Pine

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Pine - a Program for Internet News & Email - er en tekstbasert e-postklient. Du trenger ikke starte noen nettleser slik du gjør med f.eks. Webmail, men du kjører Pine direkte i et kommandovindu. Du kan kjøre Pine fra hvor-som-helst i verden ved å fjerninnlogge (ssh) deg til UiO.

Pine kan også brukes til å lese nyhetsgrupper, men det står det ingenting om i denne veiledningen.

Innhold

Hvordan komme i gang?

Pine kjøres i et terminalvindu vha. kommandoen pine.

joachimg@isolde ~ $ pine


Man må logge seg inn vha (sitt vanlige UiO-) brukernavn og passord. Hovedmenyen har valgene help, compose message, message index, folder list, address book, setup og quit.

Kommandoer

Kommandoer i Pine gis via tastaturet. Nederst i vinduet står det til enhver tid hvilke kommandoer man kan gi. Bokstaven/tegnet som står hvitt på svart er tasten man skal trykke for å gjøre kommandoen som står svart på hvitt rett etter. Når man går rundt i menyene vil > eller [Enter] vanligvis bety "velg"/"gå inn i", og < eller e vanligvis bety "gå ut"/"opp et nivå". Man kan også bruke piltastene/enter for å navigere i menyene. Noen ganger (f.eks. når man skriver en e-post) vil det stå ^X Send, der ^X står i hvitt på svart. Det betyr "hold Ctrl nede og trykk x for å sende e-posten".

Headeren

En "header" er alt det på toppen av (øverst i) e-posten som ikke er selve beskjeden. Dvs. bl.a. feltene To:, From:, Subject: og mange flere. For å se alle headere, trykk h(eader) mens du leser e-post.

Legg merke til at samme tasten brukes til ulike ting avhengig av hvilken meny du er i, eller om du skriver eller leser e-post etc.

Innebygget hjelp (Help)

Pine sin egen hjelp beskriver alle deler av programmet. Dette er et fint sted å lete hvis man vil gjøre andre ting enn det man finner i denne veiledningen.

Skrive/sende e-post (Compose)

For å skrive en ny e-post velger man compose fra hovedmenyen. Kommandoen c vil i de fleste menyer bety compose. Toppen av siden ser da slik ut:

To    : 
Cc    : 
Attchmnt: 
Subject : 
----- Message Text ----

Mottaker av e-posten fylles inn i To:-feltet. Skal du sende til flere adresser samtidig må de ulike adressene skilles med komma og mellomrom som i eksemplet under. Skal noen få kopi av e-posten, settes disse i Cc:-feltet på samme måte som adresser i To:-feltet.

To    :reodorfelgen@ulrik.uio.no, solangundersen@ulrik.uio.no
Cc    :benreddikfyfazan@matnat.uio.no, tittentei@ulrik.uio.no
Attchmnt:
Subject :Her skriver du emnet for e-posten din.
----- Message Text ----

Under denne linjen kommer selve innholdet i e-posten. De viktigste kommandoene du har tilgang til mens du skriver e-post er:

^G Get Help Gå til hjelpesiden for e-postskriving
^X Send Send e-posten
^Y Prev Pg Bla en side opp
^K Cut Text Klipp vekk linjen du står på
^O Postpone Utsett e-posten, dvs large for å skrive ferdig senere
^C Cancel Avbryt. Den halvferdige e-posten din blir slettet
^J Justify Lag linjene passe lange
^W Where is Søk i tekst i e-posten
^V Next Pg Bla en side ned
^U UnCut Text Lim inn den teksten du klippet ut sist

Når du er ferdig trykker du ^X for å sende og y for å svare y(es) på spørsmålet Send mail?

Sende et vedlegg

Attchmnt er en forkortelse for attachment (vedlegg). Hvis du vil legge til et vedlegg i e-posten din gjøres det i Attchmnt:-feltet. Du kan legge ved en fil på en av tre måter.

En: Skriv filnavnet rett inn i Attchmnt-feltet. Hvis filen du skal legge ved ligger inni en katalog, må katalognavnet med. Slik:

Attchmnt:ymse/kalender2005.txt

Trykker man [Enter] vil linjen endre seg til

Attchmnt: 1. /mn/tid/strukt-s1/joachimg/ymse/kalender2005.txt (2.1 KB) ""

som viser filens fulle path som betyr at Pine fant den filen du prøvde å legge ved. Hvis Pine ikke finner filen får du feilmeldingen [ File "filnavn" not found ]. Det betyr som regel at du har skrevet filnavnet feil.

To: Mens du står i toppen av e-posten trykker du ^J for å legge ved fil. Deretter skriver du filnavnet i feltet som dukker opp nederst i vinduet og trykker [Enter]. Da vil teksten Attachment comment: komme i feltet der du nettopp skrev filnavnet. Her kan du legge til en liten kommentar til vedlegget hvis du vil. Her får du også feilmeldingen [ File "filnavn" not found ] hvis du skriver filnavnet feil. Evt vil Attchmnt-feltet endre seg på samme måte som over når du har skrevet riktig filnavn.

For å være sikker på at du skriver riktig filnavn kan du bruke såkalt Tab-completion. Dette er vanlig i Linux og kan brukes på tilsvarende måte i f.eks. xterm. Når du skal skrive et fil- eller katalognavn skriver du begynnelsen av det og trykker på [Tab] (den tasten til venstre for Q). Da vil programmet fylle ut resten av fil/katalognavnet så sant du kun har en fil/katalog som begynner med nøyaktig den bokstavkombinasjonen du har begynt fil/katalognavnet med eventuelt fylle ut så mye av fil/katalognavnet som er unikt. Husk: Det er forskjell på store og små bokstaver.

Tre: Mens du står på Attchmnt:-feltet trykker du ^T som betyr To Files. Da får du opp en liste over alle katalogene på hjemmeområdet ditt og du kan navigere med piltastene og [Enter]. På denne måten unngår du å skrive filnavnet feil.

Skrive ferdig senere

Hvis du vil vente med å skrive ferdig e-posten, dvs ikke sende den med en gang gjør du slik:

Mens du skriver trykker du ^O for postpone. Da lages det en folder som heter postponed-msgs hvor den halvferdige e-posten din lagres. Neste gang du velger compose vil du få spørsmålet Continue postponed composition (answering "No" won't erase it)? som du svarer y(es) eller n(o) på. Yes gjør at du fortsetter på den halvferdige, no gjør at du begynner å skrive en ny e-post.

Message index

Dette er en snarvei fra hovedmenyen til den e-postmappen som for tiden er åpen. Vanligvis er dette inboxen din.

Folder list

Velger du denne vil skjermbildet bli slik:

Mail
  Local folders in mail/
News on nntp.uio.no/nntp
  News groups on nntp.uio.no/nntp

Her velger du "Mail" for å komme til en oversikt over de ulike folderene du har. I utgangspunktet finnes bl.a. INBOX sent-mail og MAIL. All e-post til deg kommer i INBOX. Alle e-poster du sender vil det bli lagt en kopi av i sent-mail. Alle e-poster du ikke har slettet fra INBOX når du avslutter vil bli lagret i MAIL hvis du svarer ja på spørsmål om dette. (Se Avslutt.)

De viktigste kommandoene du har tilgang til her er:

A Add Lag en ny folder
R Rename Bytt navn på folder
O OTHER CMDS Andre kommandoer (ofte er det ikke plass til alle kommandoene på de to linjene nederst, da brukes O for å få se flere)
> [View Fldr] Gå inn i folder
D Delete Slett folder
M Main Menu Hovedmenyen
C Compose

Obs: Første gang du starter Pine hver måned vil du få spørsmål om du vil Rename "MAIL" at start of month? Svarer du y(es) på dette vil det som er i MAIL bli flyttet til f.eks. MAIL-sep-2005 og MAIL blir tom. Tilsvarende skjer med sent-mail Dette er veldig lurt å gjøre fordi da blir det lettere å finne en e-post du har spart på. En enorm folder med all e-post du noensinne har spart på er ikke praktisk i det hele tatt. Se også sortere e-post.

Lese e-post

For å lese e-post velger du folder list fra hovedmenyen, Mail, og INBOX. Når du leser e-post har du disse kommandoene (og noen til) tilgjengelig:

? Help Hjelpsidene til Pine
< MsgIndex Oversikt over inboxen
P PrevMsg Forrige e-post
D Delete Slett e-posten
R Reply Svar på e-posten
> ViewAttch Se på vedlegg (hvis det er noen)
N NextMsg Neste e-post
U Undelete Ikke slett allikevel
F Forward Videresend e-posten
% Print Skriv ut e-posten på papir
S Save Lagre e-posten

Obs: Når du sletter en e-post med d(elete) blir den merket for sletting. Når du åpner en annen folder vil Pine spørre Expunge the 5 deleted messages from "Termvakt"?. Hvis du svarer y(es) her vil alle e-poster som er merket for sletting i folderen Termvakt virkelig bli slettet og er borte for godt. Svarer du n(o) vil e-postene fortsette å ligge i folderen og fortsette å være merket for sletting.

Lese vedlegg

Når du får et vedlegg får du noen ekstra linjer i headeren din, for ekempel slik:

Parts/Attachments:
 1 Shown   5 lines Text
 2  OK   30 KB   Image, ""
----------------------------------------

Part 1 er selve e-posten og vises under streken. Part 2 (evt Part 3, 4 osv.) er vedlegg. For å se på vedlegget velger du vedlegget (med piltastene), trykker [Enter], og svarer y(es) på View selected Attachment  ? Pine vil vanligvis åpne filene med et program egnet for dette. Pine vet hvilket program som egner seg for bl.a. disse typer filer: .ps .pdf .doc .pps .gif .jpg.

Obs: Når Pine åpner .doc og .pps (MS Word-filer og MS Powerpoint-filer) vil filene bli åpnet med [1]], og ikke med Microsoft sin Office-pakke. Dette gjør at hvis du endrer og lagrer .doc- eller .pps-filen i OpenOffice kan Word eller Powerpoint få problem med å lese filen etterpå fordi den er lagret i OpenOffice sitt format og ikke i Microsoft sitt. Å se på filene uten å endre dem er problemfritt.

Hvis Pine ikke vet hvilket program som kan åpne en fil får du feilmeldingen [Don't know how to display Application/ attachments.]. Da må du velge s for save og lagre filen på hjemmeområdet ditt. Så må du finne ut hvilket program som kan åpne filen og bruke dette.

Selv om Pine ikke vet hvilket program som egner seg til å lese en type filer går det helt fint å sende en slik fil som vedlegg.

Svare på e-post

Når du velger r(eply) mens du leser en e-post må du svare på om du vil ha med originalteksten i svaret ditt og evt om du vil svare til alle (dvs til alle som fikk e-posten eller bare til vedkommende som sendte e-posten). Subject:-feltet blir automatisk kopiert med Re: foran og de adresser som skal med kommer i To:- og evt Cc:-feltet. Hvis du svarte ja på spørsmål om det kommer originaltesten i e-posten din. Så er det bare å skrive og sende som vanlig.

Videresende en e-post

Hvis du velger f(oreward) mens du leser e-post vil hele originalmailen blir limt inn i en ny e-post med samme Subject: som den gamle, bare med Fwd: foran og du må selv fylle ut hvem e-posten skal til.

Adressebok (Address book)

Her kan du lagre adresser du bruker ofte. Du kan også lage din egen "mailliste" slik at du kan sende e-post til mange samtidig, f.eks. alle på kollokviegruppen din. Velg address book fra hovedmenyen og deretter .addressbook. Da står det [Empty] på toppen av siden. De viktigste kommandoene her er:

? Help Gå til hjelpsiden for adresseboken
@ AddNew Legg til nytt navn/ny adresse
C ComposeTo Skriv e-post til den adressen som er uthevet
O OTHER CMDS Andre kommandoer
> [View/Update] Se på adresse/navn
D Delete Slett navn/adresse

Lagre en adresse

Når du trykker @ får du disse feltene du kan fylle inn:

Nickname  : 
Fullname  : 
Fcc    : 
Comment  : 
Addresses : 

Nickname er en forkortelse du kan bruke når du skal sende e-post til den adressen du er i ferd med å lagre. Fullname er det navnet som vil stå i To:-feltet når du sender e-post. Fcc er folderen som utgående e-post til adressen i Addresses vil bli lagret i. (Se eksempelet under.) Comment er notater til deg selv, hva du skriver her har ingen betydning. Addresses er adressen(e) du vil at e-posten skal til.

Ekempel: Du fyller ut feltene slik:

Nickname  : Reodor
Fullname  : Reodor Felgen
Fcc    : rf
Comment  : Sykkelrepratør
Addresses : reodorfelgen@student.matnat.uio.no

Og lagrer vha ^X. Hvis du nå velger c(ompose) fra hovedmenyen, skriver:

To     :Reodor

og trykker [Enter], vil linjen endre seg til:

To     :"Reodor Felgen" <reodorfelgen@student.matnat.uio.no>

Når du så sender e-post vil en kopi bli lagret i folderen rf.

Din egen e-postliste

Hvis du vil sende e-post til f.eks. hele kollokviegruppen din samtidig kan du lage en egen e-postliste for dette i adresseboken i Pine. Den eneste forskjellen på en e-postliste og en "vanlig" adresse er at du fyller ut mer enn en adresse i adressefeltet.

Ekempel: Du fyller ut feltene slik:

Nickname  : klok
Fullname  : De kloke hoder
Fcc    : fys1120
Comment  : Kollokviegruppen
Addresses : tittentei@student.matnat.uio.no,
andrevondrei@student.uio.no, reodorfelgen@student.uio.no

Og lagrer vha ^X. Da vil du få en linje i adresseboken din der det i stedenfor selve adressen vil stå DISTRIBUTION LIST. Hvis du velger denne kommer alle adressene lagret under dette navnet opp.

Hvis du nå velger c(ompose) fra hovedmenyen, skriver:

To    :klok

Og trykker [Enter] vil linjen endre seg til:

To    : Kloke hoder <tittentei@student.matnat.uio.no>,
andrevondrei@student.uio.no, reodorfelgen@student.uio.no

Når du så sender e-post vil en kopi bli lagret i folderen fys1120.

Eksportere adresseliste til webmail

For å eksportere adresselista til webmail; start pine, så:

Trykk A (address book)
Trykk ; (select)
Trykk A (select criteria All)
Trykk A (apply)
Trykk S (save)
Trykk E (export)
Trykk V eller T (vCard / Tab separated file)

Skriv inn filnavnet, og du har eksportert alle kontakter i addressbook.

Konfigurasjon (Setup)

I konfigurasjonen kan du gjøre en del endringer og tilpasse Pine slik du selv vil.

Skrive ut e-posten på papir

For å kunne skrive ut en e-post rett fra Pine må du fortelle Pine hvilken printer du vil ha den ut på og hvilken kommando som skal brukes. Dette gjør du ved å velge setup fra hovedmenyen og deretter trykke p for printer. Gå ned til Personally selected print command og trykk a(dd printer). Fyll inn printernavn og printerkommando. Som utskriftkommando anbefales print

Eksempel:

Printer List: "ormestad"       print -Pormestad

Gå ut av setup med e(xit) og lagre endringen (dvs svar y(es) på Commit changes ("Yes" replaces settings, "No" abandons changes)?).

Når du leser en e-post kan du trykke % for å printe og så svare y(es) på spørsmålet Print Message 2 using "ormestad"?

Signatur

Man kan lage seg en signatur til e-post sin. Dette er noen få linjer tekst som automatisk vil bli limt inn nederst i e-post din hver gang du skriver en e-post. Vanlige ting å skrive i signaturen sin er navnet sitt, telefonnummer, adresse, et motto, en vits eller en liten tegning. Det er ikke anbefalt å ha mer enn fire linjer i signaturen sin.

For å lage signatur velger du setup fra hovedmenyen og trykker s(ignature). Deretter skriver du signaturen din og lagrer denne med ^X.

For at (ditt eget og) andre folk sitt e-postprogram skal forstå at dette er en signatur og f.eks. klippe den vekk når noen svarer på e-post din er det viktig at den første linjen i signaturen ser slik ut.

-- 

Dvs en dash (bindestrek), en dash til, og et mellomrom til sist før linjeskift. Signaturen din kan for eksempel se slik ut:

Joachim
-- 
This message is transmitted
by 100% recycled electrons.

Da blir Joachim stående, mens resten blir klippet bort når noen svarer på e-posten. En veldig vanlig feil er å glemme mellomrommet etter de to dashene. Da blir hele signaturen stående.

Sortere e-post/filtrere

Noen syns det er lettere å sette opp filtre i Webmail. Disse filtrene vil sortere e-post din selv om du bare bruker Pine til å lese e-post.

Du kan få Pine til å sortere e-post for deg avhengig av f.eks. hvem e-posten er til eller fra eller om den inneholder et spesielt ord i Subject:. Pine sorterer e-post vha såkalte filter. For å lage et filter velger du setup fra hovedmenyen, så trykker du r(ules) og f(ilter). For å lage nytt filter trykk a(dd), for å endre et eksisterende filter gå til filteret og trykk [Enter]. Det er mange felt man kan fylle ut i filteret. De viktigste er disse:

Nickname     =

Det øverste feltet er navnet på filteret. Her lønner det seg å skrive noe som gjør at du husker hvilket filter dette er eller hva det gjør. For eksempel:

Nickname     = Reodor

Neste felt man må endre på er under

===== FILTERED MESSAGE CONDITIONS BEGIN HERE =====

Her fyller du ut hvilke kriterier e-posten skal tilfredsstille for å bli sortert med dette filteret. Obs: Hvis du fyller ut flere av disse i ett og samme filter må e-posten tilfredsstille alle kriteriene for å bli sortert. De vanligste feltene å fylle ut er:

To pattern    = <No Value Set>
From pattern   = <No Value Set>
Cc pattern    = <No Value Set>
Subject pattern  = <No Value Set>

Hvis du vil at all e-post som kommer fra Reodor skal sorteres fyller du ut:

From pattern    = reodorfelgen@

Det neste man må fylle ut er under

===== ACTIONS BEGIN HERE =====

Her forteller du hva som skal skje med e-post som blir sortert av dette filteret. Under

Filter Action  =

velger du hva du vil gjøre med e-posten. Velg Move og fyll inn navnet på den folderen du vil at e-posten skal flyttes til. For eksempel:

Filter Action  =
      Set  Choose One
      --- --------------------
      ( ) Just Set Message Status
      ( ) Delete
      (*) Move (Enter folder name(s) in primary collection, or use ^T)
        Folder List = FraReodor

Til slutt lagrer du filteret ved å trykke e(xit) og y(es) på spørsmål om å lagre endringer. Trykk e(xit) (en gang til) for å gå ut av setup og svar y(es) (en gang til) på spørsmål om å lagre endirnger.

Nå vil alle e-post i inboxen som kommer fra reodorfelgen@ (hva-som-helst) bli flyttet til folderen FraReodor.

Spamfilter

UiO kjører et program som heter SpamAssassin på all e-post til alle brukere. Hensikten med dette er å hjelpe folk til å sortere ut hva som er spam og hva som ikke er spam.

Dersom en e-post inneholder mistenkelige ting som løfter om billige medisiner eller fem millioner dollar, eller hvis avsenderadressen er mistenkelig osv. får e-posten "poeng". Dersom e-posten er både til og fra en UiO-adresse eller tilfredsstiller andre krav får den "minuspoeng". Headeren X-UiO-Spam-info: blir lagt til der det forklares hva e-posten har fått (minus)poeng for. Hvis e-posten får minst ett "poeng" (totalt) blir headeren X-UiO-Spam-score: lagt til i e-posten og antall s'er her angir hvor sannsynlig det er at det er en spam. Får e-posten (minst) tolv "poeng" regnes den som spam.

Eksempel på en e-post som er til og fra en UiO-adresse:

X-UiO-Spam-info: not spam, SpamAssassin (score=-7.153, required 12,
  autolearn=disabled, ALL_TRUSTED -2.82, AWL 0.67,
  UIO_MAIL_IS_INTERNAL -5.00)

X-UiO-Spam-score finnes ikke i eksempelet over fordi score er mindre enn en.

Eksempel på en spam:

X-UiO-Spam-info: spam, SpamAssassin (score=19.873, required 12,
  autolearn=disabled, DIGEST_MULTIPLE 0.23, MORE_SEX 1.76,
  MSGID_DOLLARS 3.08, PYZOR_CHECK 2.04, RAZOR2_CF_RANGE_51_100 1.49,
  RAZOR2_CHECK 0.15, URIBL_AB_SURBL 2.01, URIBL_OB_SURBL 2.00,
  URIBL_SBL 0.63, URIBL_SC_SURBL 3.90, URIBL_WS_SURBL 0.54,
  WHY_WAIT 2.06)
X-UiO-Spam-score: sssssssssssssssssss

Den siste av de to ekstra headerene er fin å sortere med. Gjør slik:

Lag et filter som heter f.eks. Spam-score. Når du skal velge kriterier for e-postene som skal bli sorter velger du "Add Extra Headers", vanligvis nr. ni under

===== FILTERED MESSAGE CONDITIONS BEGIN HERE =====

og skriv X-UiO-Spam-score og trykk [Enter]. Pass på store og små bokstaver.

Når du skal sette "pattern" her skriver du så mange s'er du vil. Jo færre s'er du skriver jo hissigere blir filteret. Fire--fem s'er er et greit sted å starte.

Filter Action  =
      Set  Choose One
      --- --------------------
      ( ) Just Set Message Status
      ( ) Delete
      (*) Move (Enter folder name(s) in primary collection, or use ^T)
        Folder List = Spam

Obs: Ikke velg Delete selv om du sorterer e-post du tror er spam. Velg Move og flytt dem til en folder du kaller f.eks. Spam. Da vil du ikke miste de e-postene som feilaktig blir sortert som spam.

Hvis du fortsatt får mye spam i inboxen din tar du vekk en s i Spamfilteret. Hvis mye ordentlig e-post havner i folderen Spam legger du til en s.

Farger

Hvis du ikke vil ha Pine i svart/hvit kan du endre fargeinnstillingene. Velg setup fra hovedmenyen, trykk deretter k(olor) (c er brukt opp til config). Øverst velger man Color Style. Kryss av for force-ansi-8color for å få åtte farger å velge mellom. Velg force-ansi-16color for å få seksten farger å velge mellom.

Så går man ned til den fargen man vil endre og trykker [Enter]. Man velger for- og bakgrunnsfarge.

Farge Finner du hvor
Normal Vanlig/standard. All brødtekst kommer i Normal
Reverse Fargen på markøren din, den du "blar" med
Title Øverste linje, der det står bla PINE 4.63
Status Den linjen som kommer nederst og forteller deg at du har ny e-post
Keylabel Navnene på kommandoene på de nederste to linjene
Keyname Tasten du skal trykke på for å utføre en viss kommando
Selectable-item F.eks. en link i en e-post
Quote1 Det førsteman sa når noen svarer på en e-post
Quote2 Det andreman sa når noen svarer på en e-post
Quote3 Det tredjeman sa når noen svarer på en e-post
Signature Signaturer i e-post
Prompt Den linjen som spør deg om ting

Tips: Ikke velg samme for- og bakgrunnsfarge.

Avslutt (quit)

For å avslutte Pine, velg quit fra hovedmenyen. Du får spørsmålet Really quit pine? og svarer y(es).

Nytt spørsmål: Save the 3 read messages in "MAIL"? Svar y(es) for å flytte de (tre) e-postene som du har lest (ikke har markert som slettet og som ikke er nye (dvs ulest)) til folderen MAIL. De som blir flyttet blir egentlig bare kopiert til folderen MAIL og så markert som slettet i INBOX.

Enda et spørsmål: Expunge the 5 deleted messages from "INBOX"? Dette betyr: "Skal du slette de (fem) e-postene du har markert som slettet fra INBOX?" Svarer du y(es) her slettes e-postene for godt. (Men de du lagret i MAIL ligger fortsatt der.)

Pine avsluttes.


Pine er utviklet av University of Washington. De har sitt eget Pine Information Center.


Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy