Eclipse

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Eclipse er et program til både Windows, Linux og Mac som gir deg et IDE (Integrated Development Environment) til å utvikle f.eks java-programmene dine. Tanken bak IDE er å gi deg som utvikler et program som gir deg full oversikt over programmeringsprosessen. Andre IDE-programmer er f.eks NetBeans og JavaBuilder. Eclipse kan også brukes til å utvikle programmer i andre språk enn java.

Innhold

Komme igang med Eclipse

I terminalvinduet kan du skrive "scl enable rh-eclipse46 eclipse" for å starte Eclipse.

Når du starter Eclipse for første gang blir du bedt om å opprette en workspace-mappe.

Workspace.jpg

Standardvalget er på hjemmeorådet ditt, men du kan selv velge hvor du vil plassere mappen med Browse-knappen. Workspace-mappen er der Eclipse lagrer kildekoden din.

Unngå å huke av for Use this as the default .... da det kan være kjekt å definere flere workspaces og kunne velge hvilket du vil bruke hver gang du kjører Eclipse.


Første gang du bruker Eclipse blir du møtt av en introduksjonsside.

Eclipse start.png

Ved å klikke på Overview får du en rask praktisk gjennomgang av hvordan du bruker Eclipse. Det er anbefalt å gjennomføre denne da den er informativ, og kun tar et par minutter. Hvis du ikke ønsker dette, trykk på ikonet der det står Workbench.

Definere et nytt workspace

Hvis du ønsker å lage deg et nytt, eller bytte til et annet workspace. Klikk på File -> Switch Workspace

Workspace.jpg

Trykk på Browse og enten finn ønsket workspace eller definer et nytt.

Opprette et nytt prosjekt

Det første man må gjøre etter å ha startet Eclipse er å opprette et nytt prosjekt:

File -> New -> Project

Nytt prosjekt.jpg

Eclipse lar deg da velge mellom en rekke forskjellige prosjekter. I dette eksempelet har vi valgt java.

Eclipse newProject.png

Merk av Java Project og trykk neste.

Eclipse starter da en wizard som hjelper deg med å opprette et nytt javaprosjekt. Et prosjekt i dette tilfellet er rett og slett en undermappe av mappen workspace.

Når du har opprettet et prosjekt må du gi et navn til prosjektet ditt.(f.eks 'oblig1_inf1000') Alle filer tilknyttet dette prosjektet havner da i en mappen oblig1_inf1000 under mappen workspace på hjemmeområdet ditt. Denne mappen blir rotkatalogen til prosjektet ditt.

Java project2.jpg

Skriv inn navnet på prosjektet ditt i feltet Project name (i dette tilfellet oblig1_inf1000).

 • JDK Compliance skal være Use default compiler compliance.
 • Project layout skal være Use project folder as root for sources and class files.
 • Trykk Finish.


Det nye prosjektet ditt dukker nå opp i Package Explorer-panelet til høyre i Eclipse-vinduet.

Package explorer.jpg

Opprette en ny klasse

Du har nå opprettet et prosjekt og er klar for å gi det innhold. Til det trenger man klasser og kanskje interfacer.

I dette eksempelet har vi valgt å opprette en ny klasse. Marker prosjektet ditt i package exploreren' og trykk på :

File -> New -> Class

New class.jpg

(Som du ser kan du her velge en mengde forskjellige elementer til prosjektet ditt.)

Du får nå opp en wizard som hjelper deg.


New class2.jpg

Source folder er som standard den samme som prosjektmappen din.

Package-feltet kan du la stå tomt dersom den klassen du skal skrive ikke skal være en del av en spesiell pakke.

Name er navnet på prosjektet ditt. F.eks "Klasse 1"

Under Modifiers kan du velge om klassen skal være abstract eller final.


Hvis klassen skal være en subklasse kan du oppgi navnet på superklassen i Superclass-feltet. (Default er her java.lang.Object da alle klasser er subklasser av denne.)

Videre kan du angi om klassen din skal være knyttet opp til eventuelle 'interfaces'. Avslutningsvis kan du velge om Eclipse automatisk skal generere koden for

 • Main-metoden
 • Konstruktøren(e) fra superclassen
 • Arvede abstrakte metoder

Helt til slutt kan du hake av for Generate comments. Eclipse genererer da automatisk javadoc-kode. (Du må selv gi den innhold.)

Trykk Finish.


Den nye klassen din er nå klar til redigering i redigeringsvinduet. Du ser også den nye klassen din i Package Explorer-panelet til høyre i Eclipse-vinduet. (Hvis den ikke gjør det så klikk på den lille pilen til venstre for der det står (default package).)

Videre har Klasse1 dukket opp i Outline-panelet til venstre i Eclipse-vinduet. Legg også merke til at under Klasse1 er main-metoden oppført. Etter hvert som du skriver flere klasser med dertil hørende metoder dukker de opp kronologisk i Outline-panelet.

New class3.jpg

Kjøre javaprogrammet ditt

Når du har rettet opp evt. kompilatorfeil er du klar til å kjøre programmet ditt:

Run -> Run as -> Java application.

Run.jpg


Kompilatorfeil kommer opp i panelet i bunnen av Eclipse-vinduet under fanen Console.

Kompilator feil.jpg

Noen kjekke funksjoner

 • I redigeringsvinduet vil du se noen små pluss- eller minustegn helt til venstre. Ved å trykke på disse kan du enten vise eller skjule innholdet i kodeblokken de tilhører (typisk en metode eller kommentarer på mer enn én linje).

Trick1.jpg

 • Du kan fint ha flere klasser/filer åpne redigeringsvinduet. Disse legger seg da som faner øverst.
 • Under Window -> Preferences kan du sette opp Eclipse slik du vil ha det.

Preferences1.jpg

Preferences2.jpg

Av spesiell interesse kan nevnes:

 • Hurtigtaster Help->Key Assist. For eksempel vil man med standardoppsettet kunne skrive 'sysout' og trykke ctrl-space for å utvide til 'System.out.println();'.
 • Syntax-fargekoding (Window->Preferences->Ant->Editor) Velg fanen Syntax.
 • Java-tilpassing (Window->Preferences->Java) Her finner du diverse settings som kan være nyttige.

Under Help->Tips and Tricks->Eclipse Platform finner du flere nyttige tips.

Help1.jpg Help2.jpg

Vi anbefaler utstrakt bruk av hjelpesidene når du begynner med Eclipse, da disse er oversiktlige og selvforklarende.

Veiledninger

Dersom man søker på Eclipse tutorial i en søkemotor får en mange gode treff.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy