Open Office

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 17. des 2007 kl. 08:51 av Chit (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Hva er OpenOffice

OpenOffice er gratis kontorpakke som kan brukes på windows, linux og solaris. OpenOffice inneholder blant annet:

Navn Beskrivelse
WRITER Tekstbehandler
CALC Regneark
DRAW Tegneprogram
IMPRESS Presentasjonsprogram
MATH Likningseditor
HTML Webeditor


Hvordan komme igang

Starte OpenOffice Writer

For å starte OpenOffice Writer (versjon 1.1.5), skriv "ooffice" i et terminal vindu og trykk 'enter'. Det er også mulig å starte versjon 2.0.3 OpenOffice Writer med "soffice", men denne er midlertidig under testing. Det kan lønne seg å sette på "&" etter "ooffice"/"soffice" slik at det fortsatt er mulig å bruke terminalvinduet.

Starte OpenOffice Writer


Nytt tekstdokument

Etter kommandoen "ooffice" vil det dukke opp et rimelig blankt vindu. For å opprette et tekstdokument, klikk på følgende:

File -> New -> Text Document 
Opprette et nytt tekstdokument
Et tomt tekst dokumentLagre fil

File -> Save 

Det finnes derimot et annet alternativ som heter Save as.., der du får muligheten til å lagre en eksisterende fil med et annet navn. Dette er nyttig hvis du har åpnet en gammel rapport for kun å bruke mal'en og ikke endre den.

Når du har klikket på save, vil det komme fram følgende vindu:

Lagre til fil

Skriv ved siden av "File Name" det navnet du ønsker at filen din skal hete. Under "File type" finner man de forskjellige formater en fil kan lagres på. ".sxw" er en vanlig OpenOffice Writer format for versjon 1.1.5 . Hos versjon 2.0.3 finner man itillegg en OpenOffice Writer format som heter ".odt". Denne er en nyere format og kan innholde ting som ikke støttes av 1.1.5.


Lagre i pdf-format

File -> Export as PDF 

Et liknende vindu som ovenfor vil da dukke opp.


Format

Format meny

 • Default : Endre alt tilbake til OpenOffice Writer sin standard innstilling.
 • Character : Gir muligheten for endring av "Font" mtp skrift type, størrelse, farge, dreining, superscript osv.
 • Paragraph : Egeninnstilling av paragrafer som avstander, linjeskift osv.
 • Page : Kan endre det dreier seg om skrivearket. Eks. marg, landscape, størrelsen på arket, header, footer osv.
 • Columns : Har kan man splitte opp skrivearket
 • Case/Characters : Valg av store bokstaver (uppercase) og små bokstaver (lower case)
 • Numbering/Bullets : Lage lister


Marg

For å endre størrelsen på skrivearket:

Format -> Page 

Under "Margins" kan man definere avstandene mellom kanten av arket og inn til skriveområdet.


Insert

Inne i denne menyen finnes blant annet:

 • Fields: Lage nummereringer for f.eks. captions
 • Special Characters: Innsetning av forskjellige tegn og symboler i varierte skrift-type
 • Header: Lage en tekst i toppen av alle skrivearkene
 • Footer: Lage en tekst i bunnen av alle skrivearkene
 • Table: Sette inn tabeller av ønsket størresle
 • Graphics: Importere bilder fra fil
 • File: Importere innholdet til en fil


Bilder og Figurer

For å lime inn bilder og figurer:

Insert -> Graphics -> From file

Lime inn et bilde

Ytterligere endringer kan gjøres med bildet ved å dobbelklikke på figuren.

Caption og nummerering

Det er alltid nyttig å gjøre bilder mer meningsfullt ved å sette inn Captions. En tekst under et bilde.

høyreklikk på bilde -> Caption

Sette til caption på bilde/figur

Under "Category" kan man sette inn et navn til den type bilde det måtte falle i smak. F.eks. figur, graf, histogram osv. Dette har derimot en ekstra effekt for referering. Man kan legge merke til at det lages et tall som har grå bakgrunn etter "Figur" under bildet. Dette tallet varieres ettersom hvilken rekkefølge av sin egen Category den ligge i. Dvs. at hvis det importeres et bilde før den nåværende med samme kategori (Figur), så vil tallet endres til 2.

For å lage sine egne "varierende tall":

Insert -> Fields -> Other

Sette på refereringsnummer


Tabell

Insert -> Table

Alternativ: Hos standard oppsett ligger det allerede et ikon på sidebar, vis i figuren under, som det er mulig å klikke på. Det er derimot to måter å bruke det ikonet på. Vanlig klikk (1) eller holde musknappen nede (2).

 1. Et vindu dukker opp, og man må skrive inn rad og kolonne.
 2. En mer detaljert insert-meny dukker opp. Hvis man holder museknappen nede på "Table" igjen, glis et rutenett. Med rutenettet kan du styre og velge størreslen på tabellen med musa.


Innsetning av tabell


Matematiske formler

OpenOffice har muligheten til å lage matematiske formler textbasert. Eks. "sqrt(2)" for <math>\sqrt{2}</math>, "int from 0 to 1" for <math>\int_{0}^{1}</math> osv. .

Insert -> Object -> Formula

Etter en kort stund vil det dukke opp et vindu i dokumentet hvor det er mulig å skrive inn formel, vist i figuren under. Itillegg åpnes et annet verktøysvindu som heter Selection, der man har muligheten til å klikke seg fram til forskjellige tegn og funksjoner. En tekst vil dermed dukke opp i formel-vindu og dette representerer altså funksjonen. Om ikke Selection-vinduet kommer fram automatisk, kan den åpnes igjen ved:

View -> Selection

Det er verdt å merke seg at menyene fra normal modus (før du går inn i "Formula"), som f.eks. format, er annerledes.

Menyene fra Formula
Et eksempel på å lage matriser


Det er fullt mulig å lage fine formler med OpenOffice, og det lønner seg veldig å sette seg inn i kommandoene i "Selection".

For å komme ut av Formel-modus. Klikk på et sted på skrivearket der formelen ikke er.


Utskrift

En sikker måte å printe ut filen på, som er en "work-around"-måte, er å lagre filen som *.pdf, og deretter bruker "print" fra terminalvindu. Se: Lagre i pdf-format

print <filnavn>


Snarveier og Hotkeys

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy