Python

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden handler om programmeringsspråket Python. Ser du etter rommet med samme navn, se romnavn.

Python er et programmeringsspråk og er mye brukt i realfagskurs på UiO, bla. i INF1100. I Python finner du et stort standardbibliotek. Python er ferdig installert på alle maskinene på termstuene. (Merk at når du starter Python ved å skrive python i en terminal, så er det /local/bin/python som kjøres, med mindre det har blitt justert miljøvariable. Alternativet /snacks/bin/python er en nyere versjon som kan benyttes, dersom det er behov for det).

Innhold

Komme igang med å programmere i Linux

Det er enkelt å lage sitt første Python-program på en av Linuxmaskinene ved UiO.

 • Det første du gjør er å starte en editor, som f.eks emacs eller vim. Skriv følgende i Terminalvinduet for å starte emacs:
$ emacs&
 • På tide og bli kreativ! Skriv inn programkoden i editoren. Prøv f.eks med dette programmet:
print "Hello world!"
 • Lagre filen ved å trykke File -> Save (Ctrl+X Ctrl+W), skriv så inn test.py og trykk Enter.
 • Kjør programmet fra terminalen.
$ python test.py

Om alt gikk etter planen vil terminalvinduet ditt se omtrent slik ut:

Python ok.png

Utviklingsprosessen kan kort oppsummeres slik:

 1. Gjør endringer i programkoden din.
 2. Lagre endringene.
 3. Kjør programkoden.
 4. Gå til punkt 1 og gjenta til du har et program som fungerer som ønsket.

Prøv gjerne å kjøre noen flere eksempler på Python-programmer.

Hvis man dropper filnavn og bare skriver følgende i terminalen:

$ python

Vil et python shell åpnes. I dette shellet vil all python kode automatisk utføres. Det er kjekt å ha når man lærer fordi man lett kan teste ut ting som f.eks. hvordan for-løkker virker, eller hvordan liste indekser fungerer:

Python 2.7.2 (default, Jul 15 2011, 14:40:47) 
[GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-50)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> liste = [a,b,c,d]
>>> liste
['a', 'b', 'c', 'd']
>>> liste[1]
'a'
>>> liste[-1]
'd'

Shellet kan også brukes til å kjapt vise informasjon om forskjellige moduler, dvs: help(random.randint)

>>> import random
>>> help(random.randint)
Help on method randint in module random:
randint(self, a, b) method of random.Random instance
  Return random integer in range [a, b], including both end points.

Komme i gang med å programmere i Windows

For å starte Python, trykk på Windows-knappen, skriv så idle og trykk Enter:

Py win.png


Da får du opp et vindu som heter Python Shell. Trykk så på File -> New. Dette åpner et nytt vindu hvor du skriver inn programmet ditt:

Py shell.png


Når du har skrevet inn programkoden din, så trykker du på F5 på tastaturet og programmet ditt vil kjøre:

Py new.png

 • Den første gang du kjører programmet vil du bli spurt om å lagre det først.


Output fra programmet ditt kommer frem i Python Shell-vinduet:

Py shell help example.png

Kommentarer til skjermbildene over:

 • Alt du skriver i shellet blir automatisk utført, som du ser når du skriver: 2+6.
 • Shellet kan brukes til å kjapt vise informasjon om forskjellige moduler, dvs: help(random.randint)
 • I det du skriver inn navnet på en metode får du informasjon om type og antall argumenter metoden trenger.
 • Ikke glem å importere modulene før du skal bruke dem, dvs: from random import randint.

Eksempler

Her noen programkodeeksempler som du kan teste.

Be om input og skriv ut svar

inn = raw_input("RF-kjelleren?")
if inn == "ja":
 print "Sees der!"
else:
 print ":("

99 Bottles of Beer on the Wall

for quant in range(99, 0, -1):
 if quant > 1:
   print quant, "bottles of beer on the wall,", quant, "bottles of beer."
   if quant > 2:
    suffix = str(quant - 1) + " bottles of beer on the wall."
   else:
    suffix = "1 bottle of beer on the wall."
 elif quant == 1:
   print "1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer."
   suffix = "no more beer on the wall!"
 print "Take one down, pass it around,", suffix
 print "--"

Installasjon

Om du vil installere Python på din egen maskin er det en enkel sak. I Ubuntu holder det å skrive følgende i terminalen.

sudo apt-get install python python-doc

Da får du også tilgang til dokumentasjon til Python lokalt ved å skrive:

firefox file:///usr/share/doc/python-doc/html/index.html &

Se mer om installasjon i INF1100-artikkelen.

Fallgruver

 • Python er nøye på at koden er korrekt indentert.

Videre lesing

Python er alt for omfattende til å beskrive fullstendig i denne artikkelen. Ønsker du å lære python anbefales det å fortsette og lese videre på disse sidene:

Emner ved UiO

Ved UiO finnes det 2 emner hvor det undervises i Python.

 • INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser.
 • INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk.

Emnet INF5660 - Avansert problemløsning med høynivå-språk er nedlagt, men kurssiden kan fortsatt inneholde nyttig stoff.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy