velg NIAM diagrammet du vil gruppere (filen har endelsen .ias).

    File -> Group

iii) Marker filen i den hvite firkanten til høyre. Grupper ved å trykke på: Grupper

Velg en Modell Dictionary du vil gruppere til ved å trykke på: Modell Dictionary som skal grupperes


Generere SQL-tabell/skjema

a)Velg ønsket (Model Dictionary) fil (Du må endre Files of type til: Model Files (*.mod) -> File -> Open

b)Foreta diverse valg vedrørende mod. filen: -> - File -> Read Modell / Create History / Create Dictionary Summary -> - Pipe -> oracle7 eller sybase .. -> - outputfile -> exclude DB Functions

c)Generere SQL- skjema Og -> Generate New


Spørsmål - Svar

a) Jeg får ikke tegnet inn en setning? -> Du tegner først to sirkler, og deretter en setning mellom disse to sriklene.

b) Hvordan fjerner jeg uønsket eller fra setningen? -> Beveg musa over symbolene og høyre -klikk en gang.

c) Hvordan fjerner jeg sirkler, setninger og lignende? -> Du må først velge ønsket figur, og deretter: edit -> deleteRelevante Lenker

NIAM

ORM

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy