Azure Dev Tools for Undervisning

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Azure Dev Tools er et program laget av microsoft som gir studenter ressurser til verktøyene deres. Nettsiden deres kan være litt vanskelig å navigere seg gjennom, men man kan enkelt søke etter programmer.

Merk at ikke alle microsoft programmer/tjenester er gratis.

Du kan logge inn ved hjelp av denne lenken: https://aka.ms/devtoolsforteaching

Brukernavn for innlogging er brukernavn@uio.no, deretter logger du inn med uio passordet ved å følge instruksene du får opp (skal bli videresendt til weblogin).


Liste over programmene som kan lastes ned finner du under:

https://portal.azure.com/?Microsoft_Azure_Education_correlationId=baed9398-c1ff-4085-a3ae-2021adad092a#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/softwareEnglish Version:

Azure Dev Tools is a program created by Microsoft that provides students with resources to assist them. Their website can be a little difficult to navigate through, but you can easily search for programs.

Note that not all microsoft programs / services are free.

You can log in using this link: https://aka.ms/devtoolsforteaching

The username for login is username@uio.no, then log in with the uio password by following the instructions you receive (will be forwarded to weblogin).


The list of programs that can be downloaded can be found below:

https://portal.azure.com/?Microsoft_Azure_Education_correlationId=baed9398-c1ff-4085-a3ae-2021adad092a#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/software

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy