Scanning i windows

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 18. des 2008 kl. 22:10 av Kjetilly (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Scanning er en prosess hvor man digitalt koder et fysisk materiale til bruk på en datamaskin. For eksempel scanner man et bilde eller et ark for å senere kunne se det på datamaskinen, endre det og spre det til andre.

Innhold

Ting å merke seg

Angående scanneren

Unngå fingeravtrykk og annet smuss på glassplaten. Du bør også undersøke om det er mye støv eller andre urenheter på overflaten. Hvis dette er tilfelle bør den renses, så du slipper å få disse partiklene med på scanningen.


Vedrørende diskplass

Selv om du bare har ca. 50MB diskplass på ditt hjemmeområdet(M:\), så kan du midlertidig lagre mye mer på lokalmaskinens harddisk (D:\).På denne måten kan du etter scanning og bilderedigering brenne bildene på cd. For dette midlertidige formålet lag en egen mappe som du sletter etter bruk. Filer som blir lagt på D:\ blir automatisk slettet hver natt, så du kan ikke bruke D:\ partisjonen som lagringsplass over tid, og forvente at filene fortsatt ligger der. Eventuelt, hvis det er mange om scanneren, anbefaler jeg at du lagrer alt på hjemmeområdet, og samme dag brenner dette, så du slipper å få din konto sperret.

Hvordan scanne

Legg det du vil scanne på glassplaten

Plasser bildet/teksten din med forsiden ned på glassplaten. For å unngå å få bildet/teksten opp ned på skjermen i neste steg, så kan du allerede nå legge materialet opp ned på glassplaten. Det er også lurt å legge materialet inntil kantene, slik at bildene blir så rette som mulige.


Start Scanwizard 5

Dette gjøres ved å dobbeltklikke med venstre mustast på "Scanwizard 5" ikonet som ligger på skrivebordet.

Scanwizard5.jpg


Scann materialet

Så snart som du starter Scanwizard 5, vil programmet automatisk oppdage bildet, konfigurere det, scanne og vise et midlertidig resultat av scanningen.


Steg4a forsteutkast 50prs.jpg

For å justere scanningen, bruk verktøyknappene.


For at endringene skal iverksettes på bildet du vil scanne, må du trykke PREVIEW-knappen.


Lagring av materiale

Klikk Scan to knappen for å lagre, skrive ut eller sende bildene dine direkte til et annet program(web, E-post, eller OCR).


Steg5a lagre som 75prosent.jpg

Det anbefales at du brenner bildene på cd pga den begrensede plassen på ditt hjemmeområde (M:\). CD-R plater kan kjøpes hos termvaktene. Sjekk ut sida om CD-brenning, for å få hjelp til CD-brenning.


Ulike typer bildefiler

Standard hos programmet er TIF(TIFF). Disse er gode til å bearbeide i andre avanserte redigeringsprogrammer som Adobe Photoshop. Men, skal du lagre dette for å vise på web eller på pc'en, så holder det å lagre de i .JPG(JPEG) format. De er også svært så plassbesparende, men ikke forvent at du skal kunne redigere bildene like bra som ved formater som TIF.


Skanne flere bilder

Hvis du skal scanne flere bilder, kan du trykke på PREVIEW knappen en gang til(se Scann materialet).


Avslutte

For å avslutte, trykk en gang på Exit knappen

Avsluttknapp.gif

Flere funksjoner

Lagre deler av bildet

Du kan velge å lagre et mindre område av bildet du allerede har et førsteutkast av. Den blinkende rammen rundt materialet du har skannet er nemlig den som bestemmer hva som lagres når du trykker på Scan to.


Ramme lagringavbilde 75psr.jpg

I eksempelet over ser du at bare det nederste bildet har en ramme rundt seg, den er flyttet dit vet hjelp av musmarkøren. Rammen flytter man rundt og endrer ved å holde venstre mustast inne i a) selve rammen, og b) på kantene for å justere størrelsen horisontalt og vertikalt.


Oversikt over de forskjellige knappene

Innstillingene i de ulike alternativene under trer i kraft i det du starter Scanwizard 5-programmet. Ved oppstart vil standardkonfigurasjonen tre i kraft, men etter dette kan du gjøre endringer selv som vil gjelde for de resterende bildene du scanner:

  • Original - Her stiller du hvilken type materiale du skal skanne.
  • Scan Type - resultatet av skanningen med tanke på farger, sort hvitt, webfarger osv.
  • Purpose - Hvilket formål du har med bildet etter skanning; se det via pc, utskrift via laser eller blekkskriver osv. en egen mulighet til å definere oppløsningen selv (custom).
  • Scale Output - Størrelsen på resultatet relativt til størrelsen av materialet du skanner.
  • Adjust - Endring av bildets egenskaper: skarphet, kontrast, lys osv.
  • Reset - Sletter innstillingene du har gjort i de øvrige valgene. Går tilbake til utgangspunktet.

Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy