Digital Works

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Hvordan starte

Digital Works er et gratis windowsprogram som kan brukes til å tegne og simulere digitale kretser. Man kan laste ned og installere Digital Works på egen datamaskin. For å starte Digital Works, velger man Digital Works fra startmenyen som vist under.

Trykk på programmet pilen peker på

Brukergrensesnittet

Når Digital Works starter, vil vi få opp et vindu som det under. I området markert med blå ramme er det tre rader med symboler. Rad en fra toppen har hurtigknapper for tekstbehandling, lagring, åpning og utskrift.

Rad to fra toppen gir oss mulighet til å hente diverse porter, flipflopper og andre elementer til bruk i kretsen som skal produseres. Majoriteten av disse avslører sin funksjon relativt umiddelbart gjennom sitt utseende eller ved eksperimentering.

På rad tre er det plassert ikoner for å simulere og interaktere med kretsen.

Det hvite området nederst i programmet er "kretskortet" vårt.

Brukergrensesnittet

Utlegg av komponenter

En komponent kan plasseres ut ved å trykke på den i verktøylinjen, for så å plassere den ønsket sted på det "virtuelle kretskortet". Deretter kan man koble sammen komponentene ved å benytte verktøyet helt til høyre på verktøyrad nummer to, til å dra en "ledning" mellom de aktuelle komponentene. Denne ledningen kan slettes ved å trykke på den med musepekeren, for så å trykke Delete knappen på tastaturet.

Sammenkobling av to komponenter

Makroer

Makroer er ferdigutviklede komponenter man kan bruke i kretsen sin. Man kan i tillegg definere egne makroer, noe som kan være meget tidsbesparende, for eksempel hvis man skal produsere store dekodere og lignende.

Predefinerte

Predefinerte makroer kan hentes ut av Parts Center og benyttes i kretser. Dette gjøres ved å trykke Parts Center knappen og navigere til C:. I denne dialogen må man derefter navigere som så: Program Files -> Digital Works -> Parts Center. Man står da igjen ved to mapper med forskjellige makroer.

Åpnet Parts Center og navigerer til C:


Her har vi åpnet mappen med makroer, og plassert ut et 4bits register, og vi er i ferd med å plassere ut en asynkron 8bits teller. Disse kan som oftest dobbeltklikkes, slik at man får se hvordan kretsen er bygget opp.


Åpnet Parts Center og navigerer til C:

Egendefinerte

Hvis vi ønsker å lage en komponent som kan gjenbrukes, må vi først koble ut og inngangene til "pinner". Det første man må gjøre da er å legge ut porter (med verktøyet pekt på av lilla pil i bildet under), samt koble disse sammen med resten av kretsen. Deretter åpner vi "Template Editor", som vist i bildet under: Templateeditor tagdevice digitalworks.jpg


Nå er det på tide å lage en "pakke" til kretsen vår. På bildet under ser vi at det er flere verktøy for å tegne bokser og legge på tekst, samt et verktøy markert med en lilla pil. Med dette verktøyet kan man plassere ut "pinner", som illustrert i eksempelet nedenfor. Templateeditor digitalworks.jpg


Når man er ferdig med å designe pakken, er det på tide å assosiere pinnene i kretsen med pinnene i pakken. Dette gjør vi ved å først høyreklikke på en av kretsens pinner, og velge "Template Editor". Templateedit ass tag.jpg


Derefter velger man den aktuelle pinnen, høyreklikker og velger "Associate with Tag". Nå er det opprettet en forbindelse mellom den indre kretsen og pakkens utseende. Dette må deretter gjentas for alle pinnene i designet. Templateedit ass tag2.jpg


Når man deretter skal bruke den egendefinert makroen, følger man anvisningene, men navigerer til mappen der man lagret makroen.

Simulering

Når vi endelig har produsert en krets, kan den simuleres for å bekrefte oppførsel. Dette gjøres ved å, som i nedenstående bilde, trykke på avspillingsknappen. I den meget enkle kretsen vi har i dette eksempelet, har vi plassert ut en "interaktiv input" og koblet den sammen med en AND port. Den interaktive inputen kan da skrus på, som i eksempelet, ved å bruke pekefingerverktøyet som også kan observeres i bildet.

Simulering av enkel krets

Til tider kan det være greit å justere klokkefrekvensen til kretsen, enten hvis vi har en teller med stor kapasitet eller hvis vi vil observere ting mer i detalj. I slike tilfeller kan det være greit å justere sykler per sekund: Justering av klokkefrekvens

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy