Minitab

Fra TermvaktWiki
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Starte Minitab: Man kan også laste ned Minitab til egen Windows-PC)
 
(13 mellomrevisjoner av 7 brukere vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
= Minitab =
 
 
 
Minitab er et statistikkprogram som du kan bruke til både helt enkle oppgaver, og til mer avanserte dataanalyser.
 
Minitab er et statistikkprogram som du kan bruke til både helt enkle oppgaver, og til mer avanserte dataanalyser.
  
Linje 11: Linje 9:
 
=== Starte Minitab ===
 
=== Starte Minitab ===
  
Du starter Minitab ved å velge
+
Du starter Minitab ved å velge '''Windowsknapp''' (nederst til venstre) '''-> All Programs -> Minitab Solutions -> Minitab 16 Statistical Software English'''.
  
  Start > Minitab
+
For å bruke Minitab fra egen PC kan man koble seg til UiOs server via [[fjerninnlogging]] eller laste ned fra [https://www.winprog.uio.no/programmer/minitab/ Winprog] og installere på Windows.
 
+
Det kan hende at Minitab er gjemt litt mer bort, da må du antageligvis velge:
+
 
+
  Start > Statistikk > Minitab
+
  
 
=== Beskrivelse av vinduene du får opp ===
 
=== Beskrivelse av vinduene du får opp ===
Linje 23: Linje 17:
 
Når du har startet opp Minitab, vil det se omtrent slik ut:
 
Når du har startet opp Minitab, vil det se omtrent slik ut:
  
 +
[[Bilde:Openingwindow.png]]
  
[[Bilde:First_page2.png]]
+
Øverst har vi ''Session-vinduet'', det er her du vil få opp resultatene dine. Her kan du også editere og legge til kommentarer etc. Dette kan du lagre, eller du kan kombinere tekst herfra med Minitab-grafer for å lage rapporter. I tillegg er session-vinduet stedet der du kan kjøre ''session-kommandoer''. Dette kommer vi tilbake til etterhvert.
 
+
 
+
Øverst har vi Session-vinduet, det er her du vil få opp resultatene dine. Her kan du også editere og legge til kommentarer etc. Dette kan du lagre, eller du kan kombinere tekst herfra med Minitab-grafer for å lage rapporter. I tillegg er session-vinduet stedet der du kan kjøre session-kommandoer. Dette kommer vi tilbake til etterhvert.
+
  
Vinduet under har tittelen Worksheet, og ser omtrent ut som et Exel regneark. I dette regnearket er det du fører inn dataene som du ønsker å gjøre statistikk ut av. Det kalles dersfor også ofte for datavindu. Dataene kan føres inn manuelt, eller leses fra fil.
+
Vinduet under har tittelen ''Worksheet'', og ser omtrent ut som et Excel regneark. Det er i dette regnearket du fører inn dataene som du ønsker å gjøre statistikk ut av. Det kalles derfor også ofte for ''datavindu''. Dataene kan føres inn manuelt, eller leses fra fil.
  
 
=== Litt grunnleggende om å åpne/lagre datavinduer og prosjekter ===
 
=== Litt grunnleggende om å åpne/lagre datavinduer og prosjekter ===
Linje 35: Linje 27:
 
Hvis du vil åpne et tidligere datavindu/worksheet, må du velge
 
Hvis du vil åpne et tidligere datavindu/worksheet, må du velge
  
  File > Open > Worksheet.
+
  File > Open Worksheet...
  
Hvis du imidlertid bruker denne knappen: [[Bilde:Openicon.gif]], så vil du få tilbud om å åpne et nytt prosjekt, og ikke et dataark/worksheet.
+
Hvis du imidlertid bruker denne knappen: [[Bilde:Openicon.gif]], så vil du få tilbud om å åpne et nytt ''prosjekt'', og ikke et dataark/worksheet.
  
Et prosjekt (project) er som navnet antyder en litt større 'greie' enn bare et regneark. Et prosjekt kan inneholde et session-vindu, ett eller flere dataark, graf-vinduer samt noe som kalles for en prosjekt-manager. Dette kommer vi tilbake til litt senere i denne teksten.
+
Et prosjekt (''project'') er som navnet antyder en litt større 'greie' enn bare et regneark. Et prosjekt kan inneholde et session-vindu, ett eller flere dataark, graf-vinduer samt noe som kalles for en prosjekt-manager. Dette kommer vi tilbake til litt senere i denne teksten.
  
 
For å lagre et prosjekt, velger du  
 
For å lagre et prosjekt, velger du  
Linje 47: Linje 39:
 
For å lagre et datavindu/worksheet , passer du først på å klikke på akkurat det datavinduet du ønsker å lagre (det kan jo hende du har flere oppe), slik at det blir aktivt. Så velger du  
 
For å lagre et datavindu/worksheet , passer du først på å klikke på akkurat det datavinduet du ønsker å lagre (det kan jo hende du har flere oppe), slik at det blir aktivt. Så velger du  
  
  File > Save Current Worksheet.
+
  File > Save Current Worksheet
  
Et prosjekt vil bli lagret som en .mpj-fil. Et dataark lagres som en .mtw-fil.  
+
Et prosjekt vil bli lagret som en '''.mpj'''-fil. Et dataark lagres som en '''.mtw'''-fil.  
  
 
=== Utskrift ===
 
=== Utskrift ===
  
For å skrive innholdet i ett av Minitab-vinduene, passer du på å klikke på det aktuelle vinduet slik at det blir aktivt. Så velger du  
+
For å skrive innholdet i et av Minitab-vinduene, passer du på å klikke på det aktuelle vinduet slik at det blir aktivt. Så velger du  
  
 
  File > Print <....>
 
  File > Print <....>
Linje 61: Linje 53:
 
=== Avslutte Minitab ===
 
=== Avslutte Minitab ===
  
Før du avslutter Minitab bør du lagre alt som du er interessert i å lagre. Hvis du har et stort prosjekt åpent, inkludert grafer, så vil også grafene være med i prosjektet - så framt du ikke lukker dem før du avslutter.
+
Før du avslutter Minitab bør du lagre alt som du er interessert i å lagre. Hvis du har et stort prosjekt åpent, inkludert grafer, så vil også grafene være med i prosjektet - så fremt du ikke lukker dem før du avslutter.
  
 
=== Hjelp i Minitab ===
 
=== Hjelp i Minitab ===
Linje 78: Linje 70:
  
  
[[Bilde:Eple.png]]
+
[[Bilde:Creatingexample.png]]
  
  
 
Legg merke til at titlene (Epler, Pærer) har vi satt opp i de grå feltene mellom rutenettkordinatene (C1, C2), og der selve rutearket starter.
 
Legg merke til at titlene (Epler, Pærer) har vi satt opp i de grå feltene mellom rutenettkordinatene (C1, C2), og der selve rutearket starter.
  
Vi gjør så klar en kolonne til,gir den navnet 'Totalt' og så velger vi Calc > Calculator
+
Vi gjør så klar en kolonne til,gir den navnet 'Totalt' og så velger vi  
 +
Calc > Calculator
  
  
[[Bilde:Eple2.png]]
+
[[Bilde:Calc.png]]
  
  
Linje 92: Linje 85:
  
  
[[Bilde:Eple3.png]]
+
[[Bilde:Calcing.png]]
  
  
Vi vil ha resultatet vårt inn i Totalt-kolonnen. Vi klikker derfor først på feltet der det står Store result in Variable slik at det blir aktivt. Så markerer vi variabelen 'Totalt', og trykker så på Select.
+
Vi vil ha resultatet vårt inn i ''Totalt''-kolonnen. Vi klikker derfor først på feltet der det står ''Store result in Variable'' slik at det blir aktivt. Så markerer vi variabelen 'Totalt', og trykker så på Select.
  
 
På samme måten markerer vi andre variabler vi ønsker å gjøre noe med, og trykker select for å få variabelnavnet inn i regnestykket.
 
På samme måten markerer vi andre variabler vi ønsker å gjøre noe med, og trykker select for å få variabelnavnet inn i regnestykket.
  
  
[[Bilde:Eple4.png]]
+
[[Bilde:Calcing2.png]]
  
  
Når du trykker OK vil kalkulatoren forsvinne, og du ser at resultatet er kommet opp i dataarket ditt. Nå har du altså funnet ut hvor mange kilo frukt som tilsammen ble plukket hver dag. (woho!)
+
Når du trykker OK vil kalkulatoren forsvinne, og du ser at resultatet er kommet opp i dataarket ditt. Nå har du altså funnet ut hvor mange kilo frukt som tilsammen ble plukket hver dag. (Woho!)
  
 
== Grafiske framstillinger ==
 
== Grafiske framstillinger ==
  
Det meste du trenger, finner du lett fra nedtrekksmenyene. For grafiske framstillinger er det naturlig nok Graph-menyen som er aktuell. Her ser du at vi har mange forskjellige opsjoner:
+
Det meste du trenger, finner du lett fra nedtrekksmenyene. For grafiske framstillinger er det naturlig nok ''Graph''-menyen som er aktuell. Her ser du at vi har mange forskjellige opsjoner:
  
  
[[Bilde:Graph.png]]
+
[[Bilde:Graphhisto.png]]
  
  
Linje 116: Linje 109:
  
  
[[Bilde:Graph2.png]]
+
[[Bilde:Showhisto.png]]
  
  
 
== Deskriptiv/beskrivende statistikk ==
 
== Deskriptiv/beskrivende statistikk ==
  
Deskriptiv (beskrivende) statistikk omfatter den type statistikk som går ut på å samle inn og ordne opplysninger/data på en hensiktsmessig måte, og omfatter for eksempel også bruk av grafiske framstillinger. Man beskriver - man trekker ikke slutninger (hvilket heller hører inn under analytisk statistikk.
+
Deskriptiv (beskrivende) statistikk omfatter den type statistikk som går ut på å samle inn og ordne opplysninger/data på en hensiktsmessig måte, og omfatter for eksempel også bruk av grafiske framstillinger. Man beskriver - man trekker ikke slutninger (hvilket heller hører inn under ''analytisk'' statistikk).
  
 
I Minitab vil du fra Stat-menyen finne en god del opsjoner som er nyttige for deskriptiv statistikk, i tillegg til gafiske framstillinger som ble nevnt i forrige avsnitt.
 
I Minitab vil du fra Stat-menyen finne en god del opsjoner som er nyttige for deskriptiv statistikk, i tillegg til gafiske framstillinger som ble nevnt i forrige avsnitt.
  
  
[[Bilde:Graph3.png]]
+
[[Bilde:Stats.png]]
 +
 
 +
 
 +
Hvis du velger
  
 +
  Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistic
  
Hvis du velger Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistic, vil det komme opp et vindu. Her kan du velge (på samme måten som da vi brukte kalkulatoren i avsnittet lenger opp) hvilke vektorer du vil ha statistikk over,
+
vil det komme opp et vindu. Her kan du velge (på samme måten som da vi brukte kalkulatoren i [[Minitab#Helt enkel bruk av Minitab - kalkulatorfunksjon|avsnittet lenger opp]]) hvilke vektorer du vil ha statistikk over.
  
 
== Eksterne linker - videre bruk av Minitab ==
 
== Eksterne linker - videre bruk av Minitab ==
  
Det finnes en god del ressurser på nett. Her er to av dem:
+
Det finnes en god del ressurser på nett. Her er en av dem:
  
* Mintab homepage
+
:* [http://www.minitab.com Mintab homepage]
* Introduction to Minitab
+
  
 
I tillegg finnes det et hefte som heter "Starthjelp i Minitab". Dette kan kjøpes på Akademika.
 
I tillegg finnes det et hefte som heter "Starthjelp i Minitab". Dette kan kjøpes på Akademika.
Linje 142: Linje 138:
  
 
[[Category:Programvare]]
 
[[Category:Programvare]]
 +
[[Category:Matteprogrammer]]
 +
[[Category:Windows]]

Nåværende revisjon fra 11. sep 2015 kl. 09:58

Minitab er et statistikkprogram som du kan bruke til både helt enkle oppgaver, og til mer avanserte dataanalyser.

Denne veiledningen er nok mest nyttig for deg som ikke har brukt Minitab før, eller som ikke har brukt programmet på lenge og derfor trenger en liten oppfrisking av kunnskapene. På de fleste termstuene kan du få låne en Minitab-bok, noe som kan være nyttig for å slå opp spesielle ting som du lurer på.

Innhold

Grunnleggende om Minitab

Først vil vi gjennomgå noen grunnleggende ting.

Starte Minitab

Du starter Minitab ved å velge Windowsknapp (nederst til venstre) -> All Programs -> Minitab Solutions -> Minitab 16 Statistical Software English.

For å bruke Minitab fra egen PC kan man koble seg til UiOs server via fjerninnlogging eller laste ned fra Winprog og installere på Windows.

Beskrivelse av vinduene du får opp

Når du har startet opp Minitab, vil det se omtrent slik ut:

Openingwindow.png

Øverst har vi Session-vinduet, det er her du vil få opp resultatene dine. Her kan du også editere og legge til kommentarer etc. Dette kan du lagre, eller du kan kombinere tekst herfra med Minitab-grafer for å lage rapporter. I tillegg er session-vinduet stedet der du kan kjøre session-kommandoer. Dette kommer vi tilbake til etterhvert.

Vinduet under har tittelen Worksheet, og ser omtrent ut som et Excel regneark. Det er i dette regnearket du fører inn dataene som du ønsker å gjøre statistikk ut av. Det kalles derfor også ofte for datavindu. Dataene kan føres inn manuelt, eller leses fra fil.

Litt grunnleggende om å åpne/lagre datavinduer og prosjekter

Hvis du vil åpne et tidligere datavindu/worksheet, må du velge

File > Open Worksheet...

Hvis du imidlertid bruker denne knappen: Openicon.gif, så vil du få tilbud om å åpne et nytt prosjekt, og ikke et dataark/worksheet.

Et prosjekt (project) er som navnet antyder en litt større 'greie' enn bare et regneark. Et prosjekt kan inneholde et session-vindu, ett eller flere dataark, graf-vinduer samt noe som kalles for en prosjekt-manager. Dette kommer vi tilbake til litt senere i denne teksten.

For å lagre et prosjekt, velger du

File > Save Project

For å lagre et datavindu/worksheet , passer du først på å klikke på akkurat det datavinduet du ønsker å lagre (det kan jo hende du har flere oppe), slik at det blir aktivt. Så velger du

File > Save Current Worksheet

Et prosjekt vil bli lagret som en .mpj-fil. Et dataark lagres som en .mtw-fil.

Utskrift

For å skrive innholdet i et av Minitab-vinduene, passer du på å klikke på det aktuelle vinduet slik at det blir aktivt. Så velger du

File > Print <....>

Hvis du har klikket på et sesjonsvindu, vil det stå 'Print Session Window', og hvis du har trykket på et dataark, vil det stå 'Print Worksession'.

Avslutte Minitab

Før du avslutter Minitab bør du lagre alt som du er interessert i å lagre. Hvis du har et stort prosjekt åpent, inkludert grafer, så vil også grafene være med i prosjektet - så fremt du ikke lukker dem før du avslutter.

Hjelp i Minitab

Det er mange ressurser du kan gå til. Hvis du går til

Help >

så vil du finne både rene hjelpefiler, tutorials, og kunne bli henvist til ressurser på nett (minitabs hjemmesider).

Underveis når du lurer på noe, vil det stadig vekk være en 'Hjelp'-knapp i menyen du jobber med, og denne knappen vil føre deg til hjelp om akkurat det du driver med.

Helt enkel bruk av Minitab - kalkulatorfunksjon

Som et uhyre interessant eksempel her, har vi i fire dager gått i vår enorme frukthage og sanket frukt. Hver dag har vi notert hvor mange kilo av henholdsvis epler og pærer vi har sanket. Dette legger vi inn i et dataark som vist i figur under.


Creatingexample.png


Legg merke til at titlene (Epler, Pærer) har vi satt opp i de grå feltene mellom rutenettkordinatene (C1, C2), og der selve rutearket starter.

Vi gjør så klar en kolonne til,gir den navnet 'Totalt' og så velger vi

Calc > Calculator


Calc.png


Da spretter det opp et eget vindu med en slags kalkulator i:


Calcing.png


Vi vil ha resultatet vårt inn i Totalt-kolonnen. Vi klikker derfor først på feltet der det står Store result in Variable slik at det blir aktivt. Så markerer vi variabelen 'Totalt', og trykker så på Select.

På samme måten markerer vi andre variabler vi ønsker å gjøre noe med, og trykker select for å få variabelnavnet inn i regnestykket.


Calcing2.png


Når du trykker OK vil kalkulatoren forsvinne, og du ser at resultatet er kommet opp i dataarket ditt. Nå har du altså funnet ut hvor mange kilo frukt som tilsammen ble plukket hver dag. (Woho!)

Grafiske framstillinger

Det meste du trenger, finner du lett fra nedtrekksmenyene. For grafiske framstillinger er det naturlig nok Graph-menyen som er aktuell. Her ser du at vi har mange forskjellige opsjoner:


Graphhisto.png


I eksempelet har vi av ukjent grunn telt antall biler som kjørte forbi på gaten om natten i ni netter. Hvis vi velger histogram, kan vi få fram et histogram over resultatene. Det vil si at Minitab analyserer resultatene dine, og deler resultatspennet opp i forskjellige intervaller, for så å angi hvor ofte bilantallet er innenfor en av de intervallene.


Showhisto.png


Deskriptiv/beskrivende statistikk

Deskriptiv (beskrivende) statistikk omfatter den type statistikk som går ut på å samle inn og ordne opplysninger/data på en hensiktsmessig måte, og omfatter for eksempel også bruk av grafiske framstillinger. Man beskriver - man trekker ikke slutninger (hvilket heller hører inn under analytisk statistikk).

I Minitab vil du fra Stat-menyen finne en god del opsjoner som er nyttige for deskriptiv statistikk, i tillegg til gafiske framstillinger som ble nevnt i forrige avsnitt.


Stats.png


Hvis du velger

 Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistic

vil det komme opp et vindu. Her kan du velge (på samme måten som da vi brukte kalkulatoren i avsnittet lenger opp) hvilke vektorer du vil ha statistikk over.

Eksterne linker - videre bruk av Minitab

Det finnes en god del ressurser på nett. Her er en av dem:

I tillegg finnes det et hefte som heter "Starthjelp i Minitab". Dette kan kjøpes på Akademika.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy