Arcgis

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Hva er ArcGIS

ArcGIS er en samlet programpakke av geografiske informasjonssystemer (GIS). Hvert enkelt program lar deg manipulere og kontrollere geografiske data på forskjellige måter. Et geografisk informasjonssystem er kort sagt et system brukt til å hente ut, lagre, analysere og presentere, geografisk data som er lenket til en gitt geografisk posisjon. Flere av disse systemene er ganske massive, med mye funksjonalitet, og ArcGIS er et godt eksempel på dette. I denne korte artikkelen skal vi først og fremst se på hva de forskjellige applikasjonene brukes til, og hvordan de ser ut.

Slik starter man ArcGIS

ArcGIS startes fra start-menyen ved å klikke start-knappen -> All Programs -> ArcGIS -> Den applikasjonen man ønsker å åpne, f. eks. ArcReader, slik som vist på bildet under.

StartArcgis.jpg


Slik bruker man ArcGIS

Iom. at ArcGIS er en programpakke som består av flere mindre applikasjoner, vil vi her gå kort igjennom hver enkelt applikasjon, vise hvordan den ser ut, og fortelle kort hvordan applikasjonen er strukturert. ArcGIS pakken som er installert ved UiOs maskiner består av ArcCatalog, ArcMap, ArcReader, ArcGlobe og ArcScene. Under følger en kort beskrivelse av hver av disse.

ArcCatalog

ArcCatalog er et program som gir enkel tilgang til mange typer geografisk data som ligger lagret på maskinen. I motsetning til andre typer data, som worddokumenter eller bildefiler, består geografiske datasett ofte av flere filer, istedenfor bare en fil. Når man prøver å håndtere disse filene i Windows Explorer, vises dermed disse datasettene som en liste av flere filer, noe som kan gjøre det vanskelig å håndtere dataen. I ArcCatalog derimot, vises datasettene som en samlet fil, noe som gjør det enklere å jobbe med geografiske data. Samtidig gir ArcCatalog også brukeren verktøy til å organisere, håndtere og utforske informasjonen som ligger i disse datafilene.

ArcCatalog.jpg

ArcGlobe

ArcGlobe er en applikasjon for 3D visualisering av store mengder GIS data. Dataen representeres direkte på en 3D representasjon av jorden, lignende GoogleEarth, hvis man har brukt det. Fordelen med en slik representasjon er at man lett kan plassere/organisere dataen akkurat der den hører hjemme, samtidig som man har muligheten til å zoome inn for å se spesifikk data et et gitt område, eller zoome ut for å se en global representasjon av dataen.

ArcGlobe.jpg

ArcMap

This section provides an introduction and overview to ArcMap, which is the central application used in ArcGIS. ArcMap is where you display and explore the datasets for your study area, where you assign symbols, and where you create map layouts for printing or publication. ArcMap is also the application you use to create and edit datasets.

ArcMap brukes til å vise frem og utforske geografiske datasett direkte på et gitt kart, hvor man kan legge til symboler for å representere f. eks. spesifikke hendelser, og lage såkalte layouts av kart for printing eller pubilsering. I tillegg til dette brukes også ArcMap til å lage og redigere datasett. Den geografiske informasjonen representeres som en samling av lag (layers) og andre elementer i kartet. Når man lagrer et kart man har laget i ArcMap, lagres dette som én fil på disken

ArcMap.jpg

ArcReader

ArcReader is a basic data viewer for maps and GIS data published in the proprietary ESRI format using ArcPublisher. The software also provides some basic tools for map viewing, printing and querying of spatial data ArcReader brukes til å vise frem kart og annen GIS data som er lagret i ESRI formatet man bruker i ArcGIS. Programmet ahar også støtte for enkle operasjoner som for eksempel utskrift av data. Funksjonaliteten til dette programmet er relativt simpel, man velger åpne, finner frem dataen man ønsker å kikke på, og får så dette opp i hovedvinduet i ArcReader.

ArcReader.jpg

ArcScene

ArcScene er, som ArcGlobe, et 3D visualiseringsverktøy som viser deg GISdata i tre dimensjoner. Dette gjøres vel å gi brukeren muligheten til å legge flere lag av data over hverandre, og så bestemme hvilke lag som skal synes osv. I tillegg til dette, er ArcScene også integrert med geoprosesseringsmotoren i ArcGIS, noe som gjør at man også får tilgang til mange analytiske verktøy og funksjoner.

Dessverre hadde jeg ikke egen data å bruke for å vise et godt eksempel av ArcScene i bruk, så screenshoten nedenfor er dessverre ganske tom. Hovedtanken er uansett at man i boksen til høyre, hvor det står "Scene Layers", kan velge hvilke layers som finnes i dataen, og manipulere representasjonen av disse lagene. Til høyre for denne boksen er hovedvinduet, hvor man ser dataen representert i 3D, og hvordan endringer i forskjellige lag påvirker denne representasjonen.

ArcScene.jpg

Nyttige lenker

Fullstendig ArcGIS dokumentasjon online

Wikipedia: Geographical Information Systems

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy