Irc

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

IRC står for "Internet Relay Chat", og er en protokoll for tekstbasert kommunikasjon over Internett, godt kjent som chatting. Tjenesten støtter både samtaler i grupper (på IRC under navnet kanaler, engelsk channel) og en-til-en (dialog, engelsk query).

For å ta i bruk IRC, må man først gå til anskaffelse av en IRC-klient (altså et program som fungerer på IRC).

Innhold

Hvordan fungerer IRC?

IRC er egentlig intet konkret; det er en spesifikasjon om hvordan IRC-programmer skal fungere. Det er derfor på sin plass å si litt om hvordan det fungerer. «IRC» brukes også om hele nettverket, eller rettere sagt alle nettverkene.

IRC er organisert i flere nettverk, og hvert nettverk har et navn. Hvert av disse nettverkene er organisert av en eller flere IRC-servere. All trafikk mellom brukere av IRC må gå gjennom minst en av disse serverne. Serverne innenfor samme nettverk snakker sammen, og samarbeider om å tilby tjenestene for brukerne.

På nettverkene finnes det kanaler. Man kan gå inn på kanalene for å kommunisere med andre som er på dem. Man kan også opprette nye kanaler, og invitere venner til å bli med i dem.

Brukerne på et nettverk identifiseres med et nick (kort for engelsk nickname=kjælenavn). Her velger man selv, men man må velge et navn ingen andre bruker. Det er litt forskjellige regler på de forskjellige nettverkene som omhandler det å reservere et nick slik at andre ikke bruker det når du er borte. Man kan ha forskjellige nick på de ulike nettverkene.

IRC på UiO

UiO har en IRC-server som kan nås på 'irc.ifi.uio.no.

Første gang du kobler til vil du få en MOTD (message of the day), som raskt summerer opp reglene som gjelder for denne serveren.

I skrivende stund er hovedpoengene at man ikke skal ha falsk bruker-ID, og heller ikke ha såkalte "bot"-er som snakker på kanaler. Utover det gjelder vanlig folkeskikk,

Klienter

Irssi er en velkjent og effektiv IRC-klient som blir brukt bl.a. av de fleste termvaktene. Av andre programmer finnes bl.a. xchat og mIRC.

Eksterne linker

Lenker man bør sjekke:

Andre lenker:

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy