Keyboard layout

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

For å gjøre endringer med tastaturet i linux, går man til

System -> Preferences -> Keyboard

Du får da opp følgende vindu, med ulike valg.
Under første fane, Keyboard, kan man gjøre endringer for repeterende taster (repeat keys) og markørblinking (cursor blinking).

Keyboard.png


Under andre fane, Layouts, kan man velge tastaturmodell (keyboard model) og utforminger. Her kan man legge til og fjerne utforminger

Layouts.png


Under tredje fane, Layout Options, kan man gjøre ulike endringer på spesialtaster.

Options.png


Under fjerde fane, Typing Break, kan man gi et tidsintervall for når skjermen skal låses for skrivepause

Break.png

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy