DIA

Fra TermvaktWiki
Revisjon per 29. mai 2010 kl. 19:54 av Kjetilly (Diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Dia er et program for å tegne diagrammer: alt fra kretser til UML-diagrammer. Man får opp et blankt arbeidsbord hvor man kan legge til mange forskjellige enheter som halv-addere (krets), klasser, objekter, stjerner og trekanter.


Innhold

Hvordan komme igang

Starte Dia

Det aller første du må gjøre for å bruke Dia er å starte programmet:

 1. Åpne et terminalvindu (Xterm, Aterm, etc.)
 2. Skriv inn kommandoen dia i terminalvinduet.

Du burde nå få opp to vinduer. Vinduet til venstre inneholder enhetene du kan plassere i diagrammet ditt (kalt toolbox), og det til høyre er et blankt diagram.

Menyen

Dia sin toolbox

Til høyre ser du verktøysvinduet, under står forklaringen til numrene:

 1. Dette er menyen. Under "File" kan man lage nytt diagram, åpne eksisterende diagram, samt sette forskjellige preferanser og liknende.
 2. Dette er verktøyene som er tilgjengelig for alle slags diagrammer. Ved å holde musen over de forskjellige verktøyene kommer det opp en liten forklaring hva de gjør.
 3. Dette er hvor man kan velge spesifikke enheter man ønsker å ha i diagrammet. Hvis man f.eks. ønsker å lage et UML-diagram er det naturlig å velge UML fra listen.
 4. Her kommer enhetene som er innen kategorien valgt i 3. Ved å holde musen over hver enhet kommer det opp en liten forklaring om enheten.
 5. Her kan du velge farge, samt linjetykkelse. De to største firkantene med sort og hvitt indikerer forgrunns- og bakgrunnsfargen. Du kan skifte farge ved å klikke på dem. De to små firkantene med sort og hvitt er for å resette forgrunns- og bakgrunnsfargen til henholdsvis sort og hvitt. Den lille pilen mellom forgrunns- og bakgrunnsfargen brukes for å bytte på hvilken farge som skal være forgrunns- og bakgrunnsfarge av de to valgte fargene.
 6. Dette er den typen linje man får når man lager linjer med vektøyene under punkt 2. Man kan velge hva slags start, hva slags linjetype, samt hva slags slutt man skal ha.


Lage et diagram

Når man skal lage et diagram må man først ha et nytt, blankt diagram. Dersom Dia ikke automatisk gir deg dette, kan du velge [File]->[New] fra menyen under punkt 1. Så velger man enhetene man vil ha i diagrammet fra menyen.


Eksempel på et enkelt diagram

La oss si at du ønsker å lage et diagram som viser kommunikasjonen mellom en kunde og en utvikler. Man kan gjøre dette i Dia ved å lage en boks for utvikler, og en for kunde. Man legger så tekst over boksene ved å bruke Text-verktøyet fra menyen. Man ender da opp med noe som kan ligne dette:

Dia gruppering1.jpg

Man kan selvfølgelig gjøre dette mye penere. Det er to måter å gjøre det på: man kan selv pirke for å sentrere teksten, eller la Dia gjøre det automatisk. Dia har innebygget bokser som vet hvordan den skal sentrere tekst. Ved å bruke disse boksene vil du alltid få et pent resultat. Du kan for eksempel velge en av boksene som kommer opp hvis du velger "Flowchart" under punkt 3 på menyen.

Dia gruppering2.jpg

La oss nå gjøre diagrammet litt mer interresant ved å legge til noen relasjoner, og en selger. Kunden har kontakt med selgeren, men også med utvikleren. Dette for å sammen kunne utvikle best mulig produkt. Relasjoner opprettes med en av linjetypene under punkt 2 i menyen. Ved å dra fra ett av festepunktene i et objekt til et annet blir relasjonene også festet til objektene. I diagrammet blir dette ikke seende så flott ut.

Dia gruppering3.jpg

Her er det ønskelig å gjøre diagrammet klarere ved å hindre at relasjonen mellom kunde og utvikler går over selger. I Dia kan dette gjøres ved å legge til flere segmenter på en linje. Velg linjen du vil legge et segment til, klikk med høyre museknapp der du ønsker et nytt segment og velg "Add segment" fra menyen som dukker opp. Segmenter fungerer bare på de linjetypene i område 2 i menyen, som har en eller flere oransje firkant(er) i ikonet sitt. Resultatet blir mye bedre.

Dia gruppering4.jpg

Vi finner så ut at vår modell ikke er tydelig nok. Vi ønsker å vise at selger og utvikler er veldig nært knyttet sammen, mens kunden ligger utenfor. Dette kan vi gjøre ved å legge en boks rundt utvikler og selger

Dia gruppering5.jpg

Som bildet viser, dekker den nye boksen selger og utvikler. Dette er ikke ønskelig. Dette skjer fordi Dia opererer med lag. Man kan legge forskjellige objekter i forskjellige lag. Det vi må gjøre er å legge den siste boksen bak alle de andre. Det gjøres ved å klikke på boksen med venstre museknapp og deretter [Objects]->[Send to Back] i menyen øverst.

Dia gruppering6.jpg

Nå er diagrammet slik vi ønsker. Men dersom vi vil flytte på enheten med selger og utvikler har vi et problem. De henger ikke fast i hverandre. Dette kan raskt fikses i Dia.

 1. Merk objektene som skal grupperes.
 2. Velg så [Objects]->[Group] i menyen øverst.

De vil nå alltid henge sammen. For å fjerne grupperingen igjen velger man [Ungroup] i stedet for [Group].


Lagring

Dia kan lagre filene sine i sitt eget *.dia format, samt eksportere til mange andre formater. For å lagre et diagram velger man [File]->[Save] i menyen øverst i vinduet der diagrammet er laget. Dette diagrammet kan så åpnes og redigeres videre i Dia ved en senere anledning.

For å eksportere til et annet format velger man [File]->[Export...] i menyen øverst i vinduet der diagrammet er laget. Du får nå opp et vindu hvor du kan velge hvor den eksporterte filen skal lagres, samt hvilket format du vil eksportere til. Vanlige formater kan være:

 • *.eps for å inkludere i f.eks. LaTeX ved generasjon til DVI.
 • *.jpg for å inkludere i HTML-sider

Det er også mange andre formater som er velegnet til sine anvendelsesområder.

Litt videre

UML-diagram

For å lage et UML-diagram er det naturlig å velge UML under punkt 3 på menyen. Da får man opp all slags forskjellige UML enheter som man kan legge til diagrammet. For å legge til en klasse, kan man dra klassen fra menyen og til diagrammet der man ønsker at den skal ligge.

Bare en tom klasse som heter Class er ikke så veldig nyttig. Man må derfor sette properties til klassen. Dette gjøres ved å dobbeltklikke på klassen. Man kan nå skrive inne de spesifikke detaljene for klassen.

Krets-diagram

Når man skal lage et krets-diagram med Dia er det naturlig å for eksempel velge Logic under punkt 3 i menyen. Denne inneholder forskjellige logiske porter. Man kan legge til forskjellige porter ved å dra de fra menyen og over i diagrammet. For å koble sammen forskjellige kretser kan man trekke en linje mellom dem. Dette gjøres ved å velge en linjetype under punkt 2 på menyen, og så klikke hvor du vil den skal starte, og dra den til der den skal ende.

Andre diagram

Man må ikke bruke kun én kategori fra punkt 3 i menyen. Man kan mixe og blande som man vil, dersom det virker hensiktsmessig.


Vanlige problemer

Når man lager et diagram er det vanlig at det utvides etter hvert. Man legger til nye klasser, nye porter osv. Et stort problem her er da hvis man ikke får relasjonene til å feste seg til objektene. Med andre ord: hvis man må flytte en klasse eller en logisk port følger ikke klasserelasjonen eller ledningen med.

Dette skjer dersom man ikke "fester" relasjonene til objektene. Alle objektene som kan ha relasjoner i Dia har små blå kryss som viser hvor en relasjon kan ankres fast. Ved å dra relasjonen til objektet her vil man kunne flytte objektet samtidig som relasjonene følger etter. At man har truffet et slikt blått punkt indikeres ved at objektet man prøver å feste relasjonen til får en rød "omkransning".

Relevanter linker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy