Mozilla Firefox

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 15. des 2009 kl. 17:59 av Jimrj (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Slik starter du Firefox

I linux

Skriv

firefox&

i et xterm-vindu og trykk enter.

Avhengig av vindusoppsett kan det også hende man har et ikon på skrivebordet, og/eller en meny hvor man kan klikke seg fram til det.

I windows

Ff-1.png

Firefox ligger på startmenyen under Unsupported software. Dette er fordi Firefox for tiden ikke støttes i Windows. Dette betyr at det kan være småfeil som ikke nødvendigvis vil bli rettet opp.


Slik bruker du Firefox

Åpne ny nettside

For å få tilgang til nettsider trenger du en nettadresse. I eksemplet under har vi valgt å bruke nettadressen http://termstue.ifi.uio.no som fører til hjemmesiden til Termstuene på Universitetet i Oslo. Firefox (og de fleste andre nettlesere) har et adressefelt i den øvre delen av vinduet. Vi skriver nettadressen her og trykker Enter. Selv om adressene begynner med http://www... holder det som regel å bare skrive fra www... og utover. Firefox har en knapp, en nedover hake, til høyre for adressefeltet. Den kan du klikke på for å få opp en liste av adresser til nettsider du har vært innom tidligere.

Ff-2.png

Bevege seg mellom nettsider

Du kan bevege deg mellom ulike internettsider ved å skrive inn nye adresser i adressefeltet eller ved å klikke på linker. Linker vil si bestemte ord/setninger på nettsiden som du kan klikke på med venstre musetast og som fører deg til en annen nettside. Som regel vil en link komme til syne ved at mus-ikonet forandrer seg til et hånd-ikon idet du flytter musepekeren bort til det aktuelle ordet/setningen.

La oss se på hva noen av knappene kan brukes til

Ff-3.png

  • Venstrepil- og høyrepil-knappene brukes til å flytte seg mellom de internettsidene du har vært inne på. Ved å trykke på venstrepil(/tilbake)-knappen en gang kommer du til forrige side du var innom, ved å trykke en gang på høyrepil(/framover)-knappen går du framover igjen. Hvis du klikker på den lille trekanten mellom venstrepil- og høyrepil-knappene, vil du få en liste over nettsider du har besøkt.
  • Reload-knappen (til høyre for høyrepil-knappen) brukes til å fornye innholdet på internettsiden du er inne på. Dette kan være nyttig dersom du er inne på en side som forandres ofte (for eksempel nettaviser), eller dersom du har lagt inn informasjon i en gjestebok, nettbank e.l.
  • Kryss/stopp-knappen er kjekt å ha hvis en side tar veldig lang tid å åpne. Trykk på kryss-knappen, så slutter nettleseren å laste ned siden.
  • Hus/home-knappen bringer deg tilbake til din faste startside. Alle matnat-studenter har Universitetets hjemmeside som standard startside, men du kan endre den til en du ønsker. Gå til Edit-menyen på verktøylinjen og velg Preferences. Velg kategorien Main helt til venstre. Skriv inn ønsket hjemmeside i feltet etter Home Page:. Pass også på at du har valgt Show my homepage under When Firefox starts:.
  • Lengst til høyre er det et søkefelt. Som standard brukes søkemotoren Google, men du kan også endre det ved å trykke på Google-ikonet til venstre for søkefeltet.

Dersom det er knapper i Firefox som du ikke gjenkjenner, så er det bare å la musepekeren peke på knappen. Etter 1-2 sekunder så vil det poppe opp en tekst ved siden av knappen som beskriver dens funksjon.


Bokmerker

Hvis det er noen internettsider du bruker veldig ofte, kan du lagre adressen deres i bokmerkefilen din. Det kan for eksempel være hjemmesiden til kurs du tar eller nettaviser du leser hver dag. Bokmerker lages slik:

Trykk på Bookmarks på den øverste linjen og velg Bookmark This Page...'. Da ser det omtrent slik ut:

Ff-4.png

Du kan se at bak Bookmark This Page...' står det Ctrl+D i parantes. Dette betyr at du kan trykke Ctrl-tasten samtidig som du trykker D i stedet for å gå gjennom menyen dersom du vil ha et bokmerke for internettsiden (Ctrl+D er eksempel på en hurtigtast). Du får nå opp en dialog-boks som ser slik ut:

Ff-5.png

Her kan du velge hvor du vil lagre bokmerke dersom du har flere undermapper i bokmerke-hierarkiet ditt, og du kan endre navnet som dukker opp i bokmerke-listen din hvis du foretrekker et annet navn. Vanligvis vil man bare trykke på OK her. Bokmerket dukker nå opp nederst på Bookmarks-menyen:

Ff-6.png

Hvis du ønsker å slette eller endre noen av bokmerkene dine kan du gjøre det ved å trykke på Bookmarks og Organize Bookmarks...

Åpne og lagre filer

Vanligvis vil åpning av filer skje automatisk f.eks. fordi Firefox har såkalte plugins installert. Men noen ganger vil man få forespørsel om hva slags program man ønsker å åpne filen i. Da får man opp et vindu som ser slik ut:

Ff-save.png

I eksempelet åpner man en zip-fil, men dette gjelder generelt for filer.

Du kan laste ned filene på samme måte som du åpner en internettside, ved å klikke på linken på kursets hjemmeside. Som regel vil du da få to valgmuligheter, enten åpne filen direkte eller lagre filen til hjemmeområdet ditt.

Filer kan også lagres ved at man høyreklikker på linken og velger Save Link As...'.

Valg av språk

Noen ganger er man interessert i å besøke nettsider på andre språk. Firefox vil som regel justere seg etter skriftspråket, slik at riktige og forståelige tegn kommer på skjermen. Men det kan være greit å vite hvordan man gjør dette manuelt. Gå til View-menyen i verktøylinjen og velg Character Encoding. Her kan man velge forskjellige språk. Det vanligste er at denne er satt til Western (ISO-8859-1) eller Unicode (UTF-8).

Ff-7.png

Faner

Firefox har en såkalt fane-funksjon (tab på engelsk). Det betyr at du kan ha flere nettsider oppe i samme vindu, men i forskjellige faner. En ny fane kan du åpne ved å gå på File-menyen og velge New tab eller trykke Ctrl+T. Så kan man skrive inn adressen til den nye siden. Man kan også velge å åpne i ny fane når man åpner en link. Høyreklikk på linken og velg Open Link in New Tab.

Ff-8.png

Du kan også be Firefox om alltid å åpne linker i nye faner. Da går du inn på Edit-menyen og trykker på Options. Under fanen som heter Tabs kan du da velge at ny sider alltid skal åpnes i a new tab. Dette fungerer så lenge linken du trykker på ikke er satt til å åpne i ett nytt vindu.

Vanlig problem med Firefox i Linux

En feilmelding som ofte oppstår ser slik ut:

Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing Firefox process, or restart your system.

Hvis du får denne feilmeldingen kan det være at du allerede kjører Firefox på en annen maskin, men den dukker også noen ganger opp uten at man gjør dette. Løsningen er å fjerne *.lock og *.parent-lock-filer fra .mozilla/-mappene og undermapper.

I linux kan man finne filene f.eks. ved å skrive

find ~/.mozilla \( -name lock -o -name .parentlock \)

og slette de filene som kommandoen finner. Eller så har man også laget et lite skript som finner disse filene for deg og sletter dem. Det kan kjøres ved å skrive

/local/bin/unlock-firefox

Dette skriptet fungerer bare på linux-maskinene på termstuene.


Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy