Nettside

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo har tilgang til et eget område på nettet. Dette området kan brukes til det du vil, så lenge du følger IT-reglementet til UiO.

Innhold

Oppsett og rettigheter

En mer komplett instruksjon for å sette opp hjemmesiden din finner du på folk.uio.no.

Nettområdet ditt finner du i mappen www_docs på hjemmeområdet ditt. For at nettserveren skal kunne lese og dele ut dokumenter fra www_docs, må alle mapper og filer som skal deles ha riktig tilgang (les mer om tilgang i seksjonen 'Filgrupper og tilgang', under Filbehandling i linux. Nettserveren trenger lesetilgang til dokumenter som publiseres, samt søketilgang i mappene den ligger i.

Dersom mappen www_docs ikke finnes, må vi først opprette den og gi den riktige rettigheter. I linux kan dette gjøres med:

mkdir ~/www_docs       # Lage mappe "www_docs" i mappen "~" (hjemmeområdet)
chmod a+X ~/www_docs   # Gi alle uio-brukere søketilgang til mappen "www_docs".

Du kan nå sjekke nettsiden din på http://folk.uio.no/<brukernavn>/. Hvis tilgangen er riktig, og www_docs er tom, skal man få

Merk at også hjemmeområdet ditt må ha søketilgang for at nettserveren skal kunne lese filer på nettområdet ditt. I linux kan man kjøre følgende kommando for å forsikre seg om dette:

chmod a+X ~  # gir alle uio-brukere søketilgang til hjemmeområdet ditt

Om du legger ut nye mapper på nettområder, må disse også ha søketilgang, mens filer som legges ut må ha lesetilgang. Følgende kommando kan da være fin:

chmod -R a+rX ~/www_docs  # Rekursivt gi filer lesetilgang og mapper lese-/søketilgang under "www_docs"

Kjør denne kommandoen hver gang du har opprettet nye filer eller mapper, så er du sikker på at tilgangen til disse fungerer.

Hvis du har fulgt denne guiden, og plassert en fil i www_docs, så kan du sjekke at alt fungerer ved å hå til http://folk.uio.no/<brukernavn>/<fil>

Nett-adresser

Nettsiden din ligger først og fremst på

  • http://folk.uio.no/brukernavn

I tillegg har Ifi sin egen nettserver, med adressene:

  • http://heim.ifi.uio.no/brukernavn
  • http://brukernavn.at.ifi.uio.no

Legg merke til at alle adressene bruker samme www_docs-mappen, men at Ifi kan ha ulikt oppsett i forhold til UiO sin server. Dette vil ikke ha noe å si om en bare bruker statiske html-sider, men for eksempel kan det brukes ulike php-versjoner, htaccess-oppsett eller installerte moduler. Dobbelsjekk med begge serverene om du vil ha spesielle oppsett til å fungere.


Htaccess-fil og RewriteEngine

Nettserveren kan konfigureses mappevis ved bruk av .htaccess-filer. En lesbar fil med navnet .htaccess kan plasseres på nettområdet (www_docs), kan brukes for å kontrollere tilgang på eget hjemmeområde. Ved å bruke Apache sin modul RewriteEngine, kan man skrive om og videresende addresser til sitt eget hjemmeområde. Dette kan være nyttig (og i noen tilfeller nødvendig) dersom man ønsker å ta i bruk funksjonalitet som bare finnes på en av de to nettserverene som publiserer filer i www_docs.

Her er et eksempel på en konfigurasjon som bruker ModRewrite for å videresende addressene folk.uio.no/<brukernavn> og heim.ifi.uio.no/<brukernavn> til <brukernavn>.at.ifi.uio.no. Selve koden kan være vanskelig å forstå, men en fordel er at den tar med seg det du skriver i adressen. F.eks. hvis du skriver folk.uio.no/ola/blogg/langt-ned-i-en-undermappe/bilder.php?vis=alle#nye_bilder blir alt etter ola tatt med i samme slengen.

Legg følgende i ~/www_docs/.htaccess:

RewriteEngine on

# Sender fra folk.uio.no/brukernavn eller heim.ifi.uio.no til brukernavn.at.ifi.uio.no
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^folk.uio.no [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^heim.ifi.uio.no [NC] #
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/brukernavn($|/.*$) # bytt ut med ditt eget brukernavn
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$
RewriteRule ^.* http://brukernavn.at.ifi.uio.no%1 [R=permanent,L] # bytt ut med ditt eget brukernavn


Eksterne linker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy