Excel

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Hva er Excel?

Excel er et regnearkprogram som kan brukes til de fleste matematiske og økonomiske utregninger. Tallmaterialet kan fremstilles tabellarisk og/eller grafisk i forskjellige typer diagrammer (f.eks. som søylediagram, kakediagram osv.).

Dette er ment som en enkel introduksjon til Excel, for deg som har liten eller ingen erfaring med programmet.


Starte Excel

Excel kan du starte ved å dobbeltklikke på et Excel-dokument, eller ved å gå inn på:

Start -> All programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel 2007.


Åpne et dokument

Du kan åpne et dokument du har jobbet med tidligere ved å gå i menyen som anvist på bildet under.

Excel apnedok.gif


Skal du begynne på at nytt dokument, er det bare å skrive inn de dataene du ønsker i Microsoft Excel - Book1 som kommer opp når du starter Excel. Dette navnet vil endre seg til det du oppgir når du lagrer dokumentet.


Lagre et dokument

Det er alltid lurt å lagre dokumentet ditt med jevne mellomrom. Dette gjøres første gang ved å trykke på den lille disketten helt øverst i vinduet (se bildet), eller ved kommandoen CTRL + S.

Excel lagreknapp.gif


Deretter bør man gi regnearket et passende navn. Husk alltid å lagre på hjemmeområdet ditt! (Altså på brukernavnet ditt på M:, som vist på bildet).

Excel lagresom.gif

Merk at Excel 2007 bruker et nytt filformat, som ser ut som følgende : "filename.xlsx" Hvis du skal redigere eller bruke dokumentet på en annen windows-maskin som ikke har Office 2007, burde du lagre den i 97 eller 2003 format: "filename.xls". Når du lagrer dokumentet kan du velge hvilken av disse to filformatene du ønsker å bruke:

Excel format.jpg

Bruk av Excel

Excel er et ganske omfattende program, og det er ikke mulighet å få med alle programmets funksjoner på denne siden. Hvis du ikke har brukt Excel så mye, anbefales det at du tar en titt på denne brukerveiledningen.

Vi skal ta noen eksempler for å demonstrere noen enkle funksjoner i programmet, og begynner med en kort innføring i hvordan man kan presentere data. La oss se på Melodi Grand Prix (eller The Eurovision Song Contest). Etter starten i 1956 hadde man frem til 2003, 51 vinnersanger. Vinnerspråkene har vi skrevet inn i Excel som du kan se under. Vi ønsker å lage et kolonnediagram på antall seiere mot spåket det synges på. Etter vi har skrevet inn dataen, markerer vi deretter kollonnene B og C som vi skal se nærmere på. Vi velger deretter Insert på menyen, og finner frem til valget Column, slik som vist på bildet.

Excel input.gif


Vi velger 2d og Clustered Column, på undermenyen til Column, og kommer deretter til Design, der man kan endre på utseendet til kolonnediagrammet. Her er et eksempel på resultatet man får. Excel soyle.gif


Plotte to tallsett mot hverandre

Noe annet man kan bruke Excel til, er å plotte to tallsett mot hverandre. Dette gjøres ved å skrive inn de ulike tallsettene i 2 kolonner (f.eks. A og C som i dette tilfellet), og deretter markere disse tabellene. Du kan velge forskjellige kolonner ved å holde inn Ctrl-tasten mens du klikker på bokstaven som angir de kolonnene du ønsker å bruke. Vi plotter to tallsett mot hverandre ved å bruke et scatterplot, som du kan finne under Insert og Scatter. Vi velger alternativet Scatter with only Markers. Dette er vist på bildet.

Excel scatter.gif


Vi kommer igjen inn på Design, vi tar noen valg og får opp resultatet.

Excel plot.gif

Andre nyttige tips

  • Jeg skriver inn et tall, og så plutselig kommer det opp en dato!

Hvis du f.eks. skriver inn 1.5 i en rute, og Enter, vil det komme opp 01.mai. Det var kanskje ikke meningen? Du kan endre på dette selv ved å markere den aktuelle cellen, eller markere hele kolonnen hvis du vil endringen skal gjelde hele kolonnen og ikke bare den ene cellen. Cellen markerer du ved å klikke kun på den, hele kolonnen markeres ved å klikke på bokstaven som angir den kolonnen. Deretter høyreklikker du og velger Format Cells..., her velger du Text og ting blir skrevet inn akkurat slik du gjør det selv. Ønsker du å bruke desimaltall, skriver du inn tallet med komma: 1,5.


  • Jeg finner ikke undo

Den er litt vrien å finne hvis man er vant til å bruke undo fra Edit i de eldre versjonene av Excel. Her er undo-knappen derimot lokalisert helt øverst til venstre i skjermen, ved siden av save knappen. Du kan også velge undo ved å bruke (CTRL + Z). Pilen ved siden av blir selvfølgelig redo (CTRL + Y).

Excel undo.gif


  • Jeg kjenner til eldre versjoner av Excel, men finner ingenting i 2007

Et ganske vanlig problem siden de bestemte seg for å endre på hele brukergrensesnittet. Hvis du vet hva funksjonen heter, f.eks "table of contents" kan du trykke F1 for å åpne Excel sin hjelp-funksjon. Her søker du etter "table of contents" og det kommer opp instruksjoner på hvor man finner det, og hvordan man bruker det. Hjelp-funksjonen kan selvfølgelig også brukes til en hel del andre ting.

Lenker

Den offisielle Excel siden inneholder blant annet FAQ (vanlige spørsmål), nyttige tips etc.

Brukerveiledningen som ble nevnt tidligere i artikkelen

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy