Word

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Hva er Word?

Microsoft Word (heretter kalt Word) er et populært tekstbehandlingsprogram for Windows og Mac, laget av Microsoft. Programmet selges også som en del av pakkeløsningen Microsoft Office. Word er installert på alle Windows-maskinene på MatNats termstuer.

Denne veiledningen er ment for deg som har liten eller ingen erfaring med Word. For deg som er en mer avansert bruker er nok denne veiledningen til liten nytte.


Starte Word

Word kan du starte ved å dobbeltklikke på et Word-dokument, trykke på windows-tasten og skrive "word" etterfulgt av entertasten, eller ved å gå inn på:

Start -> All programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2007


Format og lagring

Den mest merkbare forskjellen på Word 2003 og Word 2007 er at menyen "file" er blitt byttet ut med en sirkulær logo, Wordsphere.png, som har samme funksjon. Denne finner du helt øverst til venstre. OBS: om du dobbeltklikker på denne knappen lukker du Word. Du vil ikke bli spurt om å lagre dokumenter som måtte være åpne.

Trykker du på denne får du opp en meny som vist på bildet under. En ting man burde huske på, er at med Word07 blir filene lagret i det nye .docx formatet. Dette vil si at Word 2003 ikke nødvendigvis kan åpne filer lagret med standardformatet til Word07. Hvis du vil at filen din skal være bakoverkompatibel (altså mulig å lese med eldre versjoner av Word) må du trykke på save as, velge Word 97-2003 Document og deretter lagre på vanlig måte.

Savecompatibilityword.PNG

Hvis du vil lese mer om formatet kan du ta en titt her: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa338205.aspx


Tips: Husk å lagre ofte når du lager et dokument, dette gjøres kjapt og enkelt ved å trykke inn ctrl + s. Med dette menes det at du trykker på de to knappene ctrl, og bokstaven 's' samtidig. Dette tilsvarer funksjonen "save" som også kan finnes rett over "save as" og rett til høyre for Wordsphere.png i form av et lite ikon som illustrerer en blå 3.5 tommers floppy disk. Første gangen du lagrer et dokument må du velge hva det skal hete, etter første gang brukes dette navnet videre. Save as brukes dersom du vil lagre dokumentet under et annet navn, den daværende versjonen av dokumentet vil fortsatt eksistere under det gamle navnet.

PDF

Du kan også enkelt konvertere dokumentet ditt til "Portable Document Format" (PDF). Dette gjør du ved å gå inn på save as og velge "PDF (*.pdf)". Deretter velger du filnavn på vanlig måte og trykker på save. Men husk på å lagre filen din i doc-formatet også om du vil redigere den igjen i Word.

Word pdf.png

Tastatursnarveier

Det finnes diverse kombinasjoner man kan trykke på tastaturet i stedet for å lete seg fram i menyen. Noen av de mest praktiske som også er i word2003 er:

 • Ctrl + p Gir deg printmenyen
 • Ctrl + c Kopier merket tekst
 • Ctrl + x Klipper merket tekst til Clipboard
 • Ctrl + v Limer inn siste element fra Clipboard
 • Ctrl + a Merker all tekst
 • Ctrl + s Lagrer dokument
 • Ctrl + z Angre
 • Ctrl + f (find) / Ctrl + g ( Go To ) / Ctrl + h ( replace ) Alle går til "Find and Replace". Denne er veldig kjekk å bruke hvis du f.eks. skal forandre flere like ord i teksten. Bruk replace all for dette.
 • Ctrl + n Åpne et nytt blankt dokument.
 • Ctrl + shift + c Format painter. Denne kopierer formatet på merket tekst. Hvis du deretter merker en annen tekst vil den få samme formatering.


Noe annet nytt i Word 2007 er noe kalt "Key Tips". Hvis du trykker ned tasten alt, kommer det opp bokstaver for hvor i menyen du vil. F.eks hvis du vil sette inn en formel, kan du trykke alt -> N -> E Da får du opp diverse innebygde oppsett for formler.

Key-tips.jpg

Første neste avsnitt her i verktøy, som omhandler innholdsfortegnelse, vil vise tastetrykk med bilder. Deretter brukes snarveier ved hjelp av "Key Tips" som nettopp forklart.

Verktøy

Innholdsfortegnelse

Det er veldig enkelt å sette inn innholdsfortegnelse i Word 2007. Man har to typer: en manuell og en automatisk. Den manuelle legger opp en fin layout hvor du selv kan føre inn mens den automatiske setter opp listen automatisk i henhold til hva du har satt som heading(-er)(overskrift) i filen din. I dette eksempelet bruker vi en automatisk.

Tableofcontent.PNG


For å legge til headinger til listen merker du bare teksten du vil skal være med og trykker på add text knappen oppe til venstre og velger enten level 1, 2 eller 3. Dette henviser da til hvordan den merkede teksten skal vises i innholdsfortegnelsen. Enten som heading (level 1), sub-heading (level 2) eller sub-sub-heading (level 3). Sub-heading vil si undertittel.

Addtext.PNG


Etter du har lagt til alle headinger må du oppdatere innholdsfortegnelsen. Trykk en gang på en av linjene i innholdsfortegnelsen med venstre museklikk deretter høyreklikk på "update field". Da kommer det en dialogboks opp hvor du så velger "Update entire table". Da skal alt være i henhold til det du har valgt.


UpdateTOC1.png UpdateTOC2.png


Kryssreferanser

Kryssreferanser er referanser til objekter du har i dokumentet ditt. Det kreves at du har laget en "Caption" for det objektet du vil sette inn referanser til. Veldig mange krever at man bruker kryssreferanser aktivt for at andre som leser ditt dokument lettere skal forstå hvilket objekt evt. et avsnitt omhandler. Et objekt kan f.eks. være en tabell, figur eller formel.

Vi vil f.eks. sette inn en kryssreferanse til et bilde. Først merker du bildet. Deretter trykker du på alt -> s -> p. Da får du opp caption menyen hvor du velger Label: Figur og det navnet du vil skal stå ved bilde. For å sette inn referanse til denne figuren er det bare å trykke alt -> n -> rf. Så velger du Reference type, som i dette tilfellet er Figur. Da får du opp en liste i boksen hvor du bare finner fram den aktuelle figuren som skal referes til og trykker til slutt insert. Teksten som kommer inn da er den samme som du skrev inn da du lagde Caption. Hvis du trykker Ctrl tasten inn samtidig som du trykker på venstre musetast over denne referansen, vil du automatisk bli forflyttet til det aktuelle objektet. Denne funksjonen forblir den samme selv om du forandrer på teksten til kryssreferansen.


Egendefinert sidenummerering

Mange sliter med å starte sidenummereringen på en annen side enn den første, og Word har ikke en enkel guide på dette i programmet. Her er en enkel måte å løse dette problemet på:

 • Gå til siden før du skal starte nummereringen.
 • Deretter velger du fanen Page Layout

Word sidenummerering pagelayout.png

 • Der skal du finne Breaks. Når du klikker på den, så skal du velge Next Page under Section Breaks.

Word sidenummerering breaks.png Word sidenummerering section breaks.png

 • Så skal du velge fanen Insert.
 • Klikk på Page Number og Format Page Numbers, under Page Numbering velger du Start At: 1 eller det sidetallet du selv vil ha.

Word sidenummerering insert.png Word sidenummerering pagenumberformat.png

 • Så klikker du på Page Number igjen og velger plasseringen av sidetallene.

Word sidenummerering pagenumber.png

 • Da skal du få opp Header & Footer Tools, hvor du skal klikke på Link to Previous (Sånn at den ikke lyser oransj).
 • Velg deretter Previous Section, markerer sidetallet og trykker på Delete-knappen på tastaturet.
 • Til slutt velger du Close Header & Footer.

Word sidenummerering header footer tools.png

 • Voila!
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy