Powershell

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Powershell

Powershell er Microsofts scriptespråk for .net. Det er inkludert som standard på alle Windows 7 maskiner, både som kommandoshell og en scripteditor (ISE). Powershell kan sies å ligne en del på Perl, og mange av kommandoene er det samme som i linux. Get-help er den innebygde hjelpefunksjonen, og ligner veldig på man-pages i linux.

På våre maskiner er policyen for eksekvering av scripts satt til remote-signed slik at script som er lokalt på maskinen kan kjøres, men ikke script fra andre steder.

For å starte powershell, skriv powershell i søkefeltet:

Start powershell.PNG

Her har man mulighet til å kjøre en god del av linuxkommandoene på lik måte som i en linuxterminal, for eksempel ls, pwd, mkdir etc.

Linux-kommando.PNG

Powershell er objektorientert, og hver kommando du kjører gir tilbake ikke bare et svar, men også et objekt som har egenskaper og metoder. For å få en liste av disse kan man kjøre kommandoen og pipe resultatet i get-member-metoden for få listen. Følgende eksempel viser egenskapene og metodene til ps:

Get-member.PNG

Hvis man for eksempel vil ha antall prosesser som kjører på systemet kan man bruke count-egenskapen til objektet som ps returnerer:

Ps-count.PNG

One-liners

I en one-liner har man mulighet til å kjøre flere kommandoer og pipe og sende resultatet til en kommando til neste kommando ved hjelp av '|'. Følgende eksempel viser en linje (one-liner) som sorterer en liste av prosesser og viser de 5 som har største working set (WS):

PS M:\pc> ps | Sort-Object ws | select -last 5
Handles NPM(K)  PM(K)   WS(K) VM(M)  CPU(s)   Id ProcessName
------- ------  -----   ----- -----  ------   -- -----------
  925   56  61748   79692  309  36,08  3944 explorer
  3402   46  98352   107692  163       548 lsass
  586   24  116356   119732  573  163,21 10600 powershell
  2592   52  106916   122792  312      23960 spoolsv
  2792   73  167608   183408  390       584 svchost

Og denne viser antall nummer av alle filer på 'c:' som har .exe som filtype:

PS M:\pc> ls c:\ -r 2>$null | Where-Object {$_.extension -eq ".exe"} | foreach ($_){$sum++}; echo $sum; $sum=0
4779

Format table

Format-Table (ft) gir deg mulighet til å redigere outputen. Du kan bestemme hva du vil se (hvilke egenskaper) og i hvilken rekkefølge.

PS M:\pc> ls c:\ | ft mode , lastwritetime, length , name
Mode             LastWriteTime         length            Name
----             -------------         ------            ----
d----             31.03.2011 13:38:56                     adobe
d----             25.02.2011 12:03:24                     Daily2
d----             03.11.2011 14:11:47                     Dell
d----             14.11.2011 10:47:44                     etc
d----             25.02.2011 13:14:44                     flexlm
d----             25.02.2011 12:52:27                     java
d----             25.02.2011 12:42:05                     matlab
d----             14.07.2009 05:20:08                     PerfLogs
d----             25.02.2011 12:45:33                     php-man
d-r--             16.11.2011 01:06:08                     Program Files
d-r--             16.11.2011 02:08:23                     Program Files (x86)
d----             25.02.2011 13:23:54                     Python25
d----             25.02.2011 13:09:52                     Python27
d----             25.02.2011 13:09:02                     sonen
d----             25.02.2011 12:44:02                     SSH Communications Security
d----             18.11.2011 13:43:52                     temp
d----             16.11.2011 00:50:59                     Tivoli
d-r--             20.11.2011 12:01:26                     Users
d----             16.11.2011 02:25:30                     Windows
-a---             16.09.2008 13:58:50      94417             eql.output
-a---             16.09.2008 13:58:49      32050             eql.y
-a---             01.12.2006 23:37:14      904704            msdia80.dll
-a---             05.01.2002 03:37:28      344064            msvcr70.dll

Du kan til og med lage dine egne kolonner, det vil si lage nye metoder og egenskaper og legge til outputen. Her lager jeg og legger til en kolonne som viser eieren til mappa/fila:

PS M:\pc> ls c:\ | ft mode, @{Expression={(get-acl ).owner}; Label="OWNER";width=45} , lastwritetime, length , name
Mode        OWNER                     LastWriteTime   length      Name
----        -----                     -------------   ------      ----
d----       UIO\shahabb                  31.03.2011 13:3...          adobe
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 12:0...          Daily2
d----       UIO\shahabb                  03.11.2011 14:1...          Dell
d----       UIO\shahabb                  14.11.2011 10:4...          etc
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 13:1...          flexlm
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 12:5...          java
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 12:4...          matlab
d----       UIO\shahabb                  14.07.2009 05:2...          PerfLogs
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 12:4...          php-man
d-r--       UIO\shahabb                  16.11.2011 01:0...          Program Files
d-r--       UIO\shahabb                  16.11.2011 02:0...          Program Files ...
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 13:2...          Python25
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 13:0...          Python27
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 13:0...          sonen
d----       UIO\shahabb                  25.02.2011 12:4...          SSH Communicat...
d----       UIO\shahabb                  18.11.2011 13:4...          temp
d----       UIO\shahabb                  16.11.2011 00:5...          Tivoli
d-r--       UIO\shahabb                  20.11.2011 12:0...          Users
d----       UIO\shahabb                  16.11.2011 02:2...          Windows
-a---       UIO\shahabb                  16.09.2008 13:5... 94417       eql.output
-a---       UIO\shahabb                  16.09.2008 13:5... 32050       eql.y
-a---       UIO\shahabb                  01.12.2006 23:3... 904704      msdia80.dll
-a---       UIO\shahabb                  05.01.2002 03:3... 344064      msvcr70.dll

Eksterne linker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy