Bofh

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Bofh er et terminalbasert brukeradministrasjonssystem for lokale it-ansvarlige ved UiO (deriblant termvakter). Enkeltbrukere har også tilgang til å bruke dette systemet for sin egen bruker.

Obs: Bofh kan vere vanskelig å bruke, så hvis du er usikker anbefales det at du lar en termvakt hjelpe deg.

Innhold

Starte bofh

Bofh kjører bare på linux. Start en terminal eller SSH deg til en linuxmaskin ved UiO, kjør kommandoen bofh og logg deg på med UiO-passordet ditt. Du vil da se noe som dette:

olanordmann@leia ~ $ bofh
Bofhd server is at https://cerebrum.uio.no:8000
Password for olanordmann:
Ta kontakt med Houston (http://houston.uio.no)
dersom du har spørsmål om eller kommentarer til bofh.
Welcome to jbofh, v 0.9.5, type "help" for help
jbofh> 

Du kan nå sende kommandoer til brukersystemet.

Personlig gruppe

Alle brukere ved UiO har lov til å opprette sin egen personlige gruppe, med samme navn som brukernavnet ditt. Denne gruppen kan brukes til å blant annet kunne dele filer mellom brukere direkte uten å måtte åpne opp filene for resten av verden.

I bofh kjører du:

jbofh> group personal <brukernavn>

der <brukernavn> er ditt brukernavn. Vips har du fått din egen gruppe du kan administrere.

For å legge til andre brukere i gruppen din kjører du:

jbofh> group add <bruker> <gruppe>

der <bruker> er brukeren du vil legge til.

For å legge filer eller mapper i gruppen din kan du i en vanlig terminal (ikke i bofh) kjøre kommandoen

chgrp <gruppen> fil.txt

der fil.txt kan peke på en eller flere filer, eller mapper. Husk på at en bruker også må ha tilgang til mappene over filen(e) du vil dele.

Printerkvote

For å se hvor mye du har igjen i utskriftskvoten din kjører du

jbofh> pquota status <brukernavn>

En liste over dine siste utskrifter får du med

jbofh> pqouta history <brukernavn>


Primær epostaddresse

For å se hvilke epostaddresser du har, kjør:

jbofh> email info <brukernavn>

jbofh> email info shahabb
Account:     shahabb
Mail server:   imap-sg16 (cyrus_IMAP)
Primary address: shahabb@student.matnat.uio.no
Valid addresses: shahabb@ifi.uio.no
         shahabb@student.matnat.uio.no
         shahabb@ulrik.uio.no

Her ser man tre gyldige adresser, der @student.matnat.uio.no er den primære. For å bytte primær adresse må man kjenne til prioriteten til hver adresse.

Prioritering

For å se prioirtet, kjør følgende kommando:

 person list_user_priorities <brukernavn>

jbofh> person list_user_priorities shahabb
 Uname Priority          Affiliation     Status
shahabb    55 STUDENT@150000 (Mat.nat. fakultet)     Active
shahabb   102  ANSATT@150500 (Informatikk)     Active
shahabb   304  STUDENT@150500 (Informatikk)     Active

For ha ifi(priority 304, informatikk) som primæradresse, set prioriteten til addressen til noe mindre enn prioriteten til nåværende primæraddresse(priority 55. matnat).

jbofh> person set_user_priority 
Enter account name >shahabb
Enter old priority value >304
Enter value new priority value >50
OK, set priority=50 for shahabb

sjekk om den er riktig omprioritert

jbofh> email info shahabb
Account:     shahabb
Mail server:   imap-sg16 (cyrus_IMAP)
Primary address: shahabb@ifi.uio.no
Valid addresses: shahabb@ifi.uio.no
         shahabb@student.matnat.uio.no
         shahabb@ulrik.uio.no

Nå eposten knyttet til ifi satt som primær epostaddresse.

Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy