XFig

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

XFig er et tegneverktøy med skjematiske figurer og diagrammer som sin spesialitet (for mer generell bildebehandling, bruk f.eks. Gimp). Det egner seg ypperlig for å lage figurer til innleveringer, lab-rapporter, og så videre. Xfig er freeware, slik at hvem som helst kan laste det ned og bruke det gratis. Xfig er mest utbredt i Linux-miljøet.

Innhold

Komme igang

Åpne et terminalvindu og skriv "xfig &". For å åpne en bestemt .fig-fil direkte fra terminalen kan du skrive "xfig figurnavn.fig &".

Filformater

Xfig bruker i utgangspunktet sitt eget .fig-format, men figurene kan eksporteres til en rekke andre formater om det skulle være ønskelig, inkludert PostScript (.ps, .eps)-, GIF-, PNG- og JPEG-formatene.

I bruk

Når man starter Xfig møtes man av dette vinduet:

hovedvinduet i Xfig


Til venstre på bildet vises to rader med ikoner. Ikonene svarer til ulike tegnemoduser og redigeringsverktøy. Disse velges ved å trykke på det ikonet som svarer til ønsket verktøy.

Tegnemoduser

Man tegner normalt ikke med frihånd i Xfig. Programmet tilbyr i stedet en rekke tegnemoduser som ofte er nyttige når man lager diagrammer.

Sirkler og ellipser

Dette verktøyet tegner sirkler og ellipser. Det gjøres på følgende to måter:

Ellipse-rad-buttonRadius-metoden: Venstreklikk en gang for å velge sentrum, justér radius ved å flytte på musepekeren og venstreklikk igjen for å tegne.

Ellipse-diam-buttonDiameter-metoden: Venstreklikk én gang for å sette hvor diameteren skal begynne, flytt musepekeren dit diameteren skal ende, og venstreklikk igjen.

I begge tilfeller kan man avbryte med høyreklikk.

Streker og kurver

Dette er det nærmeste en kommer frihåndstegning i Xfig. En kan velge mellom lukkede kurver Closed-approx-spline-button.pngClosed-interp-spline-button.png og åpne kurver Open-approx-spline-button.pngOpen-interp-spline-button.png. Med approximate Closed-approx-spline-button.pngOpen-approx-spline-button.png vil Xfig prioritere å tegne kurven langs strekene mellom punktene. Med interpolateClosed-interp-spline-button.pngOpen-interp-spline-button.png vil Xfig prioritere at kurven skal gå gjennom punktene.

Venstreklikk for å sette styrepunkter for kurven, midtklikk for å la Xfig tegne kurven gjennom disse punktene. Høyreklikk for å avbryte underveis.

Rektangler

Tegner rektangler med skarpe hjørner of avrundede hjørner: Box-button.pngArc-box-button.pngVenstreklikk for å markere rektangelets hjørne, venstreklikk igjen for å markere det diametralt motsatte hjørne og tegne rektangelet. Høyreklikk for å avbryte.

Polygoner

Tegner rette streker mellom angitte punkter. Polygonet kan være lukket Polygon-button.png eller åpent Polyline-button.png. Høyreklikk for å avbryte. Man kan også tegne en regulær mangekant: Venstreklikk for å velge sentrum og radius. Antall sider velges med Num Sides knappen på alternativer-menyen nederst. Regular-polygon-button.png

Buer

Arc-button.png tegner et bueelement. Venstreklikk tre ganger for å markere tre punkter buen skal gå gjennom, etter det tredje klikket vil XFIG tegne buen.

Import av bilder

Pict-button.png importerer bilder. Venstreklikk der bildets øvre venstre hjørne skal være, og deretter der bildets nedre høyre hjørne skal være. Velg så BROWSE i vinduet som dukker opp, og finn fram bildet du vil importere. XFIG støtter importering av de fleste vanlige bildeformater, inklusive PostScript, JPEG, PNG, og GIF.

Tekst

Text-button.png legger til tekst. Venstreklikk der teksten skal begynne, skriv teksten. Avslutt med midtklikk, kanseller med høyreklikk.

Objektbibliotek

XFIG kommer med en rekke små figurer og illustrasjoner. Trykk på Library-button.png for å lete gjennom biblioteket. Øverst i vinduet som kommer opp velger du kategori: Buildings, Computers, og så videre. Da dukker de tilgjengelige objektene i valgte kategori opp nedenfor. Marker det objektet du vil bruke, og velg SELECT OBJECT. Deretter venstreklikker du de stedene du vil ha objektet, og avslutter med høyreklikk.

Redigere objekter

Når man først har tegnet et objekt i XFIG, tilbyr programmet en rekke verktøy for å redigere objektet i ettertid, slik at resultatet blir nøyaktig slik du vil ha det. De viktigste funksjonene følger nedenfor.

Slå sammen og splitte sammensatte objekter

Ofte kan det være nyttig å samle flere objekter i ett stort objekt, slik at man for eksempel kan skalere og rotere alle objektene på en gang. For å gjøre dette, benyttes Glue-compound-button.png. Venstreklikk på hvert objekt som skal inngå i det nye, sammensatte objektet, og høyreklikk for å lime sammen objektene. Alternativt kan man midtklikke for å trekke opp et rektangel, der alle objektene omsluttet av rektangelet blir markert for å inngå i det sammensatte objektet. Vil du senere splitte opp et sammensatt objekt, bruker du Break-compound-button.png. Venstreklikk på et av punktene til det sammensatte objektet du vil splitte opp.

Skalere, rotere og speile objekter

Med Scale-button.png kan man endre dimensjonene til et objekt. Venstreklikk på et av objektets punkter, dra punktet til den ønskede posisjon, og venstreklikk igjen for å velge punktets nye posisjon etter skalering. Alternativt kan man midtklikke på objektet for å skalere objektet slik at sentrum av objektet beholder sin posisjon. Objekter kan også roteres,Rotate-cw-button.png og speiles. Venstreklikk på et av objektets punkter for å rotere/speile objektet om dette punktet. Vil du rotere/speile om et annet punkt, kan dette settes med høyreklikk. Antall grader rotering kan velges på opsjonslinja nederst, i utgangspunktet er dette satt til 90 grader.

Flytte, kopiere og slette objekter

For å flytte objekter, venstreklikk på et av objektets punkter for å flytte objektet ved frihånd. Midtklikk for å låse forflytningen til den vertikale eller horisontale aksen. Klikk igjen for å plassere objektet i den nye posisjonen. Man bruker kopi-funksjonen Copy-button.png på samme måte; her får man en kopi av objektet man kan flytte på, istedenfor å flytte det originale objektet.

Har et objekt endt opp helt mislykket, er det kanskje best å slette det Delete-button.png og begynne på nytt. Venstreklikk på et objekts punkt for å slette objektet, eller midtklikk og dra ut et rektangel for å slette alle objekter fullstendig omsluttet av rektangelet.

Lagre, eksportere og åpne figurer

Når mesterverket er ferdig og skal lagres for ettertiden, trykk "Alt-S", eller velg File-->Save fra rullemenyen øverst til venstre. Da får du opp et vindu omtrent som dette:

Saveas-window.png

Øverst skriver du inn det ønskede filnavnet. Det nederste vinduet lar deg navigere deg fram til ønsket mappe. I området "Filename Mask" kan du skrive inn hva slags filnavn i mappa du er i som skal vises (Bruk asterisk eller såkalt wildcard-tegn '*' for å vise alle filer av en type, for eksempel *.txt for å vise alle txt-filer). Trykk på "Save"-knappen nederst for å lagre figuren. Den lagres da som en fig-fil, som er Xfigs eget filformat.

Vil du lagre figuren i et annet format, trykk "Alt-X", eller velg File-->Export. Vinduet som kommer opp ligner det for lagring av filer, den viktigste forskjellen er "Language"-menyen øverst. Her velger du hva slags filformat du vil eksportere til. Ellers er fremgangsmåten den samme som for lagring av fig-filer.

For å åpne en lagret fil for å jobbe videre med den, trykk "Alt-O", eller velg File-->Open. Du får opp et vindu lik det for lagring av filer, men nå vil programmet lese fra og åpne fila du velger.

Eksterne lenker

Nå kan du det viktigste i Xfig, men vil du vite mer kan de følgende lenkene være av interesse:

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy