Installere java på hjemmemaskin

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Windows)
m (mangla et %-tegn)
Linje 101: Linje 101:
 
Finn og velg variabelen <code>CLASSPATH</code> i listen over systemvariabler. Rediger den, og legg til et semikolon (<code>;</code>) etterfulgt av banen til easyIO-pakken. Hvis du har lagt jar-filen i hjemmemappen din, kan du bruke banen <code>%UserProfile%\easyio.jar</code>.
 
Finn og velg variabelen <code>CLASSPATH</code> i listen over systemvariabler. Rediger den, og legg til et semikolon (<code>;</code>) etterfulgt av banen til easyIO-pakken. Hvis du har lagt jar-filen i hjemmemappen din, kan du bruke banen <code>%UserProfile%\easyio.jar</code>.
  
Hvis du ikke har en <code>CLASSPATH</code>-variabel i listen over Systemvariabler, opprett en ny variabel med <code>CLASSPATH</code> som variabelnavn. Verdi (value) for denne variabelen settes til punktum (.) etterfulgt av semikolon samt banen til easyio.jar-filen (<code>.;%UserProfile\easyio.jar</code>). Punktumet er nødt til å være med for at også klasser i stående katalog skal kunne brukes.
+
Hvis du ikke har en <code>CLASSPATH</code>-variabel i listen over Systemvariabler, opprett en ny variabel med <code>CLASSPATH</code> som variabelnavn. Verdi (value) for denne variabelen settes til punktum (.) etterfulgt av semikolon samt banen til easyio.jar-filen (<code>.;%UserProfile%\easyio.jar</code>). Punktumet er nødt til å være med for at også klasser i stående katalog skal kunne brukes.
  
 
Du kan verifisere at variabelen er blitt satt ved å åpne et nytt kommandolinjevindu og skrive inn kommandoen <code>echo %CLASSPATH%</code>. Teksten som kommer opp som svar burde da inneholde banen til EasyIO-pakken.
 
Du kan verifisere at variabelen er blitt satt ved å åpne et nytt kommandolinjevindu og skrive inn kommandoen <code>echo %CLASSPATH%</code>. Teksten som kommer opp som svar burde da inneholde banen til EasyIO-pakken.

Revisjonen fra 6. sep 2013 kl. 11:31

Innhold

Java på Windows

Java finner du på nettsidene til Oracle. Du må laste ned siste versjon av Java SE JDK for din datamaskinarkitektur (32 eller 64 bit). Riktig arkitektur kan du finne ved å høyreklikke på Min Datamaskin (My Computer), og velge Egenskaper (Properties). Her vil du kunne lese om du bruker et 32-bits eller 64-bits operativsystem.

På nettsidene får du da lastet ned et installasjonsprogram for Java-kompilatoren. Start dette og følg anvisningene på skjermen.


Teste javakompilatoren

Dersom installasjonen går riktig for seg, kan du nå teste javainstallasjonen ved å starte et kommandolinjevindu. Åpne Start-menyen og skriv inn cmd i søkefeltet (for Windows XP må man velge Kjør... (Run...), og så skrive inn cmd).

I kommandolinjevinduet skriver du javac og trykker enter. Hvis du får informasjon om javac, er alt som det skal være. Hvis du får beskjed om at javac ikke finnes, må du legge til java-programvaren manuelt i miljøvariabelen PATH.

Slik skal det se ut når javac finnes i PATH.
Slik ser det ut når Windows ikke finner javac.

Legge til java-installasjonen i PATH

For at kommandoen javac skal fungere fra kommandolinjevinduet, må vi fortelle Windows hvor java-installasjonen ligger. Dette gjøres med miljøvariabelen PATH.

Miljøvariabler i Windows kan opprettes, redigeres og slettes ved å høyreklikke på Min Datamaskin (My Computer) og velge Egenskaper (Properties). Videre må man velge Avansert/Avanserte systeminnstillinger (Advanced/Advanced System Settings) og trykke på knappen Miljøvariabler... (Environment Variables...)

Finn og velg variabelen PATH i listen over systemvariabler. Rediger den, og legg til et semikolon (;) etterfulgt av banen til javakompilatoren. Banen er typisk %ProgramFiles%\Java\jdk<versjonsnummer>\bin, dersom du ikke har endret dette selv under installasjonen av Java SDK. Versjonsnummeret for din java-installasjon kan du finne ved å bla deg frem til C: → Programfiler (Program Files) → Java.

Hvis du ikke har en PATH-variabel i listen over Systemvariabler, opprett en ny systemvariabel med PATH som variabelnavn og banen til java-kompilatoren som verdi (value).

Når dette er gjort, kan du åpne et nytt kommandolinjevindu og teste javac igjen.

Vindu for å redigere miljøvariabler i Windows.
Finne banen til java-installasjonen i Windows.

Java på Linux

Denne guiden viser fremgansmåten for å installere OpenJDK under Ubuntu 10.04. Fremgangsmåten for installasjon ved terminal burde være lik for andre versjoner av Ubuntu. For nyere versjoner av Ubuntu kan det grafiske grensesnittet avvike en del.


Grafisk installasjon med Ubuntu Software Center

OpenJDK i Software Center

Start Ubuntu Software Center fra menyen (Applications → Ubuntu Software Center).

Skriv inn openjdk-6-jdk i søkefeltet øverst til høyre. I listen over søkeresultat burde OpenJDK Development Kit (JDK) nå ligge øverst. Velg denne, og klikk på Install.


Grafisk installasjon med Synaptic

Åpne Synaptic Package Manager (System → Administration → Synaptic Package Manager). Trykk på Reload-knappen for å forsikre deg om at du har siste oversikt over tilgjengelig programvare.

OpenJDK i Synaptic Package Manager

Skriv inn openjdk-6-jdk i Quick search-feltet. En pakke med det samme navnet dukker nå opp øverst i listen under. Klikk i boksen ved siden av pakkenavnet og velg mark for installation. Du vil sannsyndligvis få en forespursel om å markere flere pakker. Godta denne. Trykk Apply øverst i Synaptic-vinduet, og Apply på forespurselen som dukker opp. Installasjonen settes så i gang.


Installasjon fra terminal

Åpne et nytt terminalvindu (Applications → Accessories → Terminal).

Først må vi sørge for at vi har siste oversikt over tilgjengelige programvarepakker. Dette gjør vi med kommandoen

  sudo apt-get update

Deretter skriver vi inn følgende kommando for å installere OpenJDK:

  sudo apt-get install openjdk-6-jdk


Valg av Java-utgave

Dersom du har flere utgaver av java installert, kan du velge hvilken du skal bruke ved å kjøre følgende kommando i et terminalvindu:

  sudo update-alternatives --config java

Man får da en nummerert liste over java-installasjoner, og man kan velge hvilket nummer i listen man skal bruke.


Java i OS X

Apple distribuerer selv en egen utgave av Java for OS X. Denne skal være installert på din maskin, og du trenger derfor ikke gjøre dette selv.


Oppsett av EasyIO

Java-installasjonen kan bare benytte seg av EasyIO-pakken (og andre java-pakker) dersom den vet hvor disse pakkene finnes. Man kan fortelle Java-installasjonen dette ved å legge inn banen til pakkene i en miljøvariabel ved navn CLASSPATH.

Last først ned filen easyio.jar og legg den i en passende mappe. I eksemplene vi bruker, legger vi filen direkte på hjemmeområdet (din brukers hjemmemappe). Vi må så sørge for at miljøvariabelen CLASSPATH inneholder banen til denne filen. Fremgangsmåten for dette vil være litt ulik for de forskjellige operativsystemene:


Windows

Høyreklikk på Min Datamaskin (My Computer) og velg Egenskaper (Properties). Finn fram til Avansert/Avanserte systeminnstillinger (Advanced/Advanced System Settings) og trykk på knappen Miljøvariabler... (Environment Variables...)

Finn og velg variabelen CLASSPATH i listen over systemvariabler. Rediger den, og legg til et semikolon (;) etterfulgt av banen til easyIO-pakken. Hvis du har lagt jar-filen i hjemmemappen din, kan du bruke banen %UserProfile%\easyio.jar.

Hvis du ikke har en CLASSPATH-variabel i listen over Systemvariabler, opprett en ny variabel med CLASSPATH som variabelnavn. Verdi (value) for denne variabelen settes til punktum (.) etterfulgt av semikolon samt banen til easyio.jar-filen (.;%UserProfile%\easyio.jar). Punktumet er nødt til å være med for at også klasser i stående katalog skal kunne brukes.

Du kan verifisere at variabelen er blitt satt ved å åpne et nytt kommandolinjevindu og skrive inn kommandoen echo %CLASSPATH%. Teksten som kommer opp som svar burde da inneholde banen til EasyIO-pakken.

Linux

I en standard Ubuntu-installasjon er konfigurasjonsfilen .pam_environment på hjemmeområdet den beste plassen for å sette miljøvariabelen CLASSPATH.

Det gjør vi ved å åpne terminalemulatoren (Applications → Accessories → Terminal) og skrive inn følgende kommando:

  echo "CLASSPATH=$CLASSPATH:$HOME/easyio.jar" >> ~/.pam_environment

Denne endringen krever at du logger ut og inn igjen for å ta effekt.

For andre Linux-installasjoner er mest sannsynlig konfigurasjonsfilen .bashrc en god plass å sette miljøvariabler:

  echo "export CLASSPATH=$CLASSPATH:$HOME/easyio.jar" >> ~/.bashrc

Endringer i .bashrc vil tre i kraft i alle nye terminalvinduer du åpner.

OBS: Merk at du må endre banen til easyio.jar dersom du har lagt den et annet sted enn hjemmeområdet.

OS X - Med miljøvariabel

I OS X er konfigurasjonsfilen .profile på hjemmeområdet riktig plass for å sette miljøvariabelen CLASSPATH. Det gjør vi ved å åpne terminalemulatoren Terminal (/Applications/Utilities/Terminal.app) og skrive inn følgende kommando:

  echo "export CLASSPATH=$CLASSPATH:$HOME/easyio.jar" >> ~/.profile

Merk at du må endre banen til easyio.jar dersom du har lagt den et annet sted enn hjemmeområdet. Miljøvariabelen vil nå være satt i alle nye terminalvinduer du åpner.

OBS: Dersom du også har konfigurasjonsfilen .bash_profile på hjemmeområdet, vil .profile bli ignorert. Dette kan repareres ved å legge til linjen . ~/.profile i .bash_profile:

  echo ". ~/.profile" >> ~/.bash_profile

OS X - Alternativ måte

Denne metoden er litt enklere, men krever at du har administratortilgang til maskinen du bruker. Last ned easyio.jar til skrivebordet. Åpne et terminalvindu og lim inn følgende:

cd Desktop/
sudo cp easyio.jar /Library/Java/Extensions/

Testprogram for EasyIO

Her et testprogram for å teste kompilatoren og for å se om datamaskinen finner EasyIO-pakken. Kopier koden og lagre programmet som Test.java.

 import easyIO.*;
  
 class Test {
   public static void main(String args[]) {
     Out o = new Out();
     In i = new In();
     o.out("EasyIO-test: Skriv inn ditt navn\n → ");
     o.out("Programmet fungerer utmerket, " + i.inLine() + "!\n");
     i.close();
     o.close();
   }
 }


Mer hjelp

Dersom du møter på problemer med noe av dette, kan du alltids besøke Studielaben for å få mer hjelp.


Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy