Fjerninnlogging

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Tidligere mal:  klikk her

Anbefalte programmer og løsninger
Hvilket operativsystem har du? Windows Mac Linux
1. Logg inn gjennom terminalvindu SSH-innlogging med Xterm via X-win32 SSH-innlogging med OS X-terminalvindu SSH-innlogging med terminalvindu
2. Tilgang til filene dine WebDrive Cyberduck SSHFS

  1. Disse alternativene lar deg logge inn på en av IFIs Linux login-servere, slik at du kan jobbe i et terminalvindu som om du satt på en av IFIs Linux-maskiner for studenter. Du kan blant annet jobbe med programmering i Java og Python. Du vil kunne åpne programmer og "mappevinduer" med grafisk brukergrensesnitt fra terminalen. Skriv for eksempel "gedit &" for å åpne en enkel tekst-editor, og "nautilus . &" for å åpne et "mappevindu" for den mappen du er i. Hvis du ønsker å logge inn på den samme Linux-serveren hver gang i stedet for en tilfeldig en, for eksempel for å gjenoppta en kjørende screen-sesjon, kan du spesifisere det ved å erstatte "login" i login.ifi.uio.no med "vetur" eller "vor" (feks vetur.ifi.uio.no). Se også forkursets Linux-oppgaver og Filbehandling i Linux for hjelp med å bruke Linux-terminalen.
  2. Disse alternativene lar deg montere hjemmeområdet ditt ("hovedmappen" din) ved UiO som en lokal mappe på din egen maskin. Slik kan du jobbe direkte med filene du har ved UiO som om de var lokale filer på egen maskin, og du kan enkelt kopiere filer fra egen maskin til hjemmeområdet ditt ved UiO, eller omvendt.

Innhold

Nettleser / via VDI

Hvis du bare trenger tilgang til programmer, windowsmaskin eller filene dine på UiO er nok den enkleste måten å fjerninnlogge på sannsynligvis å gå gjennom nettleseren (kan være hakkete) eller bruke Virtual Desktop Infrastructure (VDI) lokalt på maskinen din.

Nettleser

  • Gå inn på view.uio.no
  • Trykk på "VMware Horizon HTML Access"
  • Logg inn med brukernavn og passord
  • Trykk på 'UiO Windows Desktop' for å komme til en vanlig Windows-maskin, eller velg programmet du vil bruke.
  • Du kan også bruke "File Explorer" dersom du bare vil ha tilgang til filene dine som ligger på UiO domenet.

Lokalt på privat maskin / UiO driftet maskin / mobile enheter

Ved bruk av VDI lokalt får du tilgang til programmene fra UiO programkiosken, samt eksterne windows skrivebord med programmene fra UiO.

Windows

For å kunne jobbe effektivt hjemmefra må du ha A) mulighet til å endre og jobbe med filer på hjemmeområdet ditt hjemmefra (Virtual Desktop Infrastructure/PuTTY/xterm) og du må B) ha mulighet til å laste opp og ned filer fra hjemmeområdet ditt på UiO-maskinene til hjemmemaskinen din (WinSCP). Her følger en kort forklaring på hvordan du setter opp programmene dine så du kan sitte hjemme og jobbe.

Tilgang til Linux fra Ifi's Windows-maskiner:- ENTEN via Linux-ikon på desktop (pingvin) eller -fra Startmeny -> All programs -> IFI-Linux.xw32

PuTTY

For de som foretrekker Linux men har en windowsmaskin hjemme. PuTTY er et enkelt program som gjør at man kan logge seg på en maskin på universitetet hjemmefra, og få opp noe som tilsvarer et terminalvindu. PuTTY kan brukes til enkel filbehandling, men man kan ikke starte egne programmer. PuTTY kan lastes ned her: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html (velg putty.exe).

Dette programmet kan kjøres direkte etter nedlastning, og man får opp følgende vindu. Du skal logge deg på login.ifi.uio.no og porten skal være satt til 22.

Putty1.jpg


Av og til kommer følgende advarsel opp. Det betyr at maskinen du logger deg på ikke har blitt logget på før og informasjonen om den maskinen ikke er lagret som en kjent server. Du kan trykke Ja på denne.

Putty2.jpg


Til slutt blir du bedt om brukernavn og passord som skrives inn på vanlig måte. Du er nå logget på og kan bruke PuTTY som et vanlig terminalvindu.

Putty3.jpg


Xterm via X-Win32

Xterm via X-Win32. Et litt mer avansert alternativ til PuTTY. For de som foretrekker å jobbe fra et terminalvindu, men har windows på hjemmemaskinen, kan man få tilgang til et terminalvindu på hjemmemaskinen ved å bruke programmet X-Win32. I motsetning til PuTTY kan man åpne andre vinduer og kjøre programmer som matlab og emacs fra UiO-maskinene og få vinduet oppe på windowsmaskinen hjemme. Hvis du ikke har X-Win32 installert har vi en oppskrift på hvordan man gjør det også.

Xterm-innstillinger

Etter installasjon åpner du X-win32 og får opp hovedvinduet.


Får å åpne Xwin32 gå til startmenyen og så Xwin-32 -> X-config


På høyresiden, under Ny sesjon velger du Manuell.

Xwin1.jpg

Du blir spurt om tilkoblingsmetode, og velger ssh og deretter Neste.

Xwin2.jpg

Sesjonsnavnet er valgfritt, men verten skal være login.ifi.uio.no, under Login fører du opp ditt eget brukernavn, og kommandoen settes til xterm -ls. Av sikkerhetsgrunner skal man ikke lagre passordet sitt i programmet.

Xwin3.jpg

Når sesjonen er lagret ligger den godt bortgjemt i en mappe. Hvis du vil ha snarvei på skrivebordet kan du gå til C:\Users\BRUKER\AppData\Roaming\StarNet Communications\X-Win32\Sessions-mappen (Bytt ut BRUKER med ditt brukernavn). Du må skrive AppData manuelt, den dukker ikke opp i filutforskeren. Høyreklikk på den nye sesjonen din, velge Send til og Skrivebord (lag snarvei). Du kan da åpne xterm-sesjonen din ved å klikke på det nye ikonet på skrivebordet.

Xwin4.jpg

Hvis denne dialogen dukker opp, velg Accept.

Xwin4 1.jpg

Når du starter opp sesjonen får du opp innloggingsvindu der du skriver inn passordet ditt.

Xwin5.jpg

Til slutt får du opp xterm-vinduet og du er klar til å jobbe!

Her kan vi skrive kommandoer i formatet 'program&' for å kjøre programmet (eks. 'atom&', 'emacs&' eller 'nautilus&').

Xwin6.jpg

Nedlasting og installasjon

X-Win kan lastes ned fra winprog.uio.no. Logg inn med UiO-brukernavn og -passord.

Montering av hjemmeområdet med WebDrive

Se instruksjoner for installason av WebDrive ved å laste fra UiOs programvare-server gjennom UiO Programkiosk på http://www.uio.no/tjenester/it/nett/utenfra/hjemmeomrade/windows/webdrive/.

Når du har lastet ned og installert WebDrive kan du følge instruksjonene her for å montere ditt hjemmeområde (få direkte tilgang til dine filer). Hvis du underveis blir bedt om lisensnøkkel finner du det i lisens.txt-filen som fulgte med WebDrive-installasjons-mappen.

Åpne Webdrive-programmet (fra start-menyen eller lignende). Trykk "New"-knappen øverst til venstre.

Webdrive-start.png

Velg SFTP som Server type, og trykk Next:

Webdrive-1.png

Skriv inn "login.ifi.uio.no" ved URL/Adress, UiO-brukernavnet ditt ved Username, la passordfeltet være blankt, og huk vekk slik at det ikke er huket av ved "Save Password", og trykk Next.

Velg M: ved Drive, og trykk "Connect Now". Du vil nå bli bedt om passordet, og etterpå får du opp et vindu med filene og mappene på hjemmeområdet ditt. Du kan nå enkelt kopiere/flytte filer frem og tilbake herfra, redigere filer, lage nye filer, osv. Åpne "Min datamaskin/My Computer" for å se at filområdet ditt er montert som en egen harddisk på M:.

Etter å ha startet maskinen på nytt må du koble opp til hjemmeområdet på nytt ved å åpne WebDrive og høyreklikke på "login.ifi.uio.no"-tilkoblingen og velge disconnect og så høyreklikke igjen og velge "Connect".

Hvis filnavn vises feil trykker du på "App Settings"-knappen øverst i WebDrive-programmet og velger "Basic File Settings"->"Encode filenames in UTF-8":

Webdrive-utf8.png

Mac

SSH

Siden Apple's OS X er et UNIX-lignende operativsystem, på samme måte som Linux, er det lett å logge seg på IFIs Linux-servere gjennom OS X's innebygde terminal. For å kunne åpne programmer med grafisk brukergrensesnitt i nye vinduer i tillegg til å bruke tekst-kommandoer i terminalen, trenger du programmet X11. X11 heter også X Window System, og er enkelt forklart programvare for å kjøre GUI-programmer over netverk. Mens tidligere versjoner av OS X innkluderte X11, er ikke lenger X11 innkludert i OS X 10.8 (Mountain Lion). Hvis du har OS X 10.8 eller nyere (det har du hvis du holder maskinen oppdatert), gå til http://xquartz.macosforge.org og last ned .dmg-filen under "Quick Download" der. Åpne filen for å installere X11.

For å logge deg inn åpner du først et terminalvindu. Du kan finne terminal-programmet ved å søke på "terminal" fra søkeverktøyet i menylinjen øverst til høyre. Skriv så inn følgende kommando, og erstatt brukernavn med ditt UiO-brukernavn (~$ er prompten, så du skal bare skrive det som kommer etter den):

~$ ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no

Hvis du kun skal jobbe i teriminalen og ikke trenger å åpne GUI-vinduer, kan du droppe -YC-opsjonen. Du blir deretter spurt om passord. NB: Det ser kanskje ikke ut som om du skriver noe, men det er bare antall tegn på passordet som skjules av sikkerhetsgrunner. Etter godkjenning av passordet er du pålogget UiO-maskinen, med mindre du har fått beskjed om at passordet ikke gikk gjennom. Se her for litt hjelp med å jobbe med Linux gjennom en terminal.

Hvis du ønsker å slippe å skrive hele kommandoen over hver gang du skal logge inn, kan du lage et alias, slik at du i stedet bare kan skrive for eksempel "uio". Du må da legge inn linjen

alias uio='ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no'

(erstatt brukernavn med ditt UiO-brukernavn) i filen .bash_profile i hjemmemappen på maskinen din og starte en ny terminal. Du må lage denne filen hvis den ikke allerede er der, se http://redfinsolutions.com/blog/creating-bashprofile-your-mac.

Enkel tilgang til hjemmeområdet med Cyberduck

Se instruksjoner for installasjon og oppsett på https://www.uio.no/tjenester/it/lagring-samarbeid/hjemmeomrader/hjemmeomrade/mac/

SCP i Mac

Se SCP i Linux.

Linux

SSH

Du kan fjerninnlogge deg med en enkel kommando. I terminalvinduet skriver du følgende (~$ er prompten, erstatt "brukernavn" med ditt UiO-brukernavn):

~$ ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no

Du blir deretter spurt om passord. NB det ser kanskje ikke ut som om du skriver noe, men det er bare antall tegn på passordet som skjules av sikkerhetsgrunner. Etter godkjenning av passordet er du pålogget UiO-maskinen, med mindre du har fått beskjed om at passordet ikke gikk gjennom.

Du kan bruke aliaser for å slippe å skrive lange kommandoer. Legg for eksempel

alias sshuio='ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no'

inn som en linje i .bashrc-filen i ditt hjemmeområde (erstatt brukernavn med ditt UiO-brukernavn). Da kan du bare skrive 'sshuio' i terminalen i stedet for hele linjen over.

Hvis du istedet vil bruke windows, se Remote desktop linux

Montering av hjemmeområdet med SSHFS

Se http://www.uio.no/tjenester/it/nett/utenfra/hjemmeomrade/linux/SSHFS/ for instruksjoner til hvordan du kan montere UiO-hjemmeområdet ditt, og dermed få tilgang til UiO-filene som om de var lokale filer på egen harddisk. Se også det som står om aliaser over. Alias for sshfs:

alias uiofiler='sshfs <brukarnamn>@login.uio.no: ~/uio -o reconnect,modules=iconv,from_code=utf8'

SCP i Linux

For å overføre filer mellom hjemmemaskinen og UiO-maskinen brukes scp (secure copy). Du navigerer frem til mappen der du har filen du vil laste opp til UiO og kopierer den over med kommandoen nedenfor. Hvis det f.eks er oblig1.pdf som skal lastes opp til mappen MAT1100 på hjemmeområdet ditt, blir kommandoen (der du naturligvis bytter ut 'brukernavn' med ditt UiO-brukernavn):

~$ scp oblig1.pdf brukernavn@login.ifi.uio.no:~/MAT1100/

Du blir bedt om å taste inn passord som er ditt vanlige UiO-passord.

Ønsker du å laste ned en fil, f.eks oblig1.pdf fra mappen MAT1100, blir kommandoen:

~$ scp brukernavn@login.ifi.uio.no:~/MAT1100/oblig1.pdf ~/

Denne kommandoen legger filen direkte på hjemmeområdet som spesifiseres i det andre argumentet (~/), men du kan bare skrive inn mappen du vil ha den i slik:

~$ scp brukernavn@login.ifi.uio.no:~/MAT1100/oblig1.pdf ~/UIO/kurs/MAT1100/

For mer informasjon om hvordan man bruker scp kan man lese manualen, som fås opp med

~$ man scp

(og som avsluttes med 'q').

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy