Scanning i windows

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 6. jun 2011 kl. 13:04 av Tanyabt (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Scanning er en prosess hvor man digitalt koder et fysisk materiale til bruk på en datamaskin. For eksempel scanner man et bilde eller et ark for å senere kunne se det på datamaskinen, endre det og spre det til andre.

Innhold

Ting å merke seg

Angående scanneren

Unngå fingeravtrykk og annet smuss på glassplaten. Du bør også undersøke om det er mye støv eller andre urenheter på overflaten. Hvis dette er tilfelle bør den renses, så du slipper å få disse partiklene med på scanningen.


Vedrørende diskplass

Selv om du bare har ca. 50MB diskplass på ditt hjemmeområdet(M:\), så kan du midlertidig lagre mye mer på lokalmaskinens harddisk (D:\).På denne måten kan du etter scanning og bilderedigering brenne bildene på cd. For dette midlertidige formålet lag en egen mappe som du sletter etter bruk. Filer som blir lagt på D:\ blir automatisk slettet hver natt, så du kan ikke bruke D:\ partisjonen som lagringsplass over tid, og forvente at filene fortsatt ligger der. Eventuelt, hvis det er mange om scanneren, anbefaler jeg at du lagrer alt på hjemmeområdet, og samme dag brenner dette, så du slipper å få din konto sperret.

Start opp

Legg det du vil scanne på glassplaten

Plasser bildet/teksten din med forsiden ned på glassplaten. For å unngå å få bildet/teksten opp ned på skjermen i neste steg, så kan du allerede nå legge materialet opp ned på glassplaten. Det er også lurt å legge materialet inntil kantene, slik at bildene blir så rette som mulige.


Start Scanneprogrammet

Scanneprogrammet kan åpnes enten ved å dobbeltklikke på "HP Løsningssenter"-ikonet som ligger på skrivebordet, eller ved å finne det på startmenyen:

HPskrivebord.PNG Start-> All Programs -> HP-> HP Løsningssenter.


Når programmet har startet opp vil du se dette bildet:

HPoppstart.PNG

Enkel scanning

Ofte ønsker en bare en enkel scanning av et bilde eller et dokument. Vi kommer her til å gå kort igjennom hvordan en raskt og effektivt kan scanne inn et bilde eller et dokument(tekst med/uten bilder). Denne seksjonen forutsetter at du har startet scanneprogrammet.

Velg riktig scannemodus

I oppstartsvinduet til scanneprogrammet kan du trykke på enten Skann bilde eller Skann dokument, avhengig av om det du scanner er henholdvis et bilde eller et dokument. Et dokument i denne sammenhengen inkluderer dokumenter med bilder. Når du har valgt riktig scannemodus vil du få opp et vindu som likner på dette(hvis du valgte Skann bilde vil Bilde være avhuket og ikke Dokument):

HPskandok1.PNG


Velg destinasjonen til bildet

Når dokumentet er ferdig skannet, må det bli sendt videre. For dokumenter er nok det vanligste å lagre det direkte som en Pdf-fil e.l., men man kan også sende et innscannet bilde rett til et bildebehandlingsprogram (Paint). Under Skann til har du en rekke valg om hvor du vil sende bildene. Velg Paint hvis du er i tvil om hva du skal velge, da får du sett det fullførte bildet før du eventuelt lagrer det til disk.

Lagre til fil

Hvis du valgte Lagre til fil i seksjonen over, les videre, hvis ikke, hopp videre til Forhåndsvisning. For å velge filtype og hvor filen skal lagres, trykker du på Lagre til fil-lagringsalternativer. Du får da opp følgende vindu:

HPskandok3.PNG

Det første du må gjøre er å velge filtype en vil skanne til. For dokumenter er man ofte interessert i PDF (*.pdf), mens for bilder er de vanligste valgene enten Jpeg-bilde(*.jpg), Tiff-bilde(*.tif) eller Png-bilde(*.png). Fordelen med jpeg er at det tar lite plass og er støttet av de aller fleste programmer, ulempen er at bildekvaliteten ofte ikke er helt på topp. Png gir ofte betydelig bedre kvalitet enn jpg uten særlig høyt plassforbruk. Hvis du er i tvil, velg jpg hvis det viktigste er at bildet kan åpnes «overalt», ellers velg png. Pdf kan stort sett åpnes av alle og er derfor et velegnet format for tekstdokumenter (med/uten bilder).

Deretter vil du velge hvor en skal lagre det innscannede dokumentet. I Grunnfilnavn spesifiserer du hva filen skal hete, og under Lagringsplassering velger du hvor du vil lagre filen. Velger du f.eks. skann som grunnfilnavn, vil det første du scanner få navnet skann0001, det neste skan0002, osv. Dette er praktisk hvis du skal scanne veldig mye, men du kan selvfølgelig endre dette navnet hver gang du skal scanne noe.

Forhåndsvisning

Alt er nå klart for en forhåndsscanning av bildet. Trykk på Skann-knappen for å begynne. Du vil få opp et vindu som likner på dette:

HPskandok4.PNG

Bildet som kommer opp vil være en del mer uskarpt enn det endelige resultatet, så vent med å sjekke skarphet til etter den endelige scanningen. De stiplete stripene angir hvor scanneren skal scanne, juster dette så området du skal scanne kommer innenfor rektangelet med de stiplete linjene. Gjør eventuelle finjustering under Endre størrelse, Gjør lysere/mørkere osv. Hvis du vil ha en ny forhåndsvisning trykker du Ny Skanning, hvis du vil scanne inn bildet slik det er trykker du Godta.

Avslutte

Hvis alt gikk som det skulle er bildet nå ferdig scannet og åpnet i valgt program(eller lagret til disk).


Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy