Filbehandling i windows

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Hva gjør Windows Explorer

Windows Explorer gir deg muligheten til å:

 • organisere filene dine i mapper og undermapper
 • slette filer du ikke lenger ønsker å ha
 • gi filer og mapper nye navn
 • åpne dokumenter
 • kopiere fra disketter, CDer, DVDer, minnepinner etc.
 • kopiere til disketter, minnepinner etc.


Hvor er Windows Explorer?

Finn enkelt: Start -> Computer
Finn enklere: Trykk Windowstast+E (Flere Hurtigtaster)

Explorer.png


Oppbygning av Windows Explorer

Windows Explorer er bygd opp med knapper for navigering, en informasjonsvindu, kontekstlinje, et søkefelt, en adresselinje samt venstre og høyre programvindu (se bildet under).

Winexplorer ny.png

For å få fram menylinjen, som er skjult, trykk alt-tasten på tastaturet.

Winexplorer alt.png


Hvor er hjemmeområdet mitt?

Hjemmeområdet ditt er alltid på en stasjon kalt M:. Stasjonen er markert på bildet under sammen med beskrivelser av vinduet. Stasjonsnavnet er på formen ditt_brukernavn (\\'din_server')(M:). Du kan komme dit ved å trykke på stasjonen i Windows Explorer som vist på bildet eller ved å skrive "m:" i adresselinjen istedenfor "C:\" som det står på bildet.

Winexplorer ny.png


Hvordan og hvorfor organisere filer i mapper

For å motvirke rot på hjemmeområdet ditt er det lurt å organisere filene dine i mapper og undermapper. Mappenavn bør være selvforklarende slik at du klarer å holde system i alle de 1-8 årene du skal studere på UiO. Dette gjelder også filnavn. Her er noen eksempler:

Dårlige filnavn:

 • bilde.bmp
 • dokument.doc
 • fil1.txt
 • fil2.txt

GODE filnavn:

 • blomst_blåveis.bmp
 • brev_til_kjell_2005.doc
 • huskeliste_uke42.txt
 • huskeliste_uke43.txt


Mappestruktur

Her er et fornuftig og ryddig eksempel på mappestruktur:

Mappes.png

Og her er et bilde der strukturen er ekspandert:

Mappeexp.png


Forskjellige metoder for organisering

De fleste funksjoner i Windows Explorer kan utføres på ulike måter.

 • Gjennom menylinjen i Windows Explorer (F.eks. File og Edit)
 • Gjennom menyen som kommer opp ved høyreklikk med musa
 • Gjennom menyen som vises i venstre programvindu (Hvis ikke Folders/Search er trykket inn)
 • Med hurtigtaster (F.eks.: Ctrl + X/C/V, for klipp/kopier/lim inn)(Flere Hurtigtaster)
 • Dra og slipp metoden (Holdes Ctrl inne, kopieres filene, hvis ikke flyttes de)

Funksjonene under er forklart med å benytte menylinjen, men husk at de fleste funksjoner kan finnes ved andre metoder. Ikke vær redd for å prøve nye metoder. De fleste andre metodene er også i mange tilfeller raskere enn metode 1.


Lag ny mappe

 • Gå til det stedet du ønsker å lage en ny mappe (F.eks.: Ditt hjemmeområde eller en mappe under dette)
 • Trykk så New Folder
 • Eksempel: Ønsker du å ha en mappe som heter rapporter som skal ligge inne i mappen Skolearbeid, må du først gå inn i mappen Skolearbeid.

Winexplorer newfolder.png

 • Nå vil det dukke opp en ny folder i høyre programvinduet. Under folderen står det "New Folder". Bytt navnet til det du ønsker ved å skrive det navnet du vil folderen skal ha, for eksempel "rapporter", når mappenavnet er markert som på bildet under.

Winexplorer newfoldername.png


Bytte navn på filer og mapper

 • Høyreklikk på filen/mappen du ønsker å gi nytt navn
 • Velg Rename

Winexplorer renamefolder.png

 • Nå vil filnavnet markeres blått, og du kan redigere navnet.


Flytte filer og mapper

 • Høyreklikk på filen/mappen du ønsker å flytte.
 • Velg Cut
 • Gå til den mappa du vil flytte filen
 • Høyreklikk i høyre vindu
 • Velg Paste


Kopiere filer eller mapper

Å kopiere filer betyr å lage et ekstra eksemplar.

 • Høyreklikk på filen/mappen du ønsker å flytte.
 • Velg Copy
 • Gå til den mappa du vil ha filen
 • Høyreklikk i høyre vindu
 • Velg Paste


Slett filer eller mapper

 • Høyreklikk på filen/mappen du ønsker å slette
 • Velg Delete


Sortere filer i Windows Explorer

Hvis du har mange filer i en mappe, kan det være greit å sortere dem på forskjellige måter for å få bedre oversikt. Man kan sortere filer alfabetisk, etter når de sist ble endret, etter størrelse eller etter filtype (f.eks. MS Word-filer).

 • Finn mappen du vil sortere filer i, og åpne den.
 • Trykk på en av overskriftene markert med rødt for å sortere etter navn, størrelse, type eller dato

Winexplorer sort.png

Hvordan vise filer i Windows Explorer?

 • Høyreklikk i høyre vindu
 • Velg View

De forskjellige visningstypene er:

 • Extra large cons Nyttigst for bildefiler, hver fil vises som en forminsket utgave av hva den inneholder.
 • Large icons Hver fil vises som et stort ikon med bilde.
 • Medium icons Hver fil vises som et medium stort ikon med bilde.
 • Small Icons Hver fil vises som et lite ikon.
 • List Ligner på Small Icons, men er gjerne mer oversiktlig
 • Details Ved siden av hver fil vises detaljert informasjon om filen
 • Tiles Samme visningsmåte som Small icons, men med bilder
 • Content Viser detaljer som er viktig for den enkelte filtypen


Dele filer med andre brukere

Det er dessverre ingen pålitelig måte å dele filer på i Windows, for å gjøre dette er man nødt til å bruke Linux.(Se: dele filer i Linux)


Åpne filer i andre programmer enn standard

 • Finn filen du ønsker å åpne.
 • Høyreklikk på filen. En meny vil komme til syne.

Aapne i program1.png

 • Trykk på Open With...
 • Du kan velge et av programmene som automatisk dukker opp
 • Hvis du velger "Choose default program...", så vil du få opp dialogen under

Aapne i program2.png

 • Trykk på det røde området for å få opp alle programmer
 • Finn programmet i listen, og trykk OK.


Hvordan bruke zip

Zip er et nyttig verktøy som gjør en i stand til å pakke sammen en eller flere filer til en fil og samtidig redusere den totale filstørrelsen. Generelt sett vil man få størst effekt av å komprimere tekstfiler og andre ikke-optimaliserte filtyper.

En komprimert fil har følgende ikon i windows og har filendelsen *.zip.

Ziped-fil.png

Her ser man også forskjellen på filstørrelsen mellom den orginale filen og den komprimerte filen.

Å Zippe en fil gjøres på følgende måte

 • Merk den eller de filene eller mappene du ønsker å zippe.
 • Høyreklikk på de valgte filene og velg Send to -> Compressed (zipped) Folder.

Zip hoyreklikk.png

Resultatet av disse operasjonene vil altid ha samme navn som den orginale filen dersom det bare er en fil (med en zip-endelse) eller filnavnet til en av filnene dersom du velger å zippe flere.

Windows-versjonen som benyttes på termstuene har innbygget forståelse av zippede filer og vil behandle en zippet fil som en mappe. Det vil si at du kan åpne filen og hente ut den eller de filene du er interesert i på den måten som passer deg best.

Zip inne i filen.png

Du kan også velge å pakke ut hele zip-filen. Da vil du få opp en veiviser som leder deg gjennom prosessen.

Zip aapne alle.png


Bruk av USB-penn

 • Plugg USB-pennen i en USB-kontakt på maskinen.
 • Start Windows Explorer
 • Finn symbolet for USB-stasjonen og dobbeltklikk på den. USB-stasjonen finner du under "Removable Disk" eller et selvvalgt navn.
 • Nå vil innholdet på USB-pennen vises, og du kan åpne filene, slette dem, kopiere og så videre.

USB explorer.jpg

Husk: Før du fjerner USB-pennen, lønner det seg å løse ut USB-pinnen for å unngå å miste filer som ikke har blitt skrevet til USB-pinnen. For å gjøre dette:

 • Start Windows Exlporer
 • Finn USB-stasjonen (Min USB-pinne heter her 'Henning_SCA')
 • Høyreklikk, og trykk Eject

USB Eject.png

Problem

USB Eject Error.png

Årsak

Noen av filene er i bruk, av andre programmer.

Løsning: Lukk programmer som bruker (Noen ganger også de som har brukt) filer fra USB-pinnen

Bruk av diskett

 • Sett disketten i maskinen. Som oftes er der en pil på disketten som viser hvilken del som skal stikkes inn først.
 • Start Windows Explorer
 • Finn symbolet for diskettstasjon og dobbeltklikk på den. Diskettstasjonen finner du under "3 1/2 Floppy(A:/)".
 • Nå vil innholdet på disketten vises, og du kan åpne filene, slette dem, kopiere og så videre (figur under).

Diskett innhold tekstet.gif


Problem:

Diskett feil1.gif

Årsak:

Du har ikke satt i disketten. Trykk cancel, sett inn disketten og prøv igjen.


Bruk av CD/DVD

 • Sett CD/DVD-en i maskinen. Noen av maskinene på termstuene står på høykant, da må du holde CD/DVD-en intil sporet når du lukker CD/DVD-stasjonen.
 • Start Windows Explorer
 • Finn symbolet for CD/DVD-stasjonen og dobbeltklikk på den. Diskettstasjonen finner du under "CD Drive (D:\)"

CD ROM Explorer.png

 • Nå vil innholdet på CD/DVD-en vises. CD/DVD-ROM er et "read only" medium, og de et er kun mulig å åpne eller kopiere filer fra CD/DVD-en, det er ikke mulig å slette eller endre dem på noen måte. Noen av termstuemaskinene har CD/DVD-brenner, det kan du lese om her.


Problem:

CD feil.png

Årsak:

Du har ikke satt i CD'en. Trykk cancel, sett inn CD'en, og prøv igjen.


Koble opp hjemmeområde

Det hender også at hjemmeområder ikke kommer opp automatisk når man logger seg inn, og da er det greit å vite hvordan man kan få det opp selv. Noen ganger kan det også være praktisk å kunne se på andre brukeres hjemmeområde, f.eks. hvis den andre brukeren vil dele en fil med deg. For å gjøre disse tingen så må man koble til en nettverksstasjon. Man kan også koble opp hjemmeområdet sitt ved UiO på egen/ekstern maskin.

Mapdrive.png

 • Velg hvilken stasjonsbokstav du vil at den nye stasjonen skal få. Hvis du skal koble opp ditt eget hjemmeområde så bør den få bokstaven M:
 • Hvis du skal koble til et hjemmeområde, skriver du \\samba\dittbrukernavn\ i rubrikken merket "Folder". I bildet over er vi i ferd med å koble til brukeren "ivers" hjemmeområde som stasjon K:
 • Hvis du skal koble til en stasjon eller et område på en annen maskin, skriver du \\maskinnavn\områdenavn , for eksempel \\mnstudpc314\zip\ . Eventuellt, hvis du er usikker på navnet kan du klikke på "browse" knappen, for å bla gjennom tilgjengelige maskiner, men siden det er ganske

mange datamaskiner ved UIO er dette noe uoversiktlig.

 • Hvis du vil at nettverksstasjonen skal kobles opp automatisk neste gang du logger deg inn på denne maskinen, haker du av i feltet "Reconnect at logon".


Hvordan få tilbake filer som er slettet/mistet?

Du husker ikke at du har slettet den

 • 1. Lagret du den "på maskinen", eller kanskje du hadde den på diskett eller på CD? Sjekk disketter og [=CDer=] hvis du tror det er mulig å finne den der.
 • 2. Søk etter filen du har mistet.
  • Start Windows Explorer
  • Finn hjemmeområdet ditt. Det heter ditt_brukernavn on 'platon' (M:). Klikk [her] for å se hvordan det ser ut.
  • Klikk på ditt_brukernavn (\\'platon') (M:).
  • Klikk i søkefeltet i høyre hjørne av vinduet og skriv inn det du vil søke på.

Sok1.jpg

 • Etterpå vil de filene som matcher med ditt søkeord vise seg til høyre i Windows Explorer-vinduet. Her eksemplifisert over ved å søke på inf1000 hos min egen bruker.
 • Finner du ikke filen, og du opprettet filen i dag er den dessverre borte. Er det derimot en eldre fil du søker etter har USIT backup av denne filen.


Backup er tatt av filen din

En backup av en fil eller et filområde er en sikkerhetskopi som man tar vare på i tilfelle det skulle skje noe med orginalen. På UiO blir det tatt backup av alle brukerdisker hver eneste natt. Så hvis filen du ser etter er mer enn en dag gammel har USIT en kopi av filen i sitt backupsystem.

 • For å få tilbake en fil, må du sende e-post til restore@usit.uio.no. De vil da be om opplysninger som hva filen het, hvor den lå og når den ble mistet.
 • Du kan også gjøre hente tapte filer selv ved å gå inn på linux, og finne filen via snapshot.
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy