Path

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

PATH

$PATH er en miljøvariabel i Linux og andre systemer som forteller shellet hvilke mapper som skal gjennomsøkes for kjørbare filer i respons på kommandoer gitt av en bruker. Dette er både praktisk og øker sikkerheten for brukeren.


For å vise $PATH i terminalen :

$ echo $PATH

En $PATH kan se noenlunde slik ut :

$ /bin/:/local/bin/:/usr/local/bin/:/usr/bin/


Legge til noe i $PATH

VIKTIG : Ta backup av din originale $PATH før du prøver dette, tukling med $PATH kan føre til mye hodebry. Spør en termvakt hvis du er i tvil!

I .bashrc-filen

Legg til følgende linje i ~/.bashrc filen din :

$ export PATH=$PATH:/din/nye/path/bin/

Dette fører til at $PATH settes hver gang du starter en ny terminal. Endringen påvirker ikke hvilket program du starter fra menyer eller andre steder utenfor terminalen. For å teste om du har gjort det riktig er det bare å starte en ny terminal.

I .profile-filen

NB! ~/.profile leses kun dersom ~/.bash_login ikke er satt. Du kan evt kopiere innholdet i .bash_login til .profile og slette .bash_login.

Du kan legge til en eller begge av disse linjene i filen ~/.profile:

PREPATH="/sti1/bin /sti2/bin"
POSTPATH="/sti3/bin /sti4/bin"

Dette fører til at $PATH settes hver gang du logger inn på en maskin for første gang. Det som står bak PREPATH havner før den vanlige pathen din, det som står bak POSTPATH havner etter. Husk "" rundt og mellomrom mellom de forskjellige stiene. For å teste om det har blitt riktig når du endrer kan du 'logge inn' med en ny terminal på maskinen du sitter på:

ssh $HOST
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy